Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vírusy hepatitídy a HIV by sa mali do roku 2030 čo najviac eliminovať

VEDA NA DOSAH

Vírus HIV (Zdroj: Pixabay.com)

Vo svete prebieha globálne úsilie na odstránenie vírusu hepatitídy a vírusu ľudskej imunodeficiencie (HIV) do roku 2030, ako ohrozenia verejného zdravia. Na dosiahnutie tohto cieľa, Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a  Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS) identifikovali niekoľko cieľov v rámci starostlivosti o vírus hepatitídy B (HBV), vírus hepatitídy C (HCV) a HIV. Ide o podporovanie včasnej diagnózy, zvyšovanie liečby a zníženie mortality súvisiacej s chorobou.

Obálka publikácie: Public health guidance on HIV, hepatitis B and C testing in the EU/EEA V Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore (EHP) je odhadovaných 4,7 milióna ľudí chronicky infikovaných vírusmi hepatitídy B (HBV) a 3,9 milióna hepatitídou C (HCV). Skupiny s vysokou prevalenciou infekcie vírusov hepatitídy B  a hepatitídy C  zahŕňajú hlavne migrantov narodených v endemických krajinách, mužov, ktorí majú sex s mužmi (MSM), osoby, ktoré si injekčne pichajú drogy  a osoby vo väzení. Odhady nediagnostikovaných prípadov HBV vo všeobecnej populácii sú vzácne a v rozpätí od 40 % do 85 % v určitých krajinách EÚ/EHP, ak sú k dispozícii, zatiaľ čo zodpovedajúce odhady pre HCV vo všeobecnosti sa pohybovali od 20 % do 91 %.

V roku 2015 bolo v EÚ/EHP približne 810 000 ľudí žijúcich s HIV (HIV/AIDS) vrátane 120 000 ľudí (t. j. 14,8 % všetkých ľudí žijúcich s HIV/AIDS), ktorí si neuvedomili svoj status. Štyridsať percent nových diagnóz v roku 2016 bolo medzi MSM a 40 % všetkých hlásených prípadov bolo medzi migrujúcimi populáciami. Zatiaľ čo počet nových HIV bol na úrovni okolo 30 000 ročne, v roku 2016 došlo k prvému jasnému poklesu za desať rokov, diagnóza zostala pomerne stabilná.

Napriek tomuto povzbudivému vývoju sa polovica všetkých osôb diagnostikovaných v roku 2016 prezentovala neskoro, a preto nemali prospech z včasnej liečby alebo opatrení na zníženie rizika prenosu HIV na svojich partnerov.

V súčasnosti sú už efektívne liečebné postupy, ktoré nielen výrazne zlepšujú výsledky pacientov, ale takisto zabraňujú ďalšiemu vývoju a prenosu všetkých troch krvných vírusov. Zatiaľ čo HIV a často infekcia HBV vyžadujú celoživotné liečenie, HCV infekcia môže byť vyliečená v priebehu niekoľkých týždňov, hoci lieky nie sú zatiaľ dostupné všade.

Ak chceme maximalizovať výhody liečby pre všetky tri infekcie, je dôležité, aby ľudia boli testovaní a diagnostikovaní hneď po infekcii, hneď ako je to možné – čo je hlavnou výzvou, pretože tieto infekcie majú zvyčajne dlhé asymptomatické fázy.

Odhalenie a testovanie osôb s rizikom infekcie vírusom ľudskej imunodeficiencie (HIV), vírusom hepatitídy B (HBV) alebo vírusom hepatitídy C (HCV) je stále v Európe problémom verejného zdravia. Jeden z dvoch ľudí, ktorí v súčasnosti žijú s HIV, je diagnostikovaný neskorom štádiu infekcie a ešte väčšia časť odhadovaných 9 miliónov Európanov žijúcich s chronickou hepatitídou B alebo C si vôbec neuvedomuje, že sú infikovaní. S cieľom prerušiť existujúce prenosové reťazce a predchádzať ďalším infekciám musí sa Európa viac zamerať na bližšiu spoluprácu s citlivými skupinami obyvateľstva, aby lepšie odhalila osoby s nediagnostikovanými infekciami, a potom ich prepojila s príslušnými zdravotníckymi službami. Zvyšovanie pokrytia a využívania testov, najmä pre tých, ktorí sú najviac ohrození, je základným prvkom akejkoľvek stratégie na odstránenie HBV, HCV a HIV v Európskej únii a Európskom hospodárskom priestore.

Bližšie o vírusových ochoreniach hepatitídy a HIV

Závažnosť ochorenia na vírusovú hepatitídu typu A spočíva najmä v tom, že sa ľahko šíri a prechádza do epidémií. Vírusová hepatitída B patrí ochoreniam, ktoré môže spôsobovať vážne následky – chronickú hepatitídu, cirhózu pečene, hepatocelulárny karcinóm. Vírusová hepatitída C prechádza až v 80 % do chronickej formy, pri ktorej môže prísť k ťažkému poškodeniu pečene, až k jej úplnému zlyhaniu. (Zdroj: https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/virusove-hepatitidy)

Vírus HIV patrí do čeľade Retroviridae, do rodu Lentivirus. Vyskytuje sa v dvoch geneticky odlišných typoch označovaných ako HIV-1 a HIV-2. Oba vírusy sú patogénne iba pre človeka. U HIV-1 je známych viacero subtypov, označené sú v alfabetickom poradí. Majú prevažne epidemiologický a regionálny význam. Výskyt HIV-2 je geograficky obmedzený na západoafrické pobrežie, inde sa vyskytuje zriedkavo. Pandemický je typ HIV-1, ktorý je zároveň považovaný za pôvodcu globálnej pandémie HIV/AIDS. (Zdroj: https://www.alphamedical.sk/casopis-invitro/hiv-infekcia-v-sucasnosti)

S cieľom podporiť členské štáty v ich úsilí zlepšiť zisťovanie prípadov a prijatie testovacích programov do roku 2030 v rámci celosvetového úsilia o odstránenie vírusovej hepatitídy a HIV, ako ohrozenia verejného zdravia, poskytuje Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) tieto usmernenia založené na dôkazoch o integrovanom testovaní hepatitídy B (HBV), hepatitídy C (HCV) a HIV.

Cieľom tohto usmernenia (brožúrky) je poskytnúť krajinám EÚ/EHP rámec založený na dôkazoch, ktorý pomôže rozvíjať, zlepšiť, monitorovať a hodnotiť vnútroštátne alebo miestne usmernenia a programy testovania HBV, HCV a HIV.

Viac informácií nájdete v predkladanej publikácii: Public health guidance on HIV, hepatitis B and C testing in the EU/EEAAn integrated approach

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj: Public health guidance on HIV, hepatitis B and C testing in the EU/EEAAn integrated approach

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky