Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Medikom roka 2017 je Filip Olekšák z Levoče

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto / súťaž Medik roka 2017

Konkurencia bola naozaj silná, do súťaže sa prihlásilo 133 medikov 5. a 6. ročníkov v odbore všeobecné lekárstvo. Najšikovnejším z nich bol 24-ročný Filip Olekšák z Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine, ktorý sa stal víťazom tretieho ročníka súťaže Medik roka 2017. Budúci lekári v odbore všeobecné lekárstvo súťažili so svojimi nielen teoretickými, ale aj praktickými poznatkami a skúsenosťami.

„Bolo to pre mňa obrovské prekvapenie, asi päť sekundová zástava srdca. Ani medzi spolužiakmi som nebol medzi favoritmi. Bol som úplne na spodku tabuľky,“ neskrýval prekvapenie z víťazstva Filip Olekšák. Hovorí, že videl prvý krát v reáli, čo je to pracovať v nemocnici. 20 finalistov totiž absolvovalo sústredenie v spišskonovoveskej nemocnici, kde ich čakala kombinácia odborných workshopov a napínavého súťaženia v praktických podmienkach skutočnej nemocnice. Víťaz súťaže hovorí, že najťažšia bola pre neho resuscitácia, no najviac ho bavila simulácia laparoskopickej operácie. Filipa Olekšáka o chvíľu čakajú štátnice a po nich by sa rád venoval pediatrii v jednej zo slovenských nemocníc. Zahraničie vraj už vyskúšal, ale doma je doma. Dokonca priznal, že rád by zostal v akademickej obci. „Ešte si to trošku premyslím,“ dodal.

finálová 20-tka súťaže Medik roka 2017

Medzi finalistami celkovo dominovali študenti Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Martine (prebojovalo sa ich sedem) a tiež sedem najúspešnejších bolo z Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, päť finalistov bolo z košickej Univerzity Pavla J. Šafárika a jeden z Lekárskej fakulty Masarykovej univerzity v Brne.

Súťaž opäť ukázala, že študenti lekárskych fakúlt by uvítali viac praktických skúseností a možnosť získania poznatkov z nemedicínskych oblastí už počas štúdia. V rámci praktických medicínskych workshopov si finalisti vyskúšali základy laparoskopie, kardiopulmonálnu resuscitáciu, triáž na urgentnom príjme a intraoseálny prístup. Čo sa týka základov laparoskopie, tam išlo o to, že finalisti prakticky predviedli mini-invazívne operačné metódy. Ich cieľom bolo v simulovanej brušnej dutine nájsť presnú štruktúru a cielene uskutočniť sekčný výkon. Pri kardiopulmonálnej resuscitácii bolo úlohou finalistov zachrániť život: presne cieleným Heimlichovým manévrom, čiže odstrániť prekážku v dýchacích cestách a následne simulovať prácu záchranára v teréne s využitím defibrilátora a vitálnych liekov. Intraoseálny prístup znamenal, že finalisti sa učili zaviesť kateter pre prívod tekutín a liekov priamo do kostnej drene. V rámci kategórie triáž na urgentnom príjme novej generácie sa finalisti zoznámili s organizáciou práce na urgentnom príjme. Triážovali / triedili pacientov podľa závažnosti stavu. Ich úlohou bolo tiež správne zhodnotiť EKG a rozhodnúť o ďalšom diagnostickom a liečebnom postupe v prvých minútach.

Z nemedicínskych oblastí sa budúci lekári zoznámili s ekonomickým riadením nemocnice, fungovaním zdravotného poistenia a s princípmi komunikácie s pacientom.

Filip Olekšák, ktorý skončil na prvom mieste a získal hlavnú finančnú výhru. Na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Horváthová (Galanta), 24 ročná študentka 6. ročníka na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine. Tretie miesto obsadil Ján Sýkora (Košice), 23 ročný študent 5. ročníka na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine.

víťazi súťaže Medik roka 2017

V špeciálnej kategórii zdravotnej poisťovne Dôvera o najlepšieho medika inovátora vyhrala Veronika Kissiová (Michalovce) z 5. ročníka na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach.

Všetci finalisti získali ponuku garantovaného pracovného miesta v nemocnici a na oddelení podľa vlastného výberu.

Koncept súťaže pozostáva z troch samostatných postupových kôl. Prvým je samotná registrácia do súťaže na jej webovej stránke. Druhým je správne vypracovanie prípadových štúdií / kazuistík formou on-line kvízu. Posledným, tretím modulom bolo zavŕšenie celej súťaže trojdňovým sústredením v nemocnici, ktoré pozostávalo zo série odborných workshopov a zo záverečnej súťaže s vyhlásením hlavného víťaza súťaže Medik roka 2017.

Súťaž je určená študentom 5. a 6. ročníkov lekárskych fakúlt, odbor všeobecné lekárstvo, v Slovenskej republike. Viac informácií nájdete na webovej stránke súťaže.

 

Zdroj: Medik roka

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky