Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aký súvis má veda a tanec?

VEDA NA DOSAH

Let´s dance SENIOR

Môže mať tanec nejakú súvislosť s vedou? Isto môže a dôkazom toho je zaujímavý projekt Univerzity Komenského v Bratislave s názvom Let´s dance SENIOR.

Pre všetkých milovníkov tanca a pohybu z radov seniorov bol k dispozícii dvanásťtýždňový kurz realizovaný Fakultou telesnej výchovy a športu (FTVŠ UK v Bratislave), ktorý odštartoval v apríli tohto roka. Nešlo ale len o tanečný kurz. Pred jeho začiatkom vedci Univerzity Komenského posudzovali kondíciu seniorov, ktorú monitorovali počas 3 mesiacov. Následne ju po absolvovaní kurzu vyhodnocovali. Kurz sa skončil koncom júna, svoje pohybové a tanečné zručnosti si rozvíjalo 8 seniorov, z toho 5 žien. Najstarší účastník mal 66 rokov.

Seniori vykonávali pohybové aktivity pod dohľadom odborníkov, ktorí ich usmernili v snahe zachovať úroveň kondície aj po absolvovaní kurzu. „Let´s dance SENIOR je ďalšou ukážkou zapojenia výskumu do praktického života – s celospoločenským prínosom. Okrem príjemnej formy relaxu a zábavy je markantný práve zdravotný aspekt tohto projektu,“ vyzdvihuje rektor UK v Bratislave prof. RNDr. Karol Mičieta, PhD.

Kurz prebiehal pod taktovkou Mgr. Mateja Chrena, PhD., z Katedry gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave. Seniori týždenne absolvovali dve 60-minútové tréningové jednotky (v utorok a štvrtok v tanečnom štúdiu fakulty). „Ich cieľom bolo osvojenie si základných krokov a figúr v jednotlivých latinsko-amerických a štandardných tancoch a, samozrejme zlepšenie kondície. Tanečné tréningy zlepšujú celkové držanie tela, koordináciu pohybov, rozvíjajú kĺbovú pohyblivosť a rytmickú schopnosť. Pozitívne pôsobia na obehovú a dýchaciu sústavu i svalový aparát. Majú taktiež pozitívny účinok na kognitívne schopnosti,“ približuje koordinátorka projektu PaedDr. Veronika Tirpáková, PhD. z FTVŠ UK v Bratislave.

V neposlednom rade tanec napomáha eliminovať stres, ako i rozvíjať tvorivosť a estetické cítenie. Vhodne kombinovaný s ďalšími druhmi pohybovej aktivity je vedecky overenou metódou pre zvyšovanie kondície seniorov. Nasledujúci kurz Let´s dance SENIOR otvára FTVŠ UK v Bratislave v septembri 2017.

Let´s dance SENIOR

*********************************************

Mgr. Matej Chren, PhD. vyštudoval na FTVŠ UK v Bratislave odbor tanec – tanečný šport. V roku 2008 získal doktorát vo vednom odbore športová edukológia. Už 16 rokov sa venuje trénerskej činnosti. Je prvým diplomovaným trénerom I. triedy s doktorátom v oblasti tanečného športu a držiteľ najvyššej licencie medzinárodného rozhodcu. Počas svojej tanečnej kariéry sa stal viacnásobným majstrom SR v latinskoamerických, štandardných, ako aj 10-tich tancoch. Vo svetovom rebríčku bol v latinskoamerických tancoch dlhší čas v prvej 40-tke z viac ako 1 800 párov celého sveta. Získal titul majster SR profesionálov v latinskoamerických tancoch a show dance. Bol finalistom významných medzinárodných a svetových súťaží. V súčasnosti pôsobí ako odborný asistent na Katedre gymnastiky FTVŠ UK v Bratislave.

 

Základné informácie a foto poskytla: PhDr. Andrea Földváryová, vedúca Oddelenia vzťahov s verejnosťou Univerzity Komenského v Bratislave

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

UVerejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky