Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Aktuálne odporúčania pre obyvateľov vo vzťahu k ochoreniu COVID-19

VEDA NA DOSAH

Ján Mikas, hlavný hygienik Slovenskej republiky, pripomína mnohé spôsoby ochrany pred nákazou.

Opatrenia pri výskyte koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Opatrenia pri výskyte koronavírusu. Zdroj: iStockphoto.com

Úrad verejného zdravotníctva SR vzhľadom na stúpajúci počet prípadov infekcie COVID-19 pripomína sériu odporúčaní, ktoré pomôžu znižovať riziko šírenia nákazy.

Ako sa môžete chrániť pred infekciou

 1.  Zaočkujte sa a využite aj posilňujúcu dávku vakcíny.
  Vakcíny proti ochoreniu COVID-19 bezpečným a kontrolovaným spôsobom zabezpečia organizmu obranu proti infekcii vyvolanej vírusom SARS-CoV-2. Organizmus je potom pripravený brániť sa proti skutočnej infekcii. Ak sa očkovaný človek potom stretne s koronavírusom SARS-CoV-2, jeho imunitný systém ho rozpozná a je schopný proti nemu bojovať.
 2.  Uprednostnite exteriér alebo poriadne vetrajte.
  Všetky aktivity sústreďte na miesta s dobrou cirkuláciou vzduchu, najlepšie v exteriéri a s dostatočnými rozostupmi. Ak musíte byť v interiéri, zabezpečte nepretržité prúdenie a výmenu vzduchu – vhodná je kombinácia otvorených okien alebo dverí, ventilátorov a pravidelne udržiavanej vzduchotechniky.
 3. Chráňte sa respirátorom či rúškom.
  V situáciách, keď ste obklopení ľuďmi a nedokážete si od nich udržať bezpečný odstup, respektíve ste v interiéri, odporúčame mať cez nos a ústa riadne nasadený respirátor (FFP2) alebo aspoň jednorazové chirurgické rúško.
 4. Umývajte si ruky často a dôsledne.
  Vždy keď máte príležitosť, využite možnosť umyť si ruky mydlom a vodou (umývanie rúk by malo trvať najmenej 40 – 60 sekúnd), prípadne si ruky dôkladne vyčistite pomocou dezinfekčných prostriedkov na báze alkoholu, ktoré sú na to určené. Neumytými rukami sa nedotýkajte tváre. Vírus môže do tela prenikať prostredníctvom očí, nosa či úst.
 5. Zvážte účasť na stretnutiach a podujatiach.
  V období, keď narastá počet prípadov ochorenia COVID-19 v regióne alebo priamo vo vašich sociálnych kruhoch, zvážte, či sa osobne zúčastníte na stretnutiach či podujatiach. Uvažujte nad tým, aké následky pre vašu domácnosť môže mať nákaza COVID-19 z krátkodobého a dlhodobého hľadiska, a prispôsobte tomu svoje správanie.
 6. Opatrní buďte aj na dovolenke.
  Oboznámte sa s epidemickou situáciou v cieľovej destinácii či v tranzitných krajinách a prispôsobte tomu svoje správanie počas pobytu, pripravte si potrebné potvrdenia a vyplňte formuláre, ak sú vyžadované (či už v cieľovej krajine, alebo prepravcom). Vopred si premyslite, ako budete postupovať v prípade výskytu príznakov COVID-19 počas pobytu v zahraničí. Odporúčania pre dovolenkárov a cestovateľov spísal Úrad verejného zdravotníctva SR v letnom manuáli 2022.

Ako môžete chrániť svoje okolie

 • Zaočkujte sa a využite aj posilňujúcu dávku vakcíny.
  Očkovaním proti vírusu COVID-19 znižujete riziko, že ochorenie zanesiete medzi svojich blízkych či na pracovisko, čím zároveň vytvárate bezpečnejšie prostredie pre všetkých, ktorí sa nemôžu dať očkovať.
 • Zostaňte doma, ak ste chorí alebo máte príznaky typické pre COVID-19.
  Ak máte potvrdený COVID-19 alebo máte príznaky typické pre ochorenie COVID-19, ostaňte doma a držte si odstup aj od členov domácnosti. Riaďte sa platnou vyhláškou ÚVZ SR. Nepodceňujte ani mierne príznaky ochorenia, poraďte sa s lekárom o vhodnom postupe a minimalizujte okolnosti, pri ktorých by ste mohli ochorenie ďalej šíriť.
 • Noste respirátor alebo rúško.
  Dodržiavajte platnú vyhlášku k prekrytiu horných dýchacích ciest a vhodné je riadiť sa aj odporúčaniami ÚVZ SR k noseniu respirátorov. Ak ste chorí, riadne nasadeným respirátorom podstatne znižujete riziko, že nakazíte ľudí vo svojom okolí. Ak ste zdraví, nosením respirátora alebo rúška v zaľudnených interiéroch pomáhate spomaliť šírenie nákazy v komunite, v ktorej žijete.
 • Pri kašli a kýchaní dodržte respiračnú etiketu.
  Kašlite a kýchajte do jednorazovej hygienickej vreckovky, ktorú bezprostredne po použití zahoďte do koša, a umyte si ruky. Ak vreckovku nemáte poruke, prekryte si ústa aspoň lakťovou jamkou. Cieľom je zabrániť uvoľneniu potenciálne infekčných kvapôčok do okolitého vzduchu.

Ak patríte do vysoko rizikovej skupiny pre COVID-19 (máte 60 a viac rokov alebo máte chronické zdravotné problémy, oslabenú imunitu a podobne), okrem preventívnych opatrení uvedených vyššie by ste mali zvážiť aj nevyhnutnosť fyzickej prítomnosti na udalostiach a spoločenských stretnutiach v oblastiach, kde dochádza ku komunitnému prenosu ochorenia. Rodinu, priateľov alebo dobrovoľníkov môžete požiadať o pomoc s nákupom a doručením liekov, jedla a iných potrieb. Preferujte radšej cvičenie v exteriéri.

Ak pociťujete príznaky typické pre COVID-19, urýchlene informujte svojho lekára.

Platné vyhlášky, aktuálne odporúčania, vhodnú prevenciu proti ochoreniu COVID-19 a ďalšie potrebné informácie nájdete na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky

Zdroj: TS ÚVZSR

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky