Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Úspešný 2. ročník slovenského kola medzinárodnej súťaže RC modelov vodíkových áut je za nami

VEDA NA DOSAH

Zážitkové centrum vedy Aurelium v Bratislave privítalo počas apríla 2. ročník úspešnej súťaže Hydrogen Horizon Automotive Challenge (H2AC_SK). Súťaže, ktorá je určená pre všetky stredné odborné školy na Slovensku, sa zúčastnilo celkovo 21 tímov a prvýkrát bola rozdelená do dvoch dní. Víťazmi 6-hodinového závodu sa stali tímy zo Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej v Bratislave a Strednej odbornej školy v Košiciach.

súťažiace autá na vodíkový pohon

„Tento ročník bol trochu iný ako predchádzajúci. Prihlásilo sa nám o 5 tímov viac a preteky sme tak rozdelili do 2 dní. Tímy zároveň mohli využiť svoje vlastné karosérie a podvozky a obmedzili sme aj kapacitu batérii tak, aby študenti čo najdômyselnejšie využili alternatívny vodíkový pohon auta. Cieľom týchto zmien bol väčší vklad a dôraz na využitie schopností študentov,“ vysvetľuje Branislav Hlinka, organizátor súťaže.

 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
 • Preteky RC vodíkových áut

  Preteky RC vodíkových áut
Študenti premýšľali ako predĺžiť výkonnosť svojho auta, museli využiť alternatívny vodíkový pohon auta, aby vydržalo jazdiť čo najdlhšie, taktizovali a hlavne spolupracovali. Výhru si zabezpečil nie najrýchlejší tím, ale ten, ktorý so svojim autom odjazdil najviac kôl. Preteky trvali 6 hodín a zúčastnilo sa ich 21 tímov z 21 stredných odborných škôl z celého Slovenska. Víťazom prvého súťažného dňa (18. 4.) sa stali študenti SPŠ Elektrotechnická v Bratislave s celkovým počtom 912 najazdených kôl a priemerným časom 23,8 sekúnd na kolo. Druhý súťažný deň (19. 4.) patril tímu Strednej odbornej školy v Košiciach s celkovým počtom 1 136 najazdených kôl a jedno kolo prešli priemerne za 19,3 sekundy.

jednotlivé tímy v súťažnom zápale

Vybrané školy vďaka svojmu grantovému programu Stredné školy a technika finančne podporila aj Nadácia Volkswagen Slovakia (Nadácia VW SK).

„Prostredníctvom tohto grantového programu podporujeme inovatívne projekty zamerané na konkrétne riešenie problémov a snažíme sa o aktívne zapájanie žiakov do vzdelávacieho procesu. Pre podporu projektu Preteky vodíkových áut sme sa rozhodli z dôvodu jeho komplexnosti a zaujímavosti obzvlášť pre jeho cieľovú skupinu,“ vysvetľuje Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie VW SK.

Školy zapojené do grantového programu získali komplexný učebný a zážitkový materiál – edukačný Energy box, diaľkovo ovládaný model auta a vodíkové palivové články. Cieľom projektu je okrem vyššie spomínanej kreativity, taktiky a spolupráce, aj podpora mladých študentov pri samotnej realizácií a zostavení súťažného pretekárskeho autíčka na vodíkový pohon. Na základe dodaného materiálu, študenti počas niekoľkých týždňov robia praktické pokusy, testujú a stavajú auto s vodíkovým palivovým článkom. Zostavujú vlastný hybridný model auta na vodíkový pohon, tímovo navrhujú jeho dizajn a implementujú navrhnuté zlepšenia, zároveň sa oboznamujú s obnoviteľnými zdrojmi energie a ich využitím. Pracujú na úpravách autíčka v rámci pravidiel tak, aby auto dosiahlo čo najlepšiu kombináciu výkonu, spoľahlivosti a výdrže. 

Víťazné tímy reprezentovali Slovensko na medzinárodnom finále 24-hodinových pretekov na Technickej univerzite v Chemnitzi v Nemecku, ktoré sa konalo začiatkom mája. 2. ročník súťaže zorganizovala Agentúra pre vzdelanie a vedu SEA v spolupráci s Horizon Educational. Do ďalšieho ročníka súťaže bude možné prihlásiť sa už v lete 2018.

webová stránka súťaže

 

Víťazi z Nemecka – Ostrov Team Košice, Slovensko

 

Informácie a foto poskytla: Katarína Minichová, SEA – Agentúra pre vzdelanie a vedu a Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácia Volkswagen Slovakia

Spracovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj víťaznej foto: Facebook/Hydrogen Horizon Slovakia

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky