Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vzdelávanie laickej verejnosti o racionálnom stravovaní a zdravom životnom štýle

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: Pixabay.com /Pexels/

„Už počas štúdia fyzioterapie ma zaujímalo množstvo súvislostí z oblasti zdravia, tréningu, výživy a medicínskych vied. Škola mi dala základné vzdelanie, ale po celý čas som si uvedomoval, ako veľa mi toho uniká. Popri štúdiu fyzioterapie som sa dal na súbežné štúdium trénerstva,“ začína svoj príbeh Mgr. Oliver Poór, koordinátor projektu Vzdelávanie laickej verejnosti o racionálnom stravovaní a zdravom životnom štýle.

Patrí medzi účastníkov programu Playpark, ktorí boli vybraní do 2. tréningovej periódy. Cieľom projektu je vzdelávať inovatívnym systémom laickú verejnosť a zamestnancov firiem v oblasti racionálneho stravovania a zdravého životného štýlu. Po získaní diplomu fyzioterapeuta sa Mgr. Oliver Poór zamestnal ako osobný tréner.

Po skončení trénerstva učil dva semestre na FTVŠ a vyskúšal si, akými problémami si prechádzajú pedagógovia. „Študenti sa veľmi zaujímali o moje prednášky a tak som sa im začal venovať aj mimo fakulty, kde som na to vedel vytvoriť lepšie podmienky. Začal som prednášať na firemných akciách ako sú dni zdravia, školiť trénerov a robiť semináre a diskusie pre laickú verejnosť. Momentálne vidím veľké nedostatky vo vzdelávaní budúcich odborníkov ako sú tréneri, fyzioterapeuti a odborníci na výživu. Študijné osnovy sa menia pomaly, sú zastarané a študenti dostávajú obmedzené množstvo najnovších vedomostí. Preto sa musia doškoľovať na spoplatnených odborných kurzoch.“

Mgr. Oliver Poór zároveň vidí z pohľadu laickej verejnosti množstvo informačného smogu na sociálnych sieťach, ktorému sú vystavení. „Z každej strany na nich vyskakujú špeciálne diéty, zázračné pilulky a zaručené postupy, ktoré si musia kupovať za ´zvýhodnené ceny´. Častokrát sú však úplne bez efektu, niektoré dokonca zdraviu škodlivé. Preto je dôležité, aby sa aj laická verejnosť mohla učiť, čo je pre nich škodlivé a ako by mali do svojho životného štýlu začleniť zdravé návyky. Tieto dve roviny sa dajú krásne prepojiť. Cieľom tímu, ktorý sa okolo mňa vytvára, je vytvoriť podmienky pre doplnkové vzdelávanie študentov, ktorí potrebujú prax a nemôžu si dovoliť drahé kurzy. Sú zapálení pre problematiku výživy a ľudia ich počúvajú. Vďaka tomu vedia vplývať na laickú verejnosť svojou bezprostrednosťou, energiou a nadobudnutými vedomosťami.“

Cieľom projektu Vzdelávanie laickej verejnosti o racionálnom stravovaní a zdravom životnom štýle je teda vzdelávať zamestnancov firiem v oblasti zdravého životného štýlu. V tejto oblasti realizátori projektu organizujú a zúčastňujú sa firemných akcií ako sú „dni zdravia“, kde prednášajú o zdravej výžive. „Doterajšie skúsenosti chceme zúročiť v tvorbe nových projektov, ktoré budú obsahovať teoretické vzdelávanie, praktické ukážky a skúšanie prípravy zdravej ´desiaty a olovrantu´, odporúčania, kam sa ísť stravovať v okolí firmy. Vzdelávať ľudí, čo majú nakupovať a konzumovať, čo je vhodné na raňajky aj večeru v závislosti od analýzy doterajších návykov. Aby sme mohli vzdelávať širšie publikum, potrebujeme rozšíriť svoj lektorský tím. Naši súčasní lektori sa vzdelávajú na odborných kurzoch, ktoré organizujeme.“

Na kurzoch, ktoré realizačný tím organizuje, sa stretávajú s množstvom študentov, ktorí majú problémy s uplatnením sa po škole. „Z účastníkov kurzov vyberáme vhodných adeptov, ktorým zaplatíme potrebné vzdelanie a pomôžeme im v získavaní potrebných lektorských a podnikateľských zručností. Títo študenti rozširujú náš tím a pomáhajú nám pri tvorbe nových podujatí.“

Mgr. Oliver Poór, koordinátor projektu Vzdelávanie laickej verejnosti o racionálnom stravovaní a zdravom životnom štýle hovorí, že momentálne ich čaká vytvorenie platformy, kde ľudia budú dostávať tipy ako zlepšiť svoje stravovanie, inšpirujú sa na nové jedlá a budú sa vzdelávať o zdraví. „Stránka bude ukazovať zaujímavé eventy, bude ukazovať úspechy ľudí a motivovať k zmene životného štýlu. Stránka nebude predávať produkty, ale vedomosti a podporu odborníkov, ktoré dovedú k cieľu,“ vysvetľuje .

*********************************************

Frekventanti 2. tréningovej periódy programu Playpark Bratislava získali miesto v coworkingovom priestore Univerzitného technologického inkubátora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (InQb).

Druhá tréningová perióda v tomto medzinárodnom programe trvá 6 mesiacov, zapojení tiež získavajú možnosť účasti na 7 praktických workshopoch podnikateľských zručností, networking v rámci medzinárodnej siete Playparkov v 7 krajinách EÚ, ďalej 5-dňový študijný pobyt v partnerskom Playparku v Krakove, ale aj mentoring a mnohé iné.

Playpark Bratislava je iniciatívou v rámci medzinárodného projektu CERIecon, ktorá podporuje študentov, absolventov vysokých škôl, budúcich podnikateľov a iných nepodnikateľov s inovatívnym podnikateľským nápadom.

Je to miesto pre zvyšovanie zručností budúcich podnikateľov v oblasti nových technológií, inovatívnych produktov, služieb, procesov či sociálnych inovácií na Slovensku, ako aj v ďalších 6 regiónoch EÚ – v Česku, Chorvátsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Taliansku.

O vstup do programu Playparku sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl, absolventi vysokých škôl, budúci podnikatelia a iní nepodnikatelia s inovatívnym nápadom z oblasti ekonomických a sociálnych inovácií. Jednou z požiadaviek programu je zachovanie rovnakého pomeru ženských a mužských účastníkov programu.

Dvaja najúspešnejší účastníci dostanú možnosť prezentovať svoj podnikateľský nápad na medzinárodnom podujatí „Pitching finals“ v Benátkach v septembri 2018! Traja najúspešnejší účastníci získajú individuálne poradenstvo v rozsahu 10 hodín na účastníka v oblasti ďalšieho rozvoja podnikania od skúseného mentora podľa vlastného výberu.

 

Informácie poskytol: Mgr. Oliver Poór, koordinátor projektu Vzdelávanie laickej verejnosti o racionálnom stravovaní a zdravom životnom štýle

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR   

Ilustračné foto: Pixabay.com /Pexels/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky