Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Veľká prehliadka technológií budúcnosti – FUTURIKON 3

VEDA NA DOSAH

ukážka technológie

Budúcnosť na jednom mieste plnom technológií a hravých expozícií, no tiež zaujímavých hostí. Tak možno označiť podujatie FUTURIKON 3, konajúce sa posledný májový deň na pôde Žilinskej univerzity v Žiline.

Všetkých záujemcov nielen z radov stredoškolákov prenieslo na jeden deň do centra technológií budúcnosti, pričom išlo už o tretí ročník. O podujatie bol mimoriadny záujem, zúčastnilo sa ho 1 200 študentov z 26 škôl z celého Slovenska, ale aj množstvo detí a nadšencov. Až 125 hodín strávili lektori so študentmi.

Na 25 technologických workshopoch bolo zaregistrovaných 700 študentov, pričom najväčší záujem bol o workshopy Fakulty riadenia a informatiky pod názvom 3D tlač a Enjoy Lab a workshopy Elektrotechnickej fakulty pod názvom Vývoj počítačových hier – Unity 3D a Počúvaj svoju obľúbenú muziku.

FUTURIKON 3Na workshope 3D tlač mali študenti možnosť naučiť sa, ako funguje 3D tlač, navrhnúť svoj model a vytlačiť si ho. Enjoy Lab, to bol zážitok s virtuálnou realitou. Návštevníci si mohli zacvičiť Tai-Chi s NAO robotom. Tiež sa zahrať na automobilového pretekára či vizualizovať pohyby svojich prstov, pozrieť si, aké teplo vyžarujú, otestovať si motoriku svojich rúk, ale aj nahliadnuť do ergonomických štúdií.

Vývoj počítačových hier – Unity 3D – bol workshop, ktorý umožnil záujemcom naučiť sa programovať počítačové hry. Mohli si vytvoriť jednoduchú hru, na ktorú by boli pyšní. Počúvaj svoju obľúbenú muziku bol o tom ako si zábavnou formou otestovať svoj sluch. Návštevníci sa naučili porozumieť tomu, ako počujú. Mohli si urobiť audiozáznam svojej obľúbenej hudby.

Prehľad všetkých uskutočnených workshopov:

1. Vývoj počítačových hier – Unity 3D
2. Vysokorýchlostný optický internet
3. Riadenie robotickej ruky
4. Ukradni si prekvapenie s využitím poznatkov / Elektronický Indiana Jones
5. Lietajúca loptička
6. Snímanie biologických signálov
7. Tréning resuscitácie na pacientskom simulátore
8. Termovízne kamery a ich možnosti v elektrotechnike
9. Počúvaj svoju obľúbenú muziku
10. Naprogramuj si elektrický oblúk
11. Riadenie moderných elektrických motorov
12. Programovanie mikroprocesorov pre riadenie v reálnom čase
13. Svet laserových technológií
14. Live streaming štúdio
15. Enjoy Lab
16. Počítačové simulácie toku buniek a ich aplikácie v biomedicíne
17. 3D tlač
18. Optimalizácie a simulácie v doprave
19. Naprogramuj si robota
20. Robotické ihrisko (predstavenie robotického systému AERIS)
21. Internet vecí – od výbuchov, sociálne siete, po vzducholoď
22. Moja prvá mobilná appka
23. Divadlo zážitkov – virtuálna realita
24. Lovenie kačiek laserom
25. Nakóď si umelú inteligenciu do počítačovej hry

Okrem toho nadšencov technológií čakali interaktívne expozície na témy virtuálna realita, 3D vizualizácie ľudského tela, expedícia do ľudského srdca, inteligentná doprava a inteligentné riadenie križovatiek, nové spôsoby výučby anatómie, roboti, ale aj autonómny robot Nao. V rektoráte UNIZA bolo celkovo 23 stánkov univerzitných, firemných a neziskových projektov a organizácií. Študenti si odniesli aj ceny v hodnote 1000,00 EUR.

„Výborná akcia. Veľa som sa naučil“ alebo „Bolo to úžasné. Prednáška Divadlo zážitkov zmenila môj život. Chcem sa učiť a vedieť viac … “ či „Futurikon ma naozaj veľmi prekvapil a zaujal! Odniesla som si veľa nových poznatkov a odhodlania zaujímať sa o techniku ďalej.“ To je len malá ukážka reakcií zúčastnených, ktoré hovoria za všetko.

Podujatie FUTURIKON organizujú nadšenci pre nadšencov technológií, hi-tech hračiek, lepšieho života. „Chceme ti ukázať, že budúcnosť je tu a ty si jej súčasťou. Ukázať, že aj naše firmy a univerzity pracujú s technológiami, ktoré sleduješ so zatajeným dychom. Tiež to, že práca na inováciách je nielen makačka, ale aj zábava,“ prihovárali sa záujemcom organizátori.

FUTURIKON 3

FUTURIKON 3 sa 31. mája 2018 realizovalo ako sprievodné podujatie 12. ročníka konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2018 zameraný na možnosti a perspektívy tohto kraja, ktorá sa konala na Žilinskej univerzite. „Budúcnosť Žilinského kraja nie je Žilinskej univerzite ľahostajná. Verejná podpora inovácií má nesmierny význam, nakoľko práve inovácie môžu v mnohom napomôcť životu každého občana v tomto priestore,“ vyjadrila sa Dr. h. c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA).

Práve UNIZA, Žilinský samosprávny kraj (ŽSK), Rozvojová agentúra ŽSK (RA ŽSK) a IT kraj organizovali 12. ročník konferencie Inovačný rozvoj regiónov 2018 (IRR 2018). Súčasťou programu konferencie bola prezentácia podporných služieb pre malých, stredných aj začínajúcich podnikateľov, prezentácia inovácií ako nástroja rozvoja, moderovaná diskusia na tému možností a perspektívy ďalšieho rozvoja Žilinského kraja.

Ako uviedol Mgr. Branislav Zacharides, riaditeľ RA ŽSK, pozitívnou inováciou pri organizovaní tohto už tradičného podujatia bolo aj to, že sa tento rok konalo práve na pôde Žilinskej univerzity. „Keďže jej experti, spomeniem aspoň prof. Ing. Milana Dada, PhD., stáli pri zrode prvej regionálnej inovačnej stratégie a konferencia samotná je jedným z výstupov tejto stratégie, zvolená lokalita len dokazuje, že nastavené nástroje fungujú a prinášajú svoje ovocie,“ dodal.

Tradične sa na konferencii odovzdali aj ocenenia Žilinského samosprávneho kraja. Držiteľom ocenenia „Inovácia Žilinského kraja 2017“ je v kategórii Malé a stredné podniky spoločnosť UNIVENTA, s. r. o. s projektom „Modulárny systém chladenia a kúrenia DELGADO“ a v kategórii Regionálny rozvoj získalo ocenenie združenie Náruč – Pomoc deťom v kríze, o. z. s projektom „Detské advokačné centrum Náruč – komplexná pomoc ohrozenému dieťaťu“. Ocenenie „Stredoškolský podnikateľský zámer 2018“ putovalo do rúk Milana Murína, študenta SOŠ obchodu a služieb Martin, ktorí zvíťazil so zámerom „Šachta – oživenie a zatraktívnenie Dúbravských baní prostredníctvom v skale vytesaného baru“.

Podrobnosti o podujatí

 

Informácie poskytli: Ing. Martina Slavíková – Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing Žilinskej univerzity v Žiline a spoluorganizátor FUTURIKON Juraj Kavecký

Ďalší zdroj informácií a fotografií

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky