Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výstava Národná cena za dizajn 2019 predstavuje súčasné trendy na Slovensku

Marta Bartošovičová

Vizuál výstavy: Národná cena za dizajn 2019

V historickej budove Slovenského národného múzea v Bratislave je v dňoch od 9. 10. do 1. 12. 2019 inštalovaná výstava prác finalistov súťaže Národná cena za dizajn 2019 – Produktový dizajn. Hodnotené práce vznikli na Slovensku, alebo ich vytvorili dizajnéri zo Slovenska, v období rokov 2017 a 2018. Výstava predstavuje aj diela, ktoré uspeli vo viacerých kategóriách súťaže. 

Národná cena za dizajn je ocenením, ktoré spoločne udeľujú Slovenské centrum dizajnu a Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Ide o dlhoročný prestížny projekt. Cena je udeľovaná už od roku 1993, pôvodne pod názvom Dobrý dizajn. Od roku 2015 sa striedavo oceňuje produktový a komunikačný dizajn. 

Tohtoročná výstava NCD 2019  prezentuje celkovo 51 prác finalistov, ako aj víťazné práce, ktoré uspeli v kategóriách: Profesionálny dizajn, Študentský dizajn, Dizajn s pridanou hodnotou, špeciálne ceny: Cena poroty a Cena za opraviteľný dizajn, ďalej Cenu za kultúrny prínos v oblasti dizajnu a Špeciálnu cenu SCD. Práce vyberala porota v zložení Michal Froněk (CZ), Petteri Kolinen (FIN), Mária Hriešik Nepšinská (SK), Jakub Pollág (SK), Bettina Steindl (AT) a Klára Šumová (CZ).

Pozvanie na výstavu Národná cena za dizajn 2019

Pozvanie na výstavu Národná cena za dizajn 2019

Na čo sa môžu tešiť návštevníci výstavy?

Riaditeľka Slovenského centra dizajnu Mária Rišková o výstave povedala: „Výstava nebýva len estetickým zážitkom, ale hlavne podnetom na premýšľanie o jednotlivých oblastiach dizajnu a ich aktuálnom stave. Veríme, že návšteva výstavy ukáže schopnosti našich dizajnérov a výrobcov a podnieti návštevníkov k záujmu o dizajn zo Slovenska. Vydávame katalóg a robíme k výstave viacero programov pre verejnosť, takže dúfame, že privítame čo najviac návštevníkov, ktorých výstava zaujme.“

Čo tvorí vizuál Národnej ceny dizajnu 2019?

Vizuál a inšpiráciu k nemu ozrejmil grafický dizajnér hlavného vizuálu NCD 2019 Ondrej Gavalda: „Vizuál národnej ceny je postavený na iniciálach NCD. Z písmen sa stávajú priestorové objekty vystupujúce do popredia ako metafora na vyzdvihnutie ocenených prác spomedzi všetkých prihlásených. Východiskom vizuálu boli vlastné vizuálne experimenty s priestorovou typografiou a jej čitateľnosťou.“

Z otvorenia výstavy NCD 2019 v SNM v Bratislave dňa 8. 10. 2019

Z otvorenia výstavy NCD 2019 v SNM v Bratislave dňa 8. 10. 2019

Inštalácia výstavy v Slovenskom národnom múzeu v Bratislave

Inštaláciu výstavy opísala jej architektka Andrea Ďurianová: „Výstava je v priestore SNM, v historickej budove, ktorú navrhol významný slovenský architekt M. M. Harminc. Priestor je veľkolepý, mohutný, zároveň členitý a zdobený, vynikajú tu výrazné materiály ako travertín a terrazová podlaha. Na takúto architektúru reagujeme vytvorením čistých čiernych plôch, ktoré sú inštalačným miestom pre exponáty. Snažili sme sa zredukovať potrebný materiál na inštaláciu, pracujeme so zapožičanými fotografickými statívmi a netkanou textíliou. Mojím zámerom je, aby výstava fungovala ako celok, aby bolo pre návštevníka jednoduchšie sa v nej orientovať a zároveň, aby dostali jednotlivé diela dostatočný priestor. Časti tu tvoria celok a celok tvoria časti.“

Vyjadrenie kurátora výstavy

„Prihlásené práce, pokiaľ o nich hovoríme všeobecne, odrážali realitu dizajnérskej scény na Slovensku. Tú charakterizuje veľmi silný potenciál, ktorý však naráža na pomaly sa rozvíjajúcu infraštruktúru v tejto oblasti. Prihlásené práce reprezentovali celú šírku záberu dizajnérskej tvorby, od priemyselného dizajnu, cez zameranie na nábytok, až po autorský dizajn a úžitkové umenie. Tento ročník bol navyše špecifický veľkým množstvom prihlásených prác z oblasti módy a textilnej tvorby, čo sa prejavilo aj na celkových výsledkoch súťaže,“ povedal kurátor výstavy Marián Laššák.

Výstava Národná cena za dizajn 2019 v Slovenskom národnom múzeu, Vajanského nábrežie 2, Bratislava (bývalé Detské múzeum, vstup z Múzejnej ulice) je otvorená do 1. 12. 2019 každý deň, okrem pondelka, od 9.00 do 17.00 hod. Vstup je voľný!

Redigovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Národná cena za dizajn 2019

Zdroj: www.scd.sk/

Fotozdroj: www.facebook.com/NarodnaCenaZaDizajn/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky