Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Žiaci si naprogramovali vlastného robota a Google im pomohol

VEDA NA DOSAH

Európsky týždeň programovania 2018 (Zdroj: Google)

Európsky týždeň programovania (EU Code Week), ktorý sa tohto roku uskutočnil 6. – 21. októbra podporuje a zviditeľňuje programovanie hlavne pre školákov. Podporuje ho aj spoločnosť Google v rámci svojej vzdelávacej iniciatívy Grow with Google, ktorá umožňuje študentom rozvíjať ich technické a podnikateľské zručnosti. Spoločnosť Google je jedným z partnerov iniciatívy Týždeň programovania a poskytuje finančné prostriedky organizáciám, ktoré majú záujem realizovať aktivity spojené s programovaním určené pre žiakov vo veku 5 až 18 rokov.

Rozvíjaj digitálne zručnosti potrebné pre budúce povolania!

Základná škola v Ľubici ako jedna z mála slovenských škôl uspela so svojou žiadosťou o grant v rámci Európskeho týždňa programovania. (pozn. Code Week). Žiaci sa počas dvoch týždňov ponorili do sveta programovania, mali možnosť pracovať na vlastných projektoch a prípadne si mohli naprogramovať aj vlastného robota. Na záverečnom vyhodnotení projektov sa zúčastnili aj Martina Sokolíková a Mária Takáčová zo spoločnosti Google, ktoré im zároveň predstavili možnosti ako nadobudnúť a rozvíjať digitálne zručnosti tak potrebné pre budúce povolania.

Žiaci si naprogramovali vlastného robota (Zdroj:Google)e

Zásluhu na tom, že sa ZŠ v Ľubici podarilo uspieť, má najmä pani učiteľka PaedDr. Eva Raffajová, ktorá sa rozhodla poslať žiadosť o grant. „Ako učiteľke informatiky mi je téma programovania veľmi blízka. Mojim cieľom bolo motivovať a zapojiť viac detí do programovania, priblížiť kolegom, ale aj žiakom a ich rodičom, že programovať sa dá v rámci a pomocou rôznych webových stránok, projektov, programov a že táto činnosť dokáže byť zaujímavá a obohacujúca pre všetky predmety, či už len tak, ako zmysluplné využívanie voľného času. Pre týždne programovania som vybrala programy, ktoré sú na našej škole dostupné a tiež tie, ktoré sme mohli aj vďaka grantu od spoločnosti Google zakúpiť a vyskúšať. Deti najviac zaujímalo programovanie stavebníc Lego We Do2, ozoboti a programovanie v rámci Hodiny kódu (hourofcode.com) či virtuálnej triedy CodeCombat (codecombat.com), kde sa hravou formou učili programovať, ako aj ďalších, ktoré sú voľne dostupné na internete“, povedala Eva Raffajová.

  EÚ týždeń programovania ZŠ v Ľubici (Zdroj: Google)

„Vždy je pre nás inšpiráciou, keď vidíme, čo všetko ľudia dokážu, keď majú prístup k technológiám. Preto sa už niekoľko rokov v rámci celoeurópskej iniciatívy Grow with Google snažíme o to, aby príležitosti, ktoré technológie, a najmä internet prinášajú, boli prístupné každému. A to od poskytovania prístupu k informáciám, cez nadobúdanie nových zručností, až po pomoc podnikateľom, tak, aby uspeli v digitálnom svete,“ hovorí manažérka vzdelávacej iniciatívy Ingrid Popovič a dodáva: „Je naším cieľom, aby všetci, či už pracujúci, študenti alebo žiaci, mali možnosť získať tie zručnosti, ktoré budú za desať rokov potrebovať. A to práve vďaka dostupným školeniami a tréningom.“

Programovanie podporuje inovácie a kritické myslenie a dokáže žiakov vybaviť zručnosťami a nástrojmi na riešenie malých aj veľkých výziev. Preto Google podporuje „Európsky týždeň programovania“ (Europe Code Week) – iniciatívu, ktorá popularizuje programovanie tým, že dáva praktické ukážky toho, ako prostredníctvom programovania je možné vdýchnuť nápadom život, borí tiež mýty spojené s programovaním a v neposlednom rade spája žiakov a ľudí, ktorí sa chcú naučiť niečo nové.

Minulý rok Google podporil až 60 projektov v 33 krajinách, vďaka čomu si až 56-tisíc žiakov a študentov mohlo na vlastnej koži vyskúšať programovanie.

Iniciatíva Týždeň programovania EÚ (EU Code Week)

Týždeň programovania v EÚ je hnutie založené na tradičných koreňoch, ktoré oslavuje tvorivosť, riešenie problémov a spoluprácu prostredníctvom programovania a iných technických činností. Cieľom je zviditeľniť programovanie, ukázať mladým, dospelým a starším ľuďom, ako prinášať nápady do života pomocou programovania, demystifikovať tieto zručnosti a prinášať možnosti motivovaným ľuďom.
Iniciatíva Týždeň programovania EÚ začala v roku 2013 formou mladých poradcov pre Digitálnu agendu Európa. Európska komisia podporuje Európsky týždeň programovania,  ako súčasť svojej stratégie pre digitálny jednotný trh. V akčnom pláne digitálneho vzdelávania Komisia povzbudzuje najmä školy, aby sa zapojili do iniciatívy. Cieľom je získať 50 % všetkých škôl v Európe do roku 2020.

 

Informácie poskytla: Daša Paulíčková, Grayling Slovakia

Spracovala a uverejnila: Mária Izakovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Ďalšie zdroje: Europe Code Week

Foto: Google v rámci svojej vzdelávacej iniciatívy Grow with Google

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky