Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Univerzitní lekári začali s novou metódou lokalizácie nádorov

VEDA NA DOSAH

Gynekológovia z Univerzity Komenského v Bratislave použili ako prví na Slovensku novú metódu lokalizácie nehmatateľných nádorov prsníka.

Pohľad na vedca a vedkyňu pri počítači. Zdroj: UK v Bratislave

Ilustračné foto. Zdroj: UK v Bratislave

Ide o technológiu SCOUT®, ktorú v decembri úspešne aplikovali na II. gynekologicko-pôrodníckej klinike Lekárskej fakulty UK a Univerzitnej nemocnice Bratislava-Ružinov u šiestich pacientok.

Počas mamografického skríningu karcinómu prsníka môže byť aj viac ako polovica nálezov nehmatateľná. V prípade operácie je nutné nález v prsníku presne lokalizovať, aby ho bolo možné chirurgicky spoľahlivo odstrániť bezpečnou manžetou zdravého okolitého tkaniva.

V súčasnosti sa na lokalizáciu používajú drôtové vodiče. Táto metóda však má svoje limity. V niektorých prípadoch môže dôjsť k dislokácii drôtu, jeho migrácii v prsníku a podobne. V posledných rokoch sa do praxe zavádzajú špeciálne malé kovové zrná (seeds), ktoré sa zavedú do nádoru a počas operácie sa sledujú špeciálnymi sondami.

„Výhodou týchto zŕn je väčší komfort pacientok a lepšia orientácia chirurga v tkanivách počas operácie. Zrná môžu byť v nádoroch uložené niekoľko mesiacov, čo je výhodné pri pacientkach s naplánovanou predoperačnou chemoterapiou,“ objasňuje Kamil Pohlodek z II. gynekologicko-pôrodníckej kliniky LF UK a UNB.

Technológiu SCOUT® zaviedli v USA a v roku 2022 ju registroval Štátny ústav pre kontrolu liečiv SR. Do nádoru sa zavedie zrno s priemerom 12 mm, ktoré predstavuje radarový reflektor. Počas operácie sa zrno sleduje radarovou sondou. O mieste hľadaného nádoru informuje operatéra okrem iného aj akustickým signálom.

„Technológia je vhodná pri včasnej rakovine prsníkov. Nevyžaduje špeciálne chirurgické nástroje a zrná nie sú zdrojom artefaktov pri vyšetrení magnetickou rezonanciou,“ hodnotí profesor Kamil Pohlodek z Univerzity Komenského v Bratislave. V súčasnosti metódu vo svete využíva viac ako 750 špecializovaných pracovísk a vykonaných bolo viac ako 200-tisíc procedúr.

Zdroj: TS Univerzita Komenského

Operačný program MSSR

Investícia do Vašej budúcnosti
Tento projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

Táto webová stránka vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt: Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja
(kód ITMS: 313011T136), spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.