Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ideál krásy sa mení od človeka k človeku

Monika Tináková

analýza

Pochádza z Modry a je študentkou 5. ročníka zubného lekárstva na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. V maturitnom ročníku sa rozhodla pre všeobecné lekárstvo. K zubnému lekárstvu, ako plánu do budúcnosti, sa dostala až v momente, keď ju prijali na školu. „Dodnes si sem-tam hovorím, že som tu omylom,“ priznala sa študentka Bronislava Lenčuchová, ktorá obsadila druhé miesto na konferencií študentskej vedeckej odbornej činnosti – v časti Klinická sekcia II. (Hlava a krk). Jej práca má názov „Populačné vyhodnocovanie proporcií tváre prostredníctvom 3D scanov“.

Vo svojej práci uvádza, že skúmanie proporcií tváre má bohatú históriu, ktorá siaha až do obdobia renesancie – vtedajší umelci sa snažili priblížiť k tzv. dokonalej proporcii: Zlatému rezu. Aj dnes sa tomuto ideálu krásy snažia priblížiť niektoré medicínske odvetvia ako napríklad plastická chirurgia, estetická medicína, stomatológia či čeľustná ortopédia. Bližšie sa tejto téme venovala aj Bronislava.

M. HUCÁKOVÁ: Čo presne ste pozorovali na 3D modeloch vybraných 21 dobrovoľníkov vo veku 19 – 29 rokov – zástupcov kaukazskej rasy?

B. LENČUCHOVÁ: Pozorovali sme parametre definujúce profil jedinca: vzdialenosť hornej a dolnej pery od estetickej línie (spojnica špičky nosa a brady), výšku dolnej tretiny tváre prislúchajúcu čeľusti aj sánke, nasolabiálny uhol (ktorý zviera nos s hornou perou), mentolabiálny uhol (ohraničený bradou a dolnou perou) a frontonasálny uhol (definovaný čelom a nosom).

M. H.: K akým zisteniam ste dospeli a na čo tieto zistenia poslúžia?

B. LENČUCHOVÁ: Ukázalo sa, že u väčšiny pozorovaných sa vyskytuje konkávny profil, resp. obidve pery prebiehajú za estetickou líniou a brada a nos sú výrazné. Tieto poznatky sú uplatniteľné najmä v plastickej chirurgii, tváročeľustnej chirurgii a čeľustnej ortopédii. V týchto odboroch je nutné poznať určité priemerné hodnoty (ostatnými vnímané ako estetické), ku ktorým sa pacienta snažíme priblížiť.

M. H.: Aký je „špecifický populačný štandard“, teda proporcie nás Slovákov, ktorí ako etnikum patríme medzi najstaršie v Európe?

B. LENČUCHOVÁ: O tom, žiaľ, momentálne neexistujú žiadne konkrétne štatistické údaje, len všeobecné pre kaukazskú rasu. Ako sa vo výsledkoch ukázalo, Slováci sa od týchto údajov líšia. Bolo by preto zaujímavé vo výskume pokračovať a stanoviť priemerné hodnoty aj pre slovenskú populáciu.

Bronislava Lenčuchová

M. H.: Aké sú ideálne proporcie tváre? Platí tvrdenie, že krásne proporcie sú len tie, ktoré sú ideálne, alebo sa za krásu považuje aj inakosť?

B. LENČUCHOVÁ: Za ideálne sú najčastejšie považované práve tzv. priemerné črty tváre. Paradox ale je, že kompletnou škálou týchto čŕt disponuje len malá skupina ľudí. Nesmieme tiež opomenúť, že vnímanie krásy je prudko subjektívna záležitosť a ideál krásy sa mení od človeka k človeku.

M. H.: Vidíte seba ako budúcu úspešnú vedkyňu? Čo najradšej robíte, keď je štúdium v úzadí a môžete sa venovať svojim záľubám?

B. LENČUCHOVÁ: Počas štúdia ma oslovili 3D technológie a spôsob, akým do práce s nimi MUDr. Thurzo zapájal študentov. Momentálne pod jeho vedením pracujem na diplomovej práci. Akademické prostredie sa mi veľmi páči, do budúcna by som rada pokračovala na doktorandskom štúdiu. Zvažujem aj nadstavbu zo zubnej chirurgie či atestáciu z chirurgie tváročeľustnej.

Vo voľnom čase sa venujem spevu a hre na klavíri a gitare, taktiež rada čítam – v poslednej dobe najmä nemeckú klasickú literatúru. Rada aj fotím a mojou veľkou vášňou sú automobily.

M. H.: Ďakujeme za rozhovor.

 

Viac si o práci tejto šikovnej študentky môžete prečítať v zborníku

 

Zhovárala sa: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: z archívu Bronislavy Lenčuchovej

Uverejnila: ZVČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky