Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Monitorovacia správa o výskyte tuberkulózy v Európe

VEDA NA DOSAH

Obálka publikácie: Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2018 (2016 data), EU Bookshop

Predkladaná správa o monitorovaní výskytu tuberkulózy v Európe, ktorá vyšla v júli 2018, prezentuje kľúčové čísla a trendy a poskytuje prehľad situácie v oblasti výskytu tuberkulózy v EÚ/EHP a WHO (Európa) za rok 2016.

Výskyt tuberkulózy v európskom regióne podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) sa prudko zvýšil od roku 1990 a dosiahol vrchol v roku 1999. Od roku 2000 sa počet prípadov TBC vznikajúcich v európskom regióne priebežne znižuje. Priemerný ročný pokles výskytu TBC bol v období rokov 2007 – 2016 4,3 % a medzi rokmi 2015 a 2016 4,4 %. Za posledných 10 rokov sa výskyt TBC v Európe znížil zo 47 na 32 prípadov na 100 000 obyvateľov; ekvivalent 410 000 v roku 2007 a 290 000 v roku 2016. To predstavuje zníženie zaťaženia výskytu TBC v regióne o tretinu, ako aj pokles podielu Európy v rámci globálneho zaťaženia TBC za obdobie 2007 – 2016 z 4 % na 3 %. Aj napriek tomu, že je to najrýchlejší pokles vo svete v porovnaní s inými oblasťami, bude potrebné urýchliť znižovania výskytu TBC, ako súčasti stratégie úplného ukončenia výskytu choroby TBC.

Základne údaje o tuberkulóze

Tuberkulóza (TBC) je infekčná choroba spôsobená skupinou baktérií s názvom Mycobacterium druh Mycobacterium tuberculosis complex. Hoci TBC zvyčajne zasahuje pľúca (pľúcna tuberkulóza), môže spôsobiť ochorenie v akomkoľvek orgáne (extrapulmonárna TBC). Tuberkulóza sa prenáša z človeka na človeka, malými kvapôčkami, ktoré sa dostanú do vzduchu, keď niekto trpiaci na TBC napríklad kašle. Len malá časť ľudí (≈10 %), ktorá je infikovaná Mycobacterium tuberculosis dostane počas svojho života samotnú tuberkulózu, ale táto pravdepodobnosť je oveľa vyššia u ľudí so zníženou imunitou (napríklad u ľudí nakazených HIV vírusom).

Hlásenia  o nových prípadoch TBC a relapsoch na 100 000 obyvateľov, Európsky región, 2016

Hlásenia  o nových prípadoch TBC a relapsoch na 100 000 obyvateľov, Európsky región, 2016Zdroj: Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2018
2016 data (EU Bookshop)

Multirezistentná tuberkulóza (MDR TBC)

je tuberkulóza, ktorá sa stala rezistentnou (odolnou) voči niektorým liekom zvyčajne používaným na liečbu TBC (antituberkulotikám). TBC alebo MDR-TBC sú veľmi vážne ochorenia, a ak sa neliečia, môžu byť aj smrteľné. Dobrou správou je, že TBC a MDR-TBC možno liečiť, ak sa správne a včas   diagnostikovala a začala sa podávať vhodná liečba.

Percentá hlásených prípadov TBC s multirezistentnou tuberkulózou, Európsky región, 2016

Prípady TBC v r. 2016 nakazených multirezistentnou TBCTuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2018
2016 data (EU Bookshop)

„Latentná“ tuberkulózna infekcia

nastáva vtedy, ak niekto počas svojho života vdýchne bacil tuberkulózy, avšak počiatočná fáza infekcie neprepukne do konečného ochorenia (aktívnej TBC). Ak u Vás bola objavená „latentná“ tuberkulóza, nie ste infekční o neohrozujete svoje okolie. Vo väčšine prípadov si táto diagnóza nevyžaduje ani hospitalizáciu. U ľudí, ktorým bola diagnostikovaná latentná forma tuberkulózy, iba 10 % ochorelo následne aktívnou TBC. Príčinou je najmä oslabená odolnosť ich organizmu spôsobená inou infekciou.

Podľa odhadov Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) v roku 2016 ochorelo na TBC 10,4 milióna ľudí, z toho 62 % pochádzalo z juhovýchodnej Ázie a oblasti západného Tichomoria. Africký región predstavoval 25 % všetkých prípadov tuberkulózy. Menší výskyt bol v oblastiach východného Stredomoria (7 %) a  Ameriky (3 %). V Európe sa vyskytli 3 % všetkých prípadov.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje: Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2018
2016 data (EU Bookshop)

Tuberkulóza otázky a odpovede (Kancelária WHO na Slovensku)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky