Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vzácne liečivé termálne pramene v Trenčianskych Tepliciach

Marta Bartošovičová

Jeden z bazénov s liečivou termálnou vodou v Kúpeľoch Trenčianske Teplice

Na Slovensku máme veľa liečivých prameňov, ktoré sa po stáročia využívajú na liečbu rôznych zdravotných problémov, ale sú výborné i na relax. Patria medzi ne aj vzácne termálne pramene, ktoré vyvierajú v Trenčianskych Tepliciach. Liečivé pramene blahodarne pôsobia najmä na pohybový aparát. Majú výnimočné účinky vďaka optimálnej balneologickej teplote a obsahu minerálnych látok a sírovodíka, ktorý sa v súčasnosti nazýva sulfán.

História kúpeľnej liečby v Trenčianskych Tepliciach je aj históriou nefarmakologickej liečby bolesti. Síranová, vápenato-horečnatá sírna voda tiekla aj do špeciálne upravenej jamy, v ktorej sa kúpali choré kone. Vek tejto vody bol stanovený uhlíkovou metódou na 20 000 až 23 000 rokov, čo je zárukou jej ekologickej čistoty.

Kúpele Trenčianske Teplice majú k dispozícii 5 prírodných liečivých zdrojov, ktoré sa využívajú na vnútornú balneoterapiu (pitné procedúry) a vonkajšiu balneoterapiu v termálnych bazénoch. Sírne termálne liečivé pramene majú rovnaké chemické zloženie, líšia sa len teplotou vody. Sírne termy jednotlivých prameňov majú teplotu 38,4 – 40 °C, ktorá umožňuje ich priame použitie na vonkajšiu balneoterapiu bez potreby ohrievania alebo ochladzovania. Táto skutočnosť je dôležitá pre liečebný účinok, pretože sírovodík (sulfán) je vo vode rozpustený plyn, ktorý pri ohrievaní, ochladzovaní alebo transporte rýchlo uniká do vzduchu.

Kúpele Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice

Miesta aplikácie tohoto vzácneho liečebného prvku sú umiestnené nad prameňmi, alebo v ich bezprostrednej blízkosti. Reflexné zmeny, ktoré sú objektívnym prejavom bolesti pri chorobách pohybového ústrojenstva, sú charakteristické horším zásobovaním krvou zúženými kapilárami. Sírovodík (sulfán) prechádza cez pokožku do organizmu, kde tieto kapiláry rozširuje.

Podľa starej povesti liečivé pramene objavil chromý pastier pri hľadaní zatúlanej ovečky. Našiel malé jazierko s horúcou vodou, z ktorého sa šíril sírový zápach a po niekoľkých kúpeľoch v ňom sa uzdravil. Prvý zápis o teplých prameňoch pochádza z roku 1247. V období 13. až 16. storočia patrili Trenčianske Teplice aj pramene panovníkom Trenčianskeho hradu. Predpokladá sa, že pramene museli poznať už aj lovecké národy Kvádov a rímske légie v 2. storočí.

Historická budova Hammam v Trenčianskych Tepliciach

Historická budova Hammam v Trenčianskych Tepliciach

Najväčšiu zásluhu na rozvoji kúpeľov Trenčianske Teplice mala rodina llésházyovcov, ktorej patrili 241 rokov. V tom čase boli kúpele jednými z najvýznamnejších v Rakúsko–Uhorsku. V roku 1835 kúpil kúpele viedenský finančník Juraj Sina, ktorý ich prebudoval a zmodernizoval. Jeho syn Šimon dal postaviť hotel a rozšíril kúpeľný park, jeho dcéra Ifigénia nechala v roku 1888 pristaviť k zrkadlisku Sina najvzácnejšiu historickú pamiatku zachovanú dodnes – Hammam – v orientálnom maurskom slohu.

Hammam v minulosti slúžil ako vaňový kúpeľ pre bohatú šľachtu a finančných magnátov. Dnes je k dispozícii nielen kúpeľným hosťom, ale aj širokej verejnosti.  Hostia v kúpeľoch ho využívajú ako  odpočiváreň a miesto  na poskytovanie masáží. Jeho príjemné prostredie, krása a exotickosť interiéru dokážu nabiť vyčerpaný organizmus novou energiou, a tým aj znásobiť pozitívne účinky unikátnych liečebných prameňov.

Interiér historickej budovy Hammam v Trenčianskych Tepliciach

Interiér historickej budovy Hammam v Trenčianskych Tepliciach

Liečebné metódy pre jednotlivé indikované ochorenia sú v Trenčianskych Tepliciach presne a podrobne prepracované. Opierajú sa o základy dlhodobého výskumu, vedeckého poznania i praktických skúseností lekárov. Moderná komplexná kúpeľná liečba dosahuje v Trenčianskych Tepliciach pozoruhodné liečebné efekty. Sústavný vedecký výskum, ktorý sa tu popri liečbe vykonáva, ešte výraznejšie zlepšuje a zdokonaľuje liečebnú starostlivosť o pacienta.

Fyzikálno-chemický rozbor prírodnej liečivej minerálnej vody prameňov v Trenčianskych Tepliciach

Ako uvádza doc. MUDr. Juraj Čelko, PhD. (1948), výskumné práce jednoznačne dokázali aj celkový analgetický účinok (zmiernenie bolesti) sírovodíka (sulfánu), ktorý sa zvyšuje nielen počas kúpeľa, ale aj po jeho skončení. Síra sa z pokožky naďalej vstrebáva po skončení procedúry, preto kúpeľným hosťom neodporúčajú sprchovanie bezprostredne po kúpeli. (Doc. Juraj Čelko bol 16 rokov riaditeľom kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach a bol tiež hlavným odborníkom MZ pre fyziatriu, balneológiu a liečebnú rehabilitáciu.)

Kúpeľ Sina v Kúpeľoch Trenčianske Teplice

Kúpeľ Sina v Kúpeľoch Trenčianske Teplice

Kúpele Trenčianske Teplice využívajú aj liečivé peloidy: prírodné sírne mineralizované fango a prírodnú rašelinu. Rašelina, ktorá je využívaná v týchto kúpeľoch má okrem vynikajúcich tepelných vlastností i výnimočné chemické účinky. Kyslosť rašeliny spôsobuje zvýšené prekrvenie tkanív v mieste aplikácie, obsah huminových kyselín a bituménu má protizápalové a analgetické účinky. Rašelina sa ťaží v ekologicky nezávadnom prostredí a je certifikovaná referenčným laboratóriom pre posudzovanie peloidov. Prírodné sírne mineralizované fango je vynikajúcim teploliečebným prostriedkom a zároveň pre obsah voľnej síry sa uplatňuje i analgetický účinok – výhodná kombinácia pri ochoreniach pohybového aparátu.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Trenčianske Teplice

https://www.kupele-teplice.sk/relax_a_procedury/termalne_a_relaxacne_bazeny/termalna_lieciva_voda/

http://www.health.gov.sk/?inspektorat-kupelov-a-zriediel-2

Uznané prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje na Slovensku

Zdroj foto:

https://www.kupele-teplice.sk/relax_a_procedury/termalne_a_relaxacne_bazeny/termalne_bazeny/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky