Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

FDA schválil prvú génovú terapiu pre niektorých pacientov s Duchennovou svalovou dystrofiou

VEDA NA DOSAH

Liek Elevidys bol v zrýchlenom konaní schválený ako prvá génová terapia u 4- až 5-ročných detí s Duchennovou svalovou dystrofiou (DMD).

Nekrotické svalové tkanivo pri Duchennovej svalovej dystrofii. Zdroj: iStockphoto.com

Nekrotické svalové tkanivo pri Duchennovej svalovej dystrofii. Zdroj: iStockphoto.com

Americký Úrad pre kontrolu potravín a liečiv (FDA) schválil 22. júna liek Elevidys ako prvú génovú terapiu Duchennovej svalovej dystrofie (DMD) u pediatrických pacientov vo veku štyri až päť rokov s potvrdenou mutáciou v géne pre DMD. Liek Elevidys vyvinula biotechnologická spoločnosť Sarepta Therapeutics. Ešte sa musí preukázať, či naozaj zlepšuje fyzické funkcie a pohyblivosť u pacientov trpiacich Duchennovou svalovou dystrofiou. V súčasnosti prebieha klinická štúdia na 60 chlapcoch. Jej prvé výsledky by mali byť známe koncom tohto roka.

Terapia prípravkom Elevidys bola schválená v zrýchlenom konaní. Riaditeľ Centra pre biologické zhodnocovanie a výskum FDA Peter Marks v tlačovej správe uviedol, že „rozhodnutie vychádza z naliehavej nenaplnenej potreby liečby a je dôležitým pokrokom v terapii Duchennovej svalovej dystrofie, devastujúceho ochorenia s obmedzenými možnosťami liečby, ktoré vedie k postupnému zhoršovaniu sa zdravotného stavu postihnutého jedinca.“

Vzácne genetické ochorenie

Duchennova svalová dystrofia je zriedkavým a vážnym genetickým ochorením. Ide o progresívne ochorenie, ktoré sa prejavuje oslabovaním a ubúdaním svalstva. Príčinou ochorenia je poškodenie génu, v dôsledku čoho u detí nedochádza k tvorbe proteínu, tzv. dystrofínu. Ten je dôležitý pre stabilitu a štruktúru svalových buniek. Jeho neprítomnosť v organizme spôsobuje postupné degenerovanie svalov.

Schválenie prípravku v zrýchlenom konaní znamená, že je uvedený na trh ešte pred ukončením veľkých klinických štúdií. V doteraz uskutočnených klinických štúdiách sa preukázalo, že telo pacientov dokázalo pomocou prípravku vytvoriť zmenený variant dystrofínu, tzv. mikrodystrofín.

Príznaky ochorenia

Medzi charakteristické príznaky tohto genetického ochorenia patria problémy pri chôdzi a behu, časté padanie, únava, poruchy učenia sa, problémy so srdcom v dôsledku vplyvu na činnosť srdcového svalu, ťažkosti pri dýchaní ako dôsledok ochabovania dýchacích svalov súvisiacich s činnosťou pľúc.

Symptómy sa začínajú objavovať medzi 3. a 6. rokom života dieťaťa. Ochorenie postihuje najmä chlapcov, v zriedkavých prípadoch aj dievčatá. Na Duchennovu svalovú dystrofiu ochorie v priemere 1 z 3 500 až 5 000 narodených chlapcov.

Ochorenie znemožňuje deťom samostatný pohyb, pripúta ich na vozík. Pacienti sú odkázaní na pomoc druhých. Môžu sa objaviť i život ohrozujúce komplikácie postihujúce srdce a dýchací systém. Väčšina pacientov ochoreniu podľahne vo veku medzi 20. a 30. rokom života v dôsledku zlyhania srdca, respiračného systému alebo oboch súčasne.

Génová terapia a mikrodystrofín

Príčinou ochorenia je zmena v géne pre DMD, ktorý je na krátkom ramene pohlavného chromozómu X. Tento gén podmieňuje a reguluje tvorbu už spomínaného proteínu, nazývaného dystrofín. Liečba Elevidysom spočíva v transportovaní génu do buniek pacienta. Ten podnieti tvorbu mikrodystrofínu, skráteného proteínu obsahujúceho vybrané časti proteínu prítomného v zdravých svalových bunkách. Prípravok sa aplikuje ako jednorazová intravenózna dávka.

Pozrite si

Súčasný stav liečby

Väčšina dostupných liečebných metód rieši príznaky ochorenia, nie však jeho príčinu. Ide o liečbu kortikosteroidmi, ktorá má spomaliť progres oslabovania svalov a zlepšiť kvalitu života pacientov. Súčasťou liečby býva aj fyzioterapia, úprava stravy, používanie podporných pomôcok uľahčujúcich život pacienta, v prípade pacientov v pokročilejšom štádiu ochorenia sú to ortézy a vozíky. Okrem toho bývajú pacienti sledovaní u kardiológa, pneumológa a endokrinológa.

Druhý najdrahší liek na svete

Prípravok Elevidys je v súčasnosti druhým najdrahším liekom na svete. Cena terapie jedného pacienta sa pohybuje vo výške 3,2 milióna dolárov (najdrahším liekom je Hemgenix na hemofíliu za 3,5 milióna dolárov). Každý pacient môže podstúpiť terapiu týmto liekom len raz za život.

Ako v prípade každého lieku, tak aj Elevidys môže mať vedľajšie účinky. Medzi najčastejšie hlásené patria zvracanie, nevoľnosť, horúčka a trombocytopénia. V dôsledku terapie hrozí aj akútne poškodenie pečene. Činnosť pečene by mala byť monitorovaná pred začiatkom terapie a následne každý týždeň počas troch mesiacov po jej ukončení. Okrem spomínaných vedľajších účinkov boli počas klinických štúdií pozorované aj myozitída (zápal svalov), myokarditída (zápalové ochorenie srdcového svalu) a zvýšenie hodnôt troponínu I (proteín, ktorý sa uvoľňuje do krvi pri poškodení srdcového svalu).

Nádej v podobe ďalších terapií

Niektorí vedci teraz dúfajú, že schválenie lieku pripraví pôdu pre ďalšie génové terapie. Spoločnosť Pfizer realizuje 3. fázu štúdie, v ktorej na 99 chlapcoch testuje svoju verziu mikrodystrofínu s podobným AAV vektorom. Prvé výsledky sa očakávajú v roku 2024. Iní vedci hľadajú spôsoby, ako vylepšiť vírusový vektor, ktorý má gén transportovať. Okrem toho existujú ďalšie alternatívy, ktoré sú založené na využití genetických nožníc CRISP-Cas9. Nimi chcú vedci trvalo zmeniť samotný gén vo svalových bunkách.

Ďalší výskumníci hľadajú úplne odlišné vektory, napr. lipidové kapsuly, nanočastice alebo protilátky, ktoré by transportovali dystrofín k svalovým bunkám, a vírusy, ktoré by sa integrovali do genómu pacienta.

Nádejou pre pacientov s Duchennovou svalovou dystrofiou predstavuje aj novorodenecký skríning. Ten by zachytil ochorenie aj u dievčat, ktoré môžu byť prenášačkami. Lekárom by to umožnilo včasné stanovenie diagnózy. Novorodenecký skríning sa zatiaľ nachádza v štádiu klinických štúdií.

Zdroj: TS FDA, Zdravotnický deník (1, 2), Aliancia ZCH, Spektrum

(zh)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky