Vedecká show 2016

Banner Vedecká show 2016

Vedecká show: Svetlo a zvuk – Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D.

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR, Vám v roku 2016 prinieslo druhú sériu Vedeckej show Michaela Londesborougha. Konala sa v rámci propagácie festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2016. Témou bolo tentokrát Svetlo a zvuk.

Svet okolo nás vnímame predovšetkým zrakom a sluchom. I keď svetlo a zvuk považujeme za samozrejmosť, niektoré ich vlastnosti sú veľmi prekvapivé. Spoločným princípom svetla a zvuku je vlnenie. Navzdory tomu sa oba tieto javy výrazne líšia. Ako je možné, že svetlo je približne miliónkrát rýchlejšie ako zvuk? Prečo počujeme, čo sa deje za rohom, ale nevidíme to? Prečo sa zvuk nešíri vákuom? Môžeme zvuk vidieť? Prečo vnímame rôzne farby? Môžeme pomocou svetla preniesť informácie? V priebehu vedeckej show „Svetlo a zvuk“ Michael Londesborough na tieto otázky odpovedal a pomocou zaujímavých experimentov názorne predviedol vlastnosti svetla a zvuku. Diváci sa rovnako mohli tešiť na ukážky, ktoré približujú najnovšie vedecké poznatky.

Kto je Dr. Michael G. S. Londesborough B.Sc Hons Ph.D.

Britský vedec, ktorý v súčasnosti pracuje v Ústave anorganickej chémie Akadémie vied ČR. Narodil sa v roku 1978 v Londýne. V roku 1999 absolvoval štúdium chémie na University of Leeds vo Veľkej Británii, kde neskoršie obhájil aj PhD. Od roku 2002 realizuje výskumnú činnosť v Prahe, kde aj žije. Vo svojom výskume dosiahol v roku 2014 veľký úspech; podarilo sa mu v spolupráci so španielskymi vedcami objaviť unikátny laser na báze boranov.

Trikrát získal cenu v súťaži mladých českých a slovenských anorganických chemikov, spolupracuje na projektoch s British Council v Prahe, na popularizačných projektoch Akadémie vied ČR, Českej televízie a Národného technického múzea. Venuje sa najmä popularizácii vedy v širokej verejnosti, výučbe mladých ľudí a budovaniu vzťahov medzi mladými vedcami vo Veľkej Británii a Českej republike. V roku 2009 získal od Akadémie vied ČR Medailu Vojtěcha Náprstka za popularizáciu vedy. V rokoch 2011 a 2014 bol opäť odmenený za popularizáciu vedy Akadémiou vied ČR. Michael Londesborough má vynikajúci dar reči a neúnavnú chuť vysvetľovať prírodné zákony. Vo svojich prednáškach realizuje experimenty vysvetľujúce zákony fyziky a chémie takým spôsobom, že aj laik zatúži po bielom plášti.

Vedecká show 2016 v článkoch

Tajomstvá svetla a zvuku odhalené!

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR opäť prinieslo Vedeckú show Michaela Londesborougha, tentokrát na...

| Martina Pitlová

Tajomstvá svetla a zvuku budú odhalené. Vedecká show opäť mieri na Slovensko!

Už ste niekedy premýšľali o tom, prečo počas búrky vidíme najprv blesk a až o nejaký čas neskôr počujeme hrom? Alebo ste...

| Martina Pitlová