Prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou

22 marca, 2023

Prof. Dr. Ing. Martin Tchingnabé Palou pôsobí v Ústave stavebníctva a architektúry SAV. V oblasti základného výskumu sa zaoberá vývojom nízkoenergetických cementov, špeciálnych anorganických spojív a biokeramiky pre medicínske aplikácie. Najdôležitejším z jeho projektov je vývoj mnohozložkových cementov. Tie sú využiteľné v rôznych oblastiach, predovšetkým v oblasti vývoja ťažkých betónov, ktoré majú schopnosť absorbovať jadrové žiarenia. Vyvíja tiež multikomponentné cementy pre vysokohodnotné betóny, ktoré sa používajú na stavbu mrakodrapov. Ďalšou výskumnou oblasťou projektu je aplikácia betónových zmesí v geotermálnych vrtoch, kde sú náročné tepelné a tlakové podmienky.