Mgr. Ladislav Pekárik, PhD.

17 augusta, 2023

Mgr. Ladislav Pekárik, PhD., pôsobí ako samostatný vedecký pracovník v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV a prednáša na Pedagogickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Zameriava sa najmä na výskum ekológie rýb, evolučnej ekológie rastlín a živočíchov i nepôvodných organizmov.