Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ocenený rektorom UK bol aj prof. PhDr. Josef Oborný, PhD. z Katedry športovej edukológie a športovej humanistiky

VEDA NA DOSAH

prof. PhDr. Josef Oborný, PhD.

Vysokoškolským pedagógom je 40 rokov. Publikoval desiatky vedeckých prác v zahraničných a domácich časopisoch, eviduje 260 ohlasov v citačných indexoch, je vedúcim riešiteľom v piatich vedeckovýskumných projektoch. Je aktívnym maratóncom, doteraz zabehol 124 maratónov.

Prof. PhDr. Josef Oborný, PhD., Katedra športovej edukológie a športovej humanistiky, Fakulta telesnej výchovy a športu Univerzity Komenského (UK) v Bratislave patrí medzi 30 pedagógov, ktorým pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva ďakovné listy odovzdal rektor UK prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

S. CIGÁŇOVÁ: Aká je vaša bezprostredná reakcia na zisk tohto ocenenia?

J. OBORNÝ: Bezprostredný, takmer egoistický pocit zadosťučinenia a trocha aj hrdosti. Potešil som sa, v akej spoločnosti som sa aspoň na chvíľu ocitol.

S. C.: Čím konkrétne sa na fakulte zaoberáte?

J. OBORNÝ: Prednášam a „seminárujem“ humanitné predmety: Filozofická antropológia a axiológia, Etika športu, Sociológia výchovy, Šport a estetika a i. Som garantom študijného programu v III. st. vysokoškolského štúdia, riešim výskumné úlohy.

S. C.: Čo považujete za najväčší úspech, ktorý sa vám počas kariéry podaril?

J. OBORNÝ: Profesúra na Univerzite Komenského, teda inak povedané vymenovanie za profesora prezidentom SR. Desiatky úspešne ukončených doktorandov tiež potešia.

S. C.: Prečo ste si zvolili prácu pedagóga? Napĺňa vás?

J. OBORNÝ: Nezvolil som si prácu pedagóga v plnom rozsahu sám, dostal som učiteľskú umiestenku na strednú školu, neskoršie ma „povolali“ do doktorandúry. Prvých 35 rokov ma toto poslanie naplňovalo, teraz to už nemôžem povedať so 100 % istotou.

S. C.: Aký je váš názor na súčasný proces vyučovania na VŠ?

J. OBORNÝ: Môj názor je ovplyvnený „zahľadenosťou“ do svojich predmetov na FTVŠ UK. Nové generácie študentov žijú viac a viac v kyber priestore, tam aj študujú. Ja žijem a pracujem ešte s časťou hlavy mimo tento kyber priestor. Súčasný proces vyučovania na VŠ nepodporuje vedeckú kreativitu a nestačí tempu vývinových tendencií v spoločnosti.

S. C.: Čo by bolo dobré v rámci neho vylepšiť?

J. OBORNÝ: Redukovať systém VŠ v SR o podpriemerné školy. Dôsledne dodržiavať a vylepšovať kritéria hodnotenia vysokoškolských učiteľov. Sú medzi nami priemerní aj podpriemerní.

S. C.: Čo by ste odkázali študentom, ktorí majú reálny záujem o štúdium a chcú v ňom napredovať?

J. OBORNÝ: Vyhľadávajte „silné“ osobnosti spomedzi učiteľov. Ťahajte sa za svetlom, nie za šedivou temnotou.

 

Rozhovor a foto poskytol: prof. PhDr. Josef Oborný, PhD.

Zhovárala sa: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky