Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedci pracujú na výskume molekulových magnetických materiálov

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto; zdroj: Pixabay.com

Rýchla doba si najmä v oblasti informačných technológií vyžaduje vždy nové a nové materiály tej najvyššej kvality, plniace stanovené funkcie. Ing. Barbora Brachňaková z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity sa v rámci svojho projektu Molekulový magnetizmus jednojadrových kobaltnatých zlúčenín s N-donorovými aromatickými ligandami venuje výskumu, ktorý je zameraný na prípravu nových magneticky zaujímavých materiálov. Majú byť nositeľmi všestranného aplikačného potenciálu, predovšetkým v informačných technológiách.

„Ak to porovnáme s dnešnými pamäťovými nosičmi, tak molekulové magnety ponúkajú omnoho väčšiu kapacitu ako 10 000 Gbit.cm-2. Ide o tzv. „MOLEKULOVÉ MAGNETY“, teda o koordinačné zlúčeniny pozostávajúce z kovových magnetických centier a organického okolia, čím sa líšia od komerčných anorganických magnetov (napr. oxidy prechodných kovov alebo samotné kovy).Molekulové magnety sú zlúčeniny, ktorých samotné molekuly sa správajú ako magnety, tým pádom vykazujú laditeľné magnetické vlastnosti,“ uvádza autorka projektu.

Vedecká skupina, ktorá je vedená doc. Ing. Ivanom Šalitrošom, sa prevažne zameriava na molekulové magnetické materiály, zložené z komplexov prechodných kovov (predovšetkým Mn(II), Mn(III), Fe(II), Fe(III), Co(II)), ktoré spadajú do triedy izolovaných molekúl s jedným magnetickým centrom, tzv. jednomolekulové magnety typu „Single Molecule Magnets“ (skr. SMM) a „Single Ion Molecule Magnets“ (skr. SIMM). „Pragmatickou vlastnosťou týchto systémov je pomalá relaxácia vyvolaná blokovaním magnetického momentu v určitom smere. Inými slovami, magnetická aktivita materiálu pretrváva aj po vypnutí magnetického poľa.“

Výskum týchto materiálov je zameraný najmä na prípravu nových molekulových magnetov a na štúdium „doby životnosti“ ich magnetickej aktivity. Ing. Barbora Brachňaková vysvetľuje, že keďže študované látky majú obrovský potenciál využitia pri uchovávaní informácií na molekulovej úrovni, doba životnosti magnetickej aktivity musí byť čo najdlhšia. „Za vhodné systémy možno považovať kobaltnaté zlúčeniny s veľkou magnetickou anizotropiou, podporujúcou dlhú dobu životnosti magnetickej aktivity. Z toho dôvodu sa predkladaný projekt s názvom ´Molekulový magnetizmus jednojadrových kobaltnatých zlúčenín s N-donorovými aromatickými ligandami´ zameriava na syntézu nových kobaltnatých zlúčenín s rôznou koordinačnou sférou typu [Co(L)X2] a [Co(L)2]X2 v kombinácii s N-donorovými tridentátnymi ligandami.”

Medzinárodná vedecká spolupráca 

1. prof. Mario Ruben, Karlsruhe Institute of Technology, Germany.
2. prof. Wolfgang Linert, Technische Universität Vienna,  Austria.
3. prof. Massimiliano Cavallini, CNR – Institute for Nanostructured Materials (ISMN) Bologna, Italy.
4. prof. Sense Jan van der Molen, Huygens-Kamerlingh Onnes Laboratory, Leiden Institute of Physics, Leiden University, The Netherlands.
5. prof. Azzedine Bousseksou,  LCC CNRS Toulouse, France.
6. Dr. Senthil Kuppusamy, Institut de physique et de chimie des materiaux de Strasbourg, France.
7. prof. Neil T. Kemp, University of Hull, Hull, United Kingdoom.
8. prof. Franz Renz, Leibniz Universität Hannover, Germany.
9. Dr. Latévi Max Lawson Daku, University of Geneva, Geneva, Switzerland.

Projekt Molekulový magnetizmus jednojadrových kobaltnatých zlúčenín s N-donorovými aromatickými ligandami patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu: Ing. Barbora Brachňaková z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky