Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Jedinečná kampaň na Slovensku na zvýšenie informovanosti o problematike demencie

VEDA NA DOSAH

logo Slovenská Alzheimerová Spoločnosť

Na Slovensku podľa odhadov žije 40 – 60 tisíc pacientov s Alzheimerovou chorobou. Čísla sú viac menej orientačné, keďže doposiaľ nebola na Slovensku realizovaná žiadna epidemiologická štúdia. Pritom veľké množstvo pacientov nie je diagnostikovaných vôbec a časť pacientov je nesprávne diagnostikovaná. Jedným z dôvodov súčasného stavu je aj stigmatizácia tohto ochorenia v spoločnosti. Stále platí, že o tejto chorobe, jej príčinách a dopadoch na ľudí, ktorých sa choroba týka, vieme málo.

Alzheimerovu chorobu, najčastejšiu formu demencie v seniorskom veku, označujeme aj za tichú epidémiu ľudstva. Toto ochorenie sa začína nenápadne. Je sprevádzané stratou pamäti, schopnosti orientovať sa, poruchou reči a vedie postupne k odkázanosti na pomoc okolia. Podľa svetových štatistík približne 1 % obyvateľov vyspelých krajín a viac ako 50 miliónov ľudí na svete trpí týmto ochorením a jeho výskyt má rastúcu tendenciu. Viac ako dve tretiny pacientov tvoria ženy. Predpokladá sa, že do roku 2050 celkový počet pacientov prekročí 130 miliónovú hranicu.

Časté príznaky Alzheimerovej choroby, ktoré by si mal príbuzní všimnúť:

  • Zhoršovanie pamäti, ktoré narušuje schopnosť plniť jednoduché úlohy každodenného života.
  • Časté opakovanie otázok, problémy s formulovaním viet.
  • Časté zmeny nálad a správania, nezáujem o okolitý svet.
  • Ukladanie vecí na nesprávne a nevhodné miesta, neschopnosť ich potom nájsť.
  • Zlá orientácia v známom prostredí – problém potrafiť domov.
  • Časová dezorientácia – obmedzenie schopnosti zapamätať si aktuálny deň či rok.

Na začiatku ochorenia mnohí pacienti si problémy nepripúšťajú alebo trpia pocitmi hanby. Väčšina chorých prežije najdlhšie obdobie ochorenia vo svojej rodine. O týchto pacientov sa stará okolo 120 – 180 tisíc rodinných príslušníkov, príbuzných a blízkych. Alzheimerova choroba je vo vyspelých štátoch považovaná za vážny sociálny, zdravotnícky a spoločenský problém, ktorý sa dotýka nielen samotných chorých, ale aj ich blízkych príbuzných, ktorí nesú na svojich pleciach psychickú a ekonomickú záťaž.

Ide o veľmi závažné ochorenie, ktoré patrí medzi hlavné príčiny úmrtia a jeho výskyt v súvislosti so starnutím populácie narastá. Aj keď toto ochorenie zatiaľ nie je možné vyliečiť, v súčasnosti dostupná terapia spolu s nefarmakologickými postupmi dokáže jeho progresiu výrazne spomaliť. Veľmi dôležitá je včasná diagnostika a nastavenie na optimálnu liečbu. Zraniteľnosť Slovenska je v jeho rýchlom starnutí, naša krajina už dnes patrí medzi najrýchlejšie starnúce krajiny v EÚ. Narastajúci počet starších ľudí a s klesajúca pôrodnosť budú negatívne ovplyvňovať ekonomiku krajiny. Starnutím populácie bude narastať aj celkový počet pacientov s demenciou.

Aj z tohto dôvodu pripravila Slovenská Alzheimerova spoločnosť o. z. komplexný preventívny program „Zaostrené na Alzheimerovu chorobu“, ktorý finančne podporilo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky.

Program „Zaostrené na Alzheimerovu chorobu“

Hlavným cieľom projektu je vzdelávanie laickej verejnosti v oblasti zvyšovania povedomia o prevencii a predchádzaní rozvoja demencie. Zámerom projektu je realizovať celoplošne na Slovensku jedinečnú kampaň zameranú na zvýšenie informovanosti o problematike demencie u verejnosti, ako aj vlastnej aktivity vo vzťahu k vyhľadávaniu odbornej pomoci. Cieľom projektu je tiež informovať verejnosť o kognitívnych tréningoch a aktívnom spôsobe života, ako účinnej prevencii pred vznikom demencie. Dôležitou súčasťou programu bude implementácia komplexného vzdelávacieho programu pre rodinných príslušníkov a opatrovateľov z radov laickej verejnosti, ktorí sa starajú o pacientov s Alzheimerovou chorobou. Prostredníctvom verejných podujatí – prednášok a workshopov pre seniorov aj pre rodiny, ktoré sa starajú o človeka s poruchami pamäti bude v mestách Bratislava, Banská Bystrica a v Košiciach realizovaná kampaň zameraná na zvýšenie informovanosti o problematike demencie. Dostatočne poučení opatrovatelia sa totiž dokážu o chorého plnohodnotne postarať, potrebujú však pomoc spoločnosti.

Z toho dôvodu spustíme na obdobie trvania projektu bezplatné individuálne telefonické poradenstvo, dostupné aj pre imobilných seniorov či rodinných príslušníkov z celého územia Slovenska, ktorí nebudú mať možnosť pre časovú zaneprázdnenosť alebo fyzické obmedzenie zúčastniť sa podujatia osobne. Na telefonickej linke 02/6241 08 85 budú odborníci poskytovať záujemcom odpovede na otázky týkajúce sa ochorenia, prevencie demencie a tiež zdravotníckej a sociálnej pomoci.

Poradňa je k dispozícii od 2. januára 2018 do 31. marca 2018 v pracovné dni v čase od 12.00 – 16.00 hod.

 

Informácie poskytla: Slovenská Alzheimerova spoločnosť

V prípade záujmu o bližšie informácie kontaktujte Mgr. Janu Bluskovú, mob.: 0903 581 987 alebo tel.: 02/6241 08 85, e-mail: spolocnost@alzheimer.sk

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračný obrázok: Pixabay.com

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky