Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ženy – architektky, zapojte sa do projektu MoMoWo

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /dizajn/

Ste žena pôsobiaca v profesii architektky, pamiatkarky, krajinnej architektky, urbanistky, stavebnej inžinierky, interiérovej dizajnérky alebo dizajnérky nábytku? Zúčastnite sa prvého slovenského vydania MoMoWo Open day. Ukážte svoje práce a projekty otvorením svojho pracoviska verejnosti 8. marca 2018.

Pri príležitosti tohoročného Medzinárodného dňa žien organizuje európsky projekt MoMoWo prvý Deň otvorených dverí v ateliéroch žien na Slovensku: architektiek, pamiatkariek, krajinných architektiek, urbanistiek, stavebných inžinierok, interiérových dizajnérok alebo dizajnérok nábytku. Iniciatíva sa uskutoční súčasne v Portugalsku, Španielsku, Slovinsku, v Taliansku a na Slovensku, no tiež v ďalších partnerských krajinách projektu MoMoWo alebo v iných krajinách, ktoré chcú privítať túto aktivitu.

„Deň otvorených dverí dáva možnosť propagovať svoju prácu a svoju profesionálnu identitu ženám pôsobiacich v uvedených oblastiach, ale tiež študentom a mladým ľuďom, ktorí vstupujú do sveta práce, ako aj remeselníkom, stavebným firmám a spoločnostiam,“ uvádzajú organizátori. Podujatie u nás prebieha v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.

Spoločnosť MoMoWo považuje z celoeurópskeho a interdisciplinárneho hľadiska prácu žien v oblasti architektúry, inžinierskych stavieb, interiérových a priemyselných dizajnov za kultúrne a sociálne významnú pre súčasnosť. Cieľom projektu je podeliť sa o významné európske kultúrne dedičstvo, vytvorené ženami pracujúcimi v dizajnérskych povolaniach, ktoré boli vo významnej miere „historicky skryté“. Partnerstvo MoMoWo spája sedem inštitúcií, ktoré sa navzájom dopĺňajú a reprezentujú rôznorodosť európskych kultúr.

MoMoWo

Projekt má v úmysle rozšíriť skúsenosti profesionálok, pracujúcich v minulosti, ale aj tých v súčasnosti, aby sa vytvorilo prepojenie medzi jednotlivými generáciami. Tiež sa usiluje o to, aby sa verejnosť oboznámila s podstatou európskeho kultúrneho dedičstva, ktoré vytvorili ženy v období posledných sto rokov (1918 – 2018). Prostredníctvom svojich aktivít sa zameriava na budovanie sieti znalostí a zručností na nadnárodnej úrovni a prináša nové kultúrne a pracovné príležitosti.

Prvotný cieľ MoMoWo je pochopenie podstaty problémov, čiastočne stále prítomných, s ktorými sa ženské pohlavie v slobodných povolaniach stretáva. Iniciatíva je sformulovaná nielen ako výskumný projekt, ale predovšetkým ako projekt komunikácie a šírenia kultúry. Prostredníctvom gendrového uhlu pohľadu pozýva každého, kto má záujem, aby sám definoval úlohu dizajnéra v jeho najširšom zmysle a jeho uznanie v spoločnosti v období významnej transformácie, ktorá v súčasnosti prebieha.

MoMoWo – Women’s Creativity since the Modern Movement je prvý projekt vybraný a financovaný Európskou úniou, ktorý je zameraný na ženy zastávajúce profesie architektky, inžinierky alebo dizajnérky – teda ženy, ktoré pôsobia vo svete dizajnu a konštrukcií.

Stiahnite si formulár žiadosti zo stránky www.momowo.eu/open-day-2018 a pošlite ho na adresu momowo.openday.sk@gmail.com do 19. februára 2018. 

Oficiálna stránka projektu: www.momowo.eu

 

Informácie a foto (zdroj): MoMoWo

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /jeanvdmeulen/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky