Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výsledky 5. ročníka súťaže Strojár – Inovátor na Technickej univerzite v Košiciach

Marta Bartošovičová

Otvorenie finále súťaže Strojár - Inovátor 2018 na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach

Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach usporiadala aj v tomto roku ďalší ročník súťaže s názvom „Strojár – Inovátor“. Študenti z celého Slovenska mohli preukázať svoj inovačný talent pri tvorbe a realizácii projektov na základe strojárskych riešení. V podmienkach súťaže neboli žiadne obmedzenia týkajúce sa nápadov.

Účastníci finále mohli svoje strojárske riešenia realizovať formou skutočného modelu alebo ako virtuálny 3D model v ľubovoľnom CAD systéme, prípadne ako teoretickú štúdiu, ktorá riešila konkrétny technický problém. Predložené projekty, ktorých bolo v tomto roku 18, hodnotila komisia v zložení doc. Ing. Ján Kráľ, PhD., doc. Ing. Miroslav Pástor, PhD., doc. Ing. Ján Viňáš, PhD., doc. Ing. Ján Semjon, PhD. a doc. Ing. Teodor Tóth, PhD.  

Ocenení študenti vo finále súťaže Strojár – Inovátor 2018

Patrik Pilát, Stredná priemyselná škola v Poprade, získal 1. miesto

V súťazi získal 1. miesto Patrik Pilát, zo Strednej priemyselnej školy v Poprade, s projektom Návrh konštrukcie 3D tlačiarne

Erik Durčák, Spojená škola Tvrdošín, získal 2. miesto

Na 2. mieste sa umiestnil Erik Durčák, zo Spojenej školy v Tvrdošíne, s projektom CNC kombi.

Adam Gmuca, Technická akadémia, Spišská Nová Ves, obsadil 3. miesto

Tretie miesto obsadil Adam Gmuca, z Technickej akadémie, Spišská Nová Ves, s projektom Počítačovo riadená frézovačka.

Filip Poštrk, SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou získal Cenu dekana

Cenu dekana získal Filip Poštrk, SOŠ strojnícka, Bánovce nad Bebravou, za projekt Stirlingov motor.

Matej Halajčik, SOŠ technická Humenné, získal Cenu verejnosti

Cenu verejnosti – na základe internetového hlasovania na Facebooku – získal Matej Halajčik, SOŠ technická, Humenné, za projekt Návrh a optimalizácia konzolového nosníka, experimentálne overenie metódou fotoelasticimetrie.

Finále súťaže Strojár – inovátor sa uskutočnilo 21. 3. 2018 v Univerzitnej knižnici Technickej univerzity v Košiciach. Najlepšie riešenia a školy, ktoré študenti reprezentovali, boli ocenené finančne. Víťaz hlasovania získal vecnú cenu.

Strojnícka fakulta TU v Košiciach

Strojnícka fakulta TU v Košiciach - logoStrojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach vychováva študentov už od roku 1952. Patrí medzi tri zakladajúce fakulty vtedajšej Vysokej školy technickej. Informácie o možnostiach štúdia nájdete na http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/. Prijatie na bakalárske štúdium (študijného programu prvého stupňa) je bez prijímacích skúšok. Základnou podmienkou prijatia je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Termín podania prihlášok na štúdium je predĺžený do 31. 05. 2018.

 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: Fotogaléria 5. ročníka súťaže

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky