Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Očkovanie proti rakovine na dosah: spoločnosť BioNTech predstavila sľubné výsledky štúdie

VEDA NA DOSAH

Podľa prvých výsledkov štúdie sa po očkovaní vakcínou CARVac podarilo rast nádorov zastaviť, v niektorých prípadoch sa dokonca zmenšili.

Vzorky nádorov sú podrobené precíznym testom, kde sa skúmajú ich vlastnosti. Pomocou analýzy sa dá cielene vytvoriť mRNA vakcína pre jednotlivého pacienta.

Vzorky nádorov sú podrobené precíznym testom, v rámci ktorých sa skúmajú ich vlastnosti. Pomocou analýzy sa dá cielene vytvoriť mRNA vakcína pre jednotlivého pacienta. Zdroj: BioNTech

Nemecká biotechnologická spoločnosť BioNTech vyvinula vakcínu proti rakovine a v pondelok prezentovala prvé výsledky štúdie na kongrese ESMO 2023 v Madride. Vakcína s názvom CARVac spôsobila, že sa nádory mnohých pacientov zmenšili.

Vedci už roky vyvíjajú mRNA terapie proti závažným ochoreniam. Spoločnosť BioNTech, ktorá vyvinula prvú vakcínu proti ochoreniu COVID-19 na báze mRNA, testuje niekoľko rokov aj vakcíny na báze mRNA proti rôznym typom rakoviny. V pondelok oznámila spoločnosť so sídlom v Mainzi veľmi pozitívne údaje z prebiehajúcej fázy 1/2 klinického skúšania vakcíny určenej na boj proti nádorom.

Vývoj očkovacej látky napreduje

Očkovacia látka bola testovaná na 44 pacientoch, ženách aj mužoch. Pacientom boli podané štyri dávky očkovacej látky. Nádory 59 percent pacientov sa po dvoch podaniach zmenšili a v prípade 95 percent účastníkov sa rast nádoru po podaní očkovacej látky zastavil. Po podaní štyroch dávok sa nádory zmenšili 45 percentám účastníkov a v prípade 74 percent pacientov nádor prestal rásť. Rôzne čísla sú spôsobené tým, že po štyroch dávkach boli vyhodnocované údaje 38 pacientov, pri dvoch dávkach len 13 pacientov.

Vedci nezaznamenali výrazné vedľajšie účinky. U 23 zo 44 testovaných osôb bol v súvislosti s dávkou v priebehu podávania vakcín pozorovaný nárast zápalových reakcií. Najčastejšie išlo o horúčku alebo nízky krvný tlak. Len dvaja pacienti mali dlhšie pretrvávajúce vedľajšie účinky.

Skôr ako bola vakcína podaná ľuďom, prešla úspešným testom na myšiach. Vedci zaznamenali pozitívne účinky očkovacej látky na zvieratách. Rast nádorov sa podarilo zastaviť, v niektorých prípadoch sa dokonca zmenšili.

Sľubné priebežné výsledky

Výsledky prezentované na kongrese v Madride potvrdzujú pozitívne priebežné výsledky. Spoločnosť ich už predtým prezentovala na tohtoročnom stretnutí Americkej spoločnosti klinickej onkológie v Chicagu, ktoré sa uskutočnilo v júni. Ako uviedla lekárka a spoluzakladateľka spoločnosti BioNTech Özlem Türeci:

„Naším cieľom je využiť potenciál terapií CAR-T pre solídne nádory, a prispieť tak k zlepšeniu výsledkov liečby pre celý rad nádorov, pre ktoré sú možnosti liečby v súčasnosti stále veľmi obmedzené.“

Očkovať by sa mohlo po operácii

Očkovanie proti rakovine by mohlo nasledovať po operácii. Mohlo by tak pomôcť imunitnému systému lepšie bojovať so zvyšnými nádorovými bunkami. Pri tomto postupe dostanú bunky vo svalovom tkanive informáciu, aby produkovali špecifické antigény. Tie zasa dostanú genetickú informáciu z nádoru. V tele sa potom produkuje rovnaký povrchový proteín, aký nesú nádorové bunky. Imunitnému systému je umožnené rozpoznať nepriateľské nádorové bunky, vďaka čomu vie, na ktorého nepriateľa má zaútočiť.

Lekári môžu liečbu prispôsobiť presne na mieru pacientovi a jeho rakovine, čo je výhodou tejto liečebnej metódy. Podľa spoločnosti BioNTech výsledky podčiarkujú potenciál vakcíny proti rakovine. Jedným z cieľov prebiehajúcej štúdie je stanoviť odporúčanú dávku určenú pre schvaľovaciu relevantnú štúdiu, ktorá je predbežne plánovaná v úvode roka 2024. Do roku 2030 by chcela spoločnosť BioNTech liečiť až 10 000 pacientov s rakovinou.

Zdroj: Augsburger Allgemeine

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky