Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cezhraničná výmena zdravotných záznamov v Európe začína byť reálna

VEDA NA DOSAH

Ilustračný obrázok (Infografika - vplyv európskeho formátu na výmenu elektronických zdravotných záznamov)

V súčasnosti sa úroveň prístupnosti európskych občanov k ich elektronickým zdravotným záznamom v jednotlivých krajinách EÚ značne líši. Aj keď majú niektorí občania prístup k časti svojich zdravotných záznamov vo svojom členskom štáte alebo v zahraničí, mnoho ďalších má k nim len obmedzený digitálny prístup alebo žiadny prístup. Preto Komisia vydala odporúčania, ktoré prispejú k zjednodušeniu bezpečného cezhraničného prístupu k zdravotným záznamom, a to v plnom súlade so všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov.

Členské štáty Európskej únie už začali pracovať na tom, aby boli niektoré časti elektronických zdravotných záznamov prístupné a mohli sa aj cezhranične vymieňať. Od 21. januára 2019 majú Fíni v Estónsku možnosť nakupovať lieky použitím elektronického lekárskeho predpisu a luxemburskí lekári budú môcť čoskoro získať prístup k súhrnným údajom českých pacientov.

Infografika eHealth

Európska komisia navrhuje, aby členské štáty rozšírili túto činnosť o tri nové oblasti zdravotných záznamov, konkrétne o laboratórne testy, prepúšťacie správy z nemocnice a snímky a správy o lekárskom zobrazovaní. Táto iniciatíva zároveň pripravuje cestu pre rozvoj technických špecifikácií, ktoré by sa mali dodržiavať pri každej výmene zdravotných záznamov.

V dôsledku toho môže prístup k uceleným a osobným zdravotným záznamom v celej EÚ priniesť európskym občanom obrovské výhody, ako napríklad: V prípade nehody pri cestovaní do inej krajiny EÚ budú mať lekári okamžitý prístup k informáciám o pacientovi (napr. podrobné informácie o chronických chorobách, alergiách alebo intolerancii voči určitým liekom). To môže významne prispieť k tomu, aby mohli poskytnúť čo najúčinnejšiu a včasnú liečbu. Zlepší sa kvalita a zabezpečenie nepretržitej starostlivosti o občanov, ktorí často cestujú po Európe.

Zjednodušením postupu výmeny údajov sa podporí lekársky výskum zameraný na hlavné výzvy zdravotníctva, akými sú napríklad chronické alebo neurodegeneratívne choroby. Tento systém si vyžaduje súhlas občana, a to zmysluplným spôsobom a v plnom súlade s európskymi pravidlami na ochranu osobných údajov.

Ďalej sa podporí efektívnosť a udržateľnosť systémov zdravotnej starostlivosti, napríklad zdieľaním nedávnych laboratórnych a rádiologických vyšetrení pacienta. Takto nebude nemocnica v inom členskom štáte musieť opakovať podobné testy, čím sa ušetrí čas a znížia náklady na nemocničnú liečbu.

Očakáva sa, že do konca roka 2021 si okrem Fínska, Estónska, Luxemburska a Česka vymení súhrnné údaje o pacientoch a elektronické lekárske predpisy ďalších 18 krajín. S podporou programu spoločnosti Telecom – Nástroja na prepájanie Európy (NPE), už mnohé členské štáty pracujú na infraštruktúre digitálnych služieb elektronického zdravotníctva v rámci siete eHealth. 

V odporúčaní sa zdôrazňuje, že prechod k interoperabilnému systému elektronických zdravotných záznamov v EÚ by mal súčasne zabezpečovať ochranu a bezpečnosť údajov a byť v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zároveň s európskym rámcom kybernetickej bezpečnosti.

 

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroje:

Odporúčanie Komisie o európskom formáte na výmenu elektronických zdravotných záznamov

Tlačová správa zo dňa 6. 2. 2019

Infografika – vplyv európskeho formátu na výmenu elektronických zdravotných záznamov

Ďalšie informácie:

Ďalšie informácie o tomto odporúčaní

Elektronické služby poskytovania cezhraničnej zdravotnej starostlivosti

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky