Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Workshopy RoboCoop ponúkajú do letných prázdnin 13 termínov

Tamara Leontievová

Workshopy sú určené pre mladých od 10 rokov. Autor: Peter Wachter

Naučiť sa programovať hardvér nie je náročné. Dokazujú to aj workshopy, na ktorých sa mladí technici učia rozsvietiť LED pásik, odmerať teplotu, ale aj naprogramovať si vlastného robota. Do letných prázdnin ich bude ešte trinásť.

Prečo by sa deti mali okrem štandardného memorovania násobilky, fyzikálnych zákonov a rovníc či chemických prvkov učiť programovať roboty na workshopoch? „Rôzne výskumy ukazujú, že robotika prebúdza záujem o prírodovedné predmety. Môže byť preto jednoduchým a zábavným nástrojom, ktorý prirodzene pritiahne mladých k vede, technológiám a inžinierstvu,“ hovorí Peter Wachter, projektový manažér projektu RoboCoop.

Poradia si aj začiatočníci

Workshopy RoboCoop sú určené pre žiakov základných a stredných škôl vo veku od 10 do 18 rokov. Zúčastniť sa ich môžu ako skupina v sprievode učiteľa informatiky, matematiky alebo fyziky. Maximálny počet žiakov na workshope je 16, minimálny 6. „Niektorí učitelia (najmä tí zo základných škôl) sa obávajú, že naše workshopy budú pre ich žiakov náročné. Tieto obavy sú zbytočné. Základy programovania hardvéru si dokáže osvojiť každý a naše workshopy sú určené aj pre úplných začiatočníkov, ktorí s robotikou nemajú nijaké skúsenosti,“ konštatuje Peter Wachter. Cieľom projektu je prebudiť záujem o programovanie a robotiku u čo najväčšieho počtu detí bez rozdielu pohlavia. Do konca školského roka zostáva ešte 13 termínov.

Na worshopoch si mladí môžu na vlastnej koži vyskúšať, aké to je, naprogramovať si vlastnú technológiu. Autor: Peter Wachter

Ako to vyzerá v praxi?

Workshop prebieha počas dvoch dní v dvoch 4-hodinových blokoch (spolu trvá 8 hodín) v priestoroch Fablabu vo vedeckom parku Univerzity Komenského. Lektori na workshopoch riešia so študentmi praktické úlohy hravou formou. Po nutnom teoretickom úvode študenti dostanú zadania prispôsobené veku a schopnostiam, na ktoré s pomocou lektorov hľadajú odpovede. Cieľom je, aby si mohli na vlastnej koži „ohmatať“ správne riešenie a zažiť, aké to je naprogramovať si vlastnú technológiu. „Po skončení workshopu získajú študenti a študentky certifikát, no čo je ešte dôležitejšie, snažíme sa ich ďalej nasmerovať, ako tieto čerstvo nadobudnuté schopnosti môžu ďalej rozvíjať. Oblasť STEM (veda, technológie, inžinierstvo a matematika) je v slovenskom vzdelávaní veľkou témou, existuje množstvo súťaží, prednášok a podujatí, ktoré môžu decká zaujať a posunúť v tejto oblasti ďalej. A ktovie, možno im v konečnom dôsledku aj zmeniť život,“ dodáva projektový manažér.

Viac informácií o worshopoch a voľných termínoch nájdete na stránke projektu RoboCoop.

(TL)
Zdroj: robocoop.eu

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky