Ing. Milan Ťapajna, PhD.

17 augusta, 2023

Ing. Milan Ťapajna, PhD., pôsobí na Elektrotechnickom ústave SAV ako zástupca riaditeľa. Vo svojom výskume sa zameriava na štúdium elektrických vlastností a spoľahlivosti nových elektronických súčiastok na báze GaN polovodičov vzhľadom na ich využitie vo vysokofrekvenčnej a výkonovej elektronike.