Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vytvorili trezor z lega a získali ocenenie AMAVET

Monika Tináková

Stredoškoláci Martin Hošek, Ondrej Škorňák a Lukáš Hošek sa pravidelne stretávajú na krúžku elektronika a robotika v Centre voľného času v Partizánskom. Už niekoľko rokov pracujú na výrobe trezora z lega, ktorý by mohol slúžiť ako učebná pomôcka.

Trezor NUT7E4, Zdroj: Martin Hošek

Na Festivale vedy a techniky, ktorý organizuje AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku sa so svojím projektom zaradili medzi víťazov. Tento rok, teda v čase, keď sa pre pandémiu nekonali klasické robotické súťaže a podujatia, sa mladí konštruktéri so svojím modelom trezoru zúčastnili korešpondenčnej verzie súťaže Istrobot, kde sa umiestnili na štvrtom mieste. V rozhovore na naše otázky odpovedal Martin Hošek, ktorý je hlavný autor projektu.

Prvú verziu zabezpečovacieho zariadenia ste zostrojili asi pred štyrmi rokmi. Ako a prečo vznikla myšlienka zostrojiť trezor?

Prvotná myšlienka bola urobiť zariadenie na zabezpečenie „niečoho“ pomocou číselného kódu. Začínali sme trochu naopak, najprv sme vymysleli zabezpečenie a potom sme hľadali spôsob, ako ho použijeme. Premýšľali sme napríklad nad tým, že by sme vyrobili automat na mince, niečo ako bankomat. Chceli sme pri tom použiť stavebnicu Lego Mindstorms EV3, s ktorou najčastejšie pracujeme. Lego má svoje obmedzenia, a preto sme myšlienku „bankomatu“ zmenili na myšlienku automatu na uschovanie drobných vecí, napríklad cukríkov. Prístup by bol zabezpečený číselným kódom. Prvá verzia trezoru vznikla v roku 2016. Bola veľmi jednoduchá. Prístup do úložného boxu sa otváral motorom, avšak ako uzavretý trezor to nevyzeralo.

Ďalší model už ale vyzeral ako trezor. Čo je Trezor NUT 2017? Ako vznikol?

Trezor NUT 2016, ako sme ho nazvali, bol úspešný v súťaži Trenčiansky robotický deň 2016. Umiestnil sa na druhom mieste v kategórii freestyle. Mal jeden odkladací box, ovládal sa tlačidlami riadiacej jednotky lega a ďalšími pridanými tlačidlami.

Vylepšená verzia z roku 2017 už obsahovala dva nezávislé úložné boxy, napríklad jeden pre manžela a druhý pre manželku. Každý z nich pristupoval k svojmu boxu cez „prístupovú kartu“ s farebným kódom a zadaním číselného PIN kódu. Naprogramovali sme aj obmedzenie pre počet pokusov na zadanie PIN kódu. Z toho vyplynula potreba odblokovať „zamknutú“ kartu pri zadaní nesprávneho PIN kódu. Problém sme vyriešili zriadením správcovského prístupu so špeciálnou kartou a PIN kódom správcu.

Jeden box pre manžela a jeden pre manželku ale postupne nestačili, a tak ste svoj trezor zdokonaľovali ďalej. Aké vylepšenia ste urobili? Prečo?

Logickým ďalším krokom bolo ešte viac rozšíriť počet nezávislých úložných boxov, napríklad pre všetkých členov v rodine. Zobrali sme si vzor z regálových zakladačov využívaných v skladoch. Začali sme konštruovať mechanický posuv podobný žeriavu, ktorý by predmety odoberal z jedného miesta a vkladal do samostatných boxov. Konštrukciu sme riešili z lego dielov, ktoré sme mali k dispozícii. Konštatujem, že to bola hotová katastrofa. Konštrukcia vychádzala veľká, nepraktická a jednotlivé časti sa rozpadávali. Blížil sa termín robotickej súťaže, konkrétne Trenčiansky robotický deň 2019, na ktorej sme model chceli prezentovať. Už to vyzeralo dosť beznádejne. Vtedy niekomu z nás napadlo využiť princíp otočného karuselu. Jednotlivé úložné boxy sú umiestnené na otáčajúcom sa „kolotoči“ a pristupuje sa k nim cez automaticky otvárané dvere.

Skratka NUT v sebe nesie pomenovanie Nepreniknuteľný univerzálny trezor. To je naozaj veľmi originálne.

Okrem toho nut v angličtine znamená orech, takže neoprávnene preniknúť do nášho trezora by mal byť riadne tvrdý oriešok.

Ľudia majú niekedy z používania trezorov strach a radšej si svoje cenné veci ukladajú inde alebo ich majú stále pri sebe. Ako ste sa popasovali s týmto?

Ovládanie trezora je jednoduché a intuitívne. Celým ovládaním trezora užívateľa sprevádzajú inštrukcie, pokyny a menu na displeji trezora, svetelná a zvuková signalizácia. Princíp zabezpečenia prístupu cez prístupovú kartu a PIN kód zostal zachovaný. Zväčšili sme počet boxov a aj celkový počet užívateľov.

Keď sa povie trezor z lego dielov, mnohým to nemusí evokovať práve bezpečnosť. Plánujete do budúcna pracovať s inými materiálmi a posunúť váš produkt ešte na iný level?

Určite áno. Náš trezor je stále predovšetkým model a v praxi, samozrejme, slúži viac na výučbové ciele ako na reálne použitie niekde v domácnosti. Jeho konštruovaním a programovaním sme sa ale výrazne zdokonalili v spoznávaní princípov automatizácie z pohľadu hardvéru aj softvéru.

Do budúcna uvažujeme o konštrukcii skutočne použiteľného domáceho trezora, kde by si napríklad členovia domácnosti individuálne ukladali svoje cennosti. Skonštruovaný by už nebol z lega, ale z kovu, dreva alebo plastu. Mohol by byť vytlačený pomocou 3D tlačiarne. Prístup by sme vylepšili použitím biometrických prvkov, rozpoznávaním hlasu, tváre. Dal by sa doplniť o komunikačný modul, rozpoznávanie polohy cez GPS modul a iné.

Martin Hošek, Ondrej Škorňák a Lukáš Hošek sa zaradili medzi víťazov na Festivale vedy a techniky, ktorý organizuje AMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Na súťaži sa každoročne prezentujú najšikovnejší školáci, ktorí so svojimi víťaznými projektmi reprezentujú Slovensko aj na celosvetových súťažiach či zaujímavých európskych výstavách.

Festival vedy a techniky prezentuje mladé mozgy, pri ktorých nám zostáva len dúfať, že raz budú pre krajinu prínosom a svet nám ich „neukradne“.

Popis a video k trezoru NUT 7E4 je na WEB stránke https://trezor-nut.pageride.sk/.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky