Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Unikátne minerálne pramene v Turčianskych Tepliciach

Marta Bartošovičová

Kúpele Turčianske Teplice

Turčianske Teplice patria k najstarším kúpeľným mestám na Slovensku. Unikátna turčianska termálna minerálna voda je bohato mineralizovaná (až 1524 mg/l) a obsahuje sírany, hydrouhličitany, vápnik, horčík, železo a ďalšie minerály. Má dokázateľne liečivé účinky na ochorenia pohybového aparátu, urologické, nervové a gynekologické ochorenia. 

Pramene vyvierajú z hĺbky niekoľkých desiatok metrov, teplota vody na prameni sa pohybuje medzi 40 – 43 °C. Termálna liečivá minerálna voda sa používa k čiastočným i celkovým kúpeľom, ale i na pitnú kúru. Ide o prírodnú liečivú pitnú vodu síranovo-hydrogéno-uhličitanovú, vápenato-horečnatú, so zvýšeným obsahom fluoridového iónu.

Kúpeľný areál Zlatých kúpeľov Turčianske Teplice

Kúpeľný areál tvorí centrum mesta Turčianske Teplice. Architektonickou dominantou areálu je kúpeľný dom Modrý kúpeľ. V blízkosti liečebných domov sa nachádza Spa & Aquapark. Návštevníci majú k dispozícii 6 krytých bazénov, z toho sú tri pisciny, teda vývery s vlastným prírodným zdrojom liečivej minerálnej vody. Ďalšie dva bazény sú vo vonkajšej časti Aquaparku.

V centrálnom kúpeľnom parku, ktorý má rozlohu 12 ha a dĺžku 2,5 kilometra, sa nachádzajú viaceré botanicky zaujímavé dreviny, ale aj sochy a netradičné kúpeľné lavičky.

Prírodné minerálne pramene v Turčianskych Tepliciach

Hlavný minerálny prameň (TJ-20A)

Umiestnený je v areáli kúpeľov, medzi Ľudovým a Červeným kúpeľom. V súčasnosti je to azda najvyužívanejší vrt v kúpeľoch Turčianske Teplice. Odvŕtaný bol v roku 1966 a zabudovaný v roku 1969. Pôvodná hĺbka bola 97 m. Jeho minerálna voda sa využíva na balneoterapeutické účely v liečebnom dome Veľká Fatra, v Smaragdovom kúpeli a taktiež na vodoliečbu a vaňové kúpele. Výdatnosť je 7 l/s, teplota vody 47 °C.

Royal Bath pôvodne nazývaný Modrý kúpeľ v Turčianskych Tepliciach

Royal Bath povôdne nazývaný Modrý kúpeľ

Royal Bath je absolútnou raritou slovenského kúpeľníctva so stále aktívnou piscinou. Prameň sa nachádza v areáli kúpeľov. Predstavuje piscinu s roštovým dnom. Využíva sa na kúpanie. Počas prevádzky sa bazén denne v popoludňajších hodinách vypúšťa a napúšťa. Po napustení odteká prelivom. Denné kolísanie hladiny dosahuje 1,2 m. Výdatnosť je 0,74 l/s, teplota vody 38 oC. V súčasnosti je po rekonštrukcii, je súčasťou Royal Palace a ponúka vysoký nadštandard.

Červený kúpeľ

Sedací kľudový kúpeľ, priamo na piscine s roštovým dnom. Prameň sa nachádza v budove SPA & Aquapark. V tomto kúpeli sa využíva 100-percentná termálna liečivá minerálna voda. Denné kolísanie hladiny dosahuje 1,2 m. Výdatnosť je 4 l/s, teplota vody 38 °C.

Ľudový kúpeľ v Turčianskych kúpeľoch

Ľudový kúpeľ 

Liečebno-rehabilitačný kúpeľ, priamo na prirodzených výveroch – prameňoch, t. j. voda vyviera priamo pod dnom bazéna (pisciny). Voda je 100-percentne termálna liečivá minerálna. V balneoterapii sa minerálna voda využíva na kúpanie. Denné kolísanie hladiny dosahuje 1,2 m. Výdatnosť je 4 l/s, teplota vody 33 °C. Prameň sa nachádza v budove SPA & Aquapark.

Pitný prameň Kollár

Nachádza sa v areáli kúpeľov a pôvodne bol odvŕtaný v roku 1959 do hĺbky 34 m. V roku 1984 bol upravený do dnešnej podoby. Nad povrch vyúsťuje cez antikorový výstroj o priemere 133 mm, priame okolie je upravené mramorom. Využíva sa na pitné účely cez pitnú vázu. Teplota vody sa pohybuje od 43 do 45,2 °C, výdatnosť je 0,033 l/s.

Pitný prameň Živena

Prameň sa nachádza pred vstupom do kúpeľného areálu, pred liečebným domom Veľká Fatra. Zabudovaný je do kovových trubiek a minerálna voda vyteká zo štyroch vývodov do kamennej pitnej vázy. Na spodnej strane trubiek a váze vytvára žltobiele usadeniny. Vrt bol odvŕtaný v roku 1965 do hĺbky 62 m. Termálna voda bola narazená v hĺbke 52 m a aj na výtoku má ešte teplotu okolo 40 °C. Využíva sa na pitné účely. Je číra, teplá, má chuť sírnej kyselky. Výdatnosť je 0,033 l/s.

Pri pitných kúrach sa používajú aj turčianske minerálne vody Budiš a Fatra.

Z histórie turčianskych prameňov minerálnej vody a kúpeľov

Prvá písomná zmienka o teplých turčianskych prameňoch pochádza z roku 1281, kedy vtedajší kráľ Ladislav IV. darovacou listinou poručil hájske panstvo a na jeho západnej časti ležiace teplé pramene grófovi Petrovi. Kráľ Žigmund Luxemburský sa v turčianskej minerálnej vode pred stáročiami kúpaval so zlatou korunou na hlave. Podľa legendy práve spojeniu zlata a turčianskej vody vďačí za vyliečenie lámky aj za vysoký vek, ktorého sa dožil.

V roku 1535 sa termálne kúpele stali vlastníctvom kráľovského mesta Kremnica. Význam kúpeľov postupne rástol, vyhľadávala ich šľachta nielen z Uhorska, ale aj z Poľska, Rakúska a Sedmohradska. K najvýznamnejším návštevníkom patrili kráľ a cisár Maximilián Habsburský a František II. Vešeléni. Dôkazom blahodarných účinkov na ženské pohlavie je krásna grófka Mária Sečianska. Pre jej krásu ju nikto nenazval inak ako Muránska Venuša.

Kremnica sprístupnila pramene všetkým vrstvám spoločnosti. Liečivé pramene boli známe a navštevované. Túžby Kremnice postaviť v Turčianskych Tepliciach vhodné budovy na ubytovanie hostí sa splnili až v 19. storočí. Postupne sa začali budovať a rozrastať.

Kultúrna pamiatka kúpeľný dom Modrý kúpeľ z roku 1885 v Turčianskych Tepliciach

V roku 1885 vyrástla nová budova nazvaná Modrý kúpeľ a dvojposchodový liečebný dom Jána Kollára. V roku 1926 bol postavený liečebný dom Malá Fatra, súčasný Royal Palace. 

Po februári 1948 boli Štubnianske Teplice premenované na Turčianske Teplice a druhýkrát v histórii sa stali sídlom okresu. Dňa 20. februára 1949 sa Kremnica vzdala svojich práv na kúpele a vznikli Československé štátne kúpele a žriedla.  V 80-tych rokoch boli dané do prevádzky liečebné domy Veľká Fatra a Aqua. Od roku 1993 sa v kúpeľoch okrem dospelých liečia aj deti.

V Turčianskych Tepliciach sa ako v jediných kúpeľoch na Slovensku liečia choroby obličiek a močových ciest (v pitnom režime). S úspechom sa tu liečia i choroby pohybového ústrojenstva, najmä stavy po reumatických zápaloch kĺbov, degeneratívne chronické ochorenia, ochorenia bedrových, kolenných kĺbov, chrbtica, poúrazové deformácie a pooperačné stavy pohybového ústrojenstva.

V súčasnosti sú Kúpele Turčianske Teplice, nazývané aj „Zlaté kúpele“, vhodné na liečbu viac ako 25 diagnóz. Ponúkajú liečebné a rehabilitačné pobyty pre široký okruh záujemcov. Za posledných 10 rokov boli v kúpeľoch investované značné prostriedky do zvýšenia štandardu zdravotnej starostlivosti, ale tiež do ubytovania a gastronómie.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje a fotozdroj:

https://www.therme.sk/kupele/liecive-ucinky-nasej-vody/

https://www.therme.sk/kupele/nasa-medicinska-specializacia/indikacie-liecene-v-turcianskych-kupeloch/

https://sk.wikipedia.org/wiki/Tur%C4%8Dianske_Teplice 

https://www.therme.sk/kupele/historia-kupelov.html

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky