Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Experimenty, pri ktorých sú nádorové bunky usmrcované vnútrobunkovo

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: oko; Pixabay.com /blueberrykings111/

Vážnou ľudskou chorobou, ktorá ohrozuje nielen zrak, ale i život človeka je uveálny melanóm. Ide o relatívne zriedkavé avšak smrtiace nádorové ochorenie. Podľa odborníkov očné melanómy predstavujú asi 5 percent všetkých melanómov.

Tento melanóm má veľkú schopnosť vytvárať metastázy, ktoré sú prevažne lokalizované v pečeni. Tým sa odlišuje od kožného melanómu, ktorý tiež často vytvára metastázy, ale tie sa vyskytujú v rôznych telesných orgánoch. „Vlastnosti ľudských uveálnych melanómov ich predurčujú na vhodný experimentálny model pre výskum možností pripraviť exozómy so samovražedným genóm, ktoré by špecificky likvidovali metastázy v určitom telesnom orgáne,“ uvádza doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., emeritný člen Učenej spoločnosti Slovenska (Ústav experimentálnej onkológie SAV, BMC a Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Oddelenie prípravy kmeňových buniek) a koordinátor projektu Exozómy so samovražedným génom z mezenchymálnych kmeňových/stromálnych buniek pre cielenú nádorovú terapiu. Na projekte výskumu možností takejto liečby pre melanóm uvey spolupracuje s Mgr. Boženou Smolkovou, PhD. (Biomedicínske centrum SAV, Ústav experimentálnej onkológie).

Pracovná hypotéza vedcov je založená na nasledujúcich faktoch, ktoré sú publikované v časopise Nature. „Je dokázané, že nádorové bunky vylučujú nanočastice – exozómy, ktoré obsahujú vo svojom kargu dôležité informácie o charaktere nádoru. V prípade agresívnych nádorov vylučované nádorové exozómy pripravujú v telesných orgánoch miesto (tzv. premetastatickú niku) pre budúcu metastázu. Majú teda orgánový tropizmus. Zistili sme, že do nádorových buniek sa dá trvale vložiť samovražedný gén yCD::UPRT, ktorý vie premeniť netoxický liek 5-fluorocytozín vnútrobunkovo na vysoko účinné cytostatikum 5-fluorouracil. Takto transdukované nádorové bunky vylučujú exozómy, v ktorých je informácia pre samovražedný gén, podobne ako sme to nedávno popísali u mezenchýmových kmeňových/stromálnych buniek. Tieto exozómy veľmi účinne usmrcujú nádorové bunky vnútrobunkovo,“ vysvetlil doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc.

Pri liečbe uveálneho melanómu tím spolupracuje aj s doc. MUDr. Alenou Furdovou, PhD. z Kliniky oftalmologie LFUK a FNsP v Bratislave. „Pani docentka Furdová nám dodáva uveálne melanómy od jednotlivých pacientov s ich informovaným písomným súhlasom. Tieto nádorové bunky transdukujeme samovražedným génom, a tak získavame uveálne terapeutické exozómy šité na mieru nádoru pacienta. Predpokladáme, že by mali špecificky putovať do pečene, kam uveálne melanómy metastázujú. Špecifičnosť týchto exozómov budeme testovať na nahých myšiach, kde vyvoláme metastázy daným melanómom a budeme ho liečiť príslušnými terapeutickými exozómami, ktoré testujeme na ich schopnosť usmrcovať bunky metastáz,“ dodáva koordinátor projektu.

Navrhovaný terapeutický postup na špecifickú liečbu metastáz uveálneho melanómu je podľa nej originálnym prístupom tzv. personifikovanej liečby nádoru, od ktorej sa očakáva kompletné vyliečenie nádoru, ktorý štandardná terapia v súčasnosti nevie dobre liečiť. 

 

Odborný garant textu: doc. Ing. Čestmír Altaner, DrSc., emeritný člen Učenej spoločnosti Slovenska (Ústav experimentálnej onkológie SAV, BMC a Onkologický ústav sv. Alžbety, s. r. o., Oddelenie prípravy kmeňových buniek)

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /blueberrykings111/

Uverejnila: VČ               

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky