Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Termálne liečivé pramene v Rajeckých Tepliciach

Marta Bartošovičová

Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice

Termálna voda v Rajeckých Tepliciach je klasifikovaná ako prírodná liečivá, stredne mineralizovaná, hypotonická, hydrogenouhličitanovo-vápenato-horečnatá, s teplotou 38 stupňov. Lieči choroby pohybového ústrojenstva, zápalové ochorenia centrálneho nervového systému, nervovo-svalové degeneratívne choroby aj choroby z povolania – ochorenia kostí, kĺbov, svalov a šliach.

Kúpele Rajecké Teplice patria medzi najkrajšie a najznámejšie kúpele na Slovensku. Nachádzajú sa na severe stredného Slovenska, v Rajeckej doline, v údolí riečky Rajčianka. Priaznivé liečivé účinky minerálnej vody sa využívajú vo forme celého radu liečebných procedúr. Prírodné podmienky a vzduch napomáhajú aj pri liečbe dýchacích ciest a chorôb s tým súvisiacich.

Termálna rajecká voda svoje výnimočné fyzikálne a chemické vlastnosti získava vďaka geologickej stavbe horninového podložia tvoreného dolomitmi a vápencami, ktoré odovzdávajú tepelnú energiu zo zemského jadra.

Geologická situácia termálnych prameňov Aphrodite v Rajeckých Tepliciach

Geologická situácia termálnych prameňov Aphrodite v Rajeckých Tepliciach

Voda z jedinečného prameňa s menom bohyne krásy a mladosti Afrodité je alkalická (s ph 7,44), príjemnej chuti, bez zápachu. Vďaka svojmu ideálnemu zloženiu vápnika a horčíka v pomere 2:1 a veľmi nízkemu obsahu sodíka je vhodná na pravidelný pitný režim pre celú rodinu. Voda sa prirodzene filtruje cez horniny dolomitických vápencov, ktoré ju obohacujú o minerály. Odporúčaná denná dávka je 1,5 l vody, nalačno ráno, na obed a večer pred jedlom. Pri dlhodobom užívaní priaznivo pôsobí na metabolizmus a detoxikáciu.

Kúpeľný dom Aphrodite v Rajeckých Tepliciach

Centrom kúpeľov Rajecké Teplice je liečebný a relaxačný komplex Aphrodite. Jeho dominantou je kúpeľný dom Aphrodite, riešený v antickom štýle, ktorý je kombináciou ubytovania a procedúr poskytovaných pod jednou strechou. 

Liečebné a wellness procedúry ponúka balneologické stredisko vybavené najmodernejšími diagnostickými a terapeutickými prístrojmi, ktoré využíva termálne pramene typu akratoteriem s 38°C teplou termálnou vodou. V kúpeľoch je k dispozícii aj komplex vzájomne prepojených termálnych bazénov, sáun a parných kúpeľov, ktoré sa nachádzajú v atraktívnych, orientálne ladených priestoroch.

Jeden z vnútorných bazénov v SPA Aphrodite Rajecké Teplice

Jeden z vnútorných termálnych bazénov v SPA Aphrodite Rajecké Teplice

V kúpeľnom dome Aphrodite sa v dvoch bazénoch využíva rajeckoteplická termálna voda s obsahom hydrogenuhličitanu, vápnika a horčíka. Rehabilitačný/plavecký bazén určený na plávanie a iné pohybové aktivity je rozmerovo väčší, s teplotou vody 30 – 32 °C. Liečebný/relaxačný bazén umožňuje príjemné posedenie v termálnej vode s teplotou 37 – 38 °C.

Účinok kúpeľa spočíva v zmiernení bolestí pohybového systému, relaxácii svalstva, zlepšení prekrvenia a metabolizmu svalov, šliach a kĺbov, drenáži lymfatického systému, ale aj detoxikácii a aktivácii imunity.

Unikátnou procedúrou na liečbu pohybového aparátu sú bahenné zábaly. Horské bio bahno pochádza z chránených oblastí panenskej slovenskej prírody a k terapii sa pripravuje v zmesi s prírodnou liečivou vodou z kúpeľných prameňov v podobe lokálneho alebo celkového zábalu.

Kúpele Rajecké Teplice

Z histórie rajeckých prameňov a kúpeľov v Rajeckých Tepliciach

Prvé svedectvo o existencii teplých prameňov vydáva listina uhorského kráľa Ľudovíta Veľkého z roku 1376. Celé územie v povodí rieky Rajčanky patrilo hradu Lietava. V roku 1496 kráľ Vladislav II. daroval kúpele Štefanovi Zápoľskému. Po ňom ich vlastnil Mikuláš Kostka a v roku 1558 sa majiteľom lietavského panstva stal jeho zať František Thurzo. Po roku 1585 sa správy ujal jeho syn Juraj. Thurzovci dobre poznali liečivé účinky prameňov v Tepliciach a začali ich využívať a upravovať ich okolie. Po smrti Juraja Thurzu nastali spory o majetok. Deľba majetku teplickým kúpeľom neprospela, pretože ani jeden zo spolumajiteľov sa nestaral o ich údržbu. Na začiatku 17. storočia bol postavený prvý kúpeľný dom.

Prvý opis termálnych vôd v Rajeckých Tepliciach urobil v roku 1776 Pavol Adami. V roku 1793 Dr. Amadé Kelin, fyzikus Turčianskej stolice, vydal vo Viedni prvú monografiu o Rajeckých Tepliciach, ktoré takto spropagoval v celom Uhorsku.

Rozmach kúpeľov začal koncom 18. storočia. Kúpele získali do užívania horu Mrchová (Tlstá), bol postavený nový kúpeľný dom s troma bazénmi (panským, obecným a žobráckym), ako aj murovaná budova, ktorá poskytovala kúpeľným hosťom (prevažne uhorskej šľachte) pohodlie. Ku komplexnému rozvoju kúpeľníctva dochádza v 19. storočí, kedy sa kúpele Rajecké Teplice stali obľúbeným letoviskom šľachty, vysokej aristokracie a bohatej buržoázie.

Po roku 1903 pôsobil v Rajeckých Tepliciach ako kúpeľný lekár MUDr. Rudolf Flamm. Bol vzdelaný, inteligentný a humánny človek, pôvodom pravdepodobne Francúz, ktorý ľudí z dedín liečil zdarma. V kúpeľoch kúpil rozsiahly pozemok, na ktorom postavil päť víl – Elektra, Talisman, My Castle, Salamba a Rustikan.  Po 1. svetovej vojne návštevnosť kúpeľov prudko klesla a Rajecké Teplice sa stali kúpeľmi iba miestneho významu.

V rokoch 1925 až 1937 boli postavené kúpeľné domy Baník, Veľká Fatra a Malá Fatra. V roku 1941 kúpele prevzala Robotnícka sociálna poisťovňa. Neskôr dochádza k vybudovaniu kúpaliska s termálnou vodou.

V novodobej histórii nastáva najväčší rozvoj kúpeľov po 2. svetovej vojne. Kúpele v roku 1953 prešli zo sezónnej prevádzky na celoročnú a prevzala ich Správa kúpeľov, sanatórií a zotavovní ROH. Roku 1959 získali Rajecké Teplice štatút kúpeľného miesta, ktorý okrem iného vymedzil územie kúpeľov a zaručil ochranu liečivých prameňov. V roku 1989 boli Rajecké Teplice povýšené na mesto.

Viaceré objekty sa na základe reštitučných zákonov vrátili ich pôvodným majiteľom a nastúpila privatizácia. Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice, š. p., boli 1. 2. 1996 transformované na akciovú spoločnosť, ktorej súčasťou sú Prírodné liečebné kúpele Rajecké Teplice a Kúpeľná liečebňa Kunerad.

Kúpele Rajecké Teplice a ich blízke okolie ponúkajú bohaté možnosti aj na aktívne trávenie voľného času. Na svoje si prídu milovníci prírody i športu. Nachádza sa tu tiež kúpeľné jazierko s možnosťou člnkovania a kúpeľný park s nádhernými zakutiami. Kúpele sú ideálnym miestom nielen na liečebné, ale aj ozdravovacie a rekondičné pobyty.

 

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj a foto:

www.spa.sk/

kupele.rajecke-teplice.net/kupele-rajecke-teplice-historia-kupelov.html

www.rajecke-teplice.info/article/default/2017

www.sorger.sk/kupele-rajecke-teplice

slovakia.travel/kupele-aphrodite-rajecke-teplice 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky