Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD.

14 marca, 2023

Doc. Ing. Peter Szolcsányi, PhD., pôsobí na Oddelení organickej chémie, Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU (FCHPT STU) v Bratislave. Absolvoval niekoľko úspešných študijných a postgraduálnych pobytov v zahraničí (1995-1996 Oxford, 1998 Cambridge, 2000-2002 Zürich). Špecializuje sa na syntetickú organickú chémiu, obzvlášť na stereoselektívnu syntézu vonných zlúčenín a má bohaté skúsenosti v oblasti totálnej syntézy biologicky aktívnych prírodných látok a ich funkčných analógov. Zatiaľ publikoval 36 vedeckých prác v popredných zahraničných časopisoch, na ktoré má doposiaľ 579 SCI citácií (H-lndex 15). V rámci vedeckej expertíznej činnosti pôsobí ako dlhoročný externý posudzovateľ európskej agentúry Research Executive Agency v Bruseli. Získal Cenu za vedu a techniku 2020 v kategórii Popularizátor vedy.