Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž BeReady Awards: Študenti budú modelovať energeticky nezávislé mesto

VEDA NA DOSAH

Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní (SAIDE) chystá súťaž, v ktorej si zmerajú sily najlepší technicky zameraní stredoškoláci. Okrem množstva skúseností môžu pre seba aj svoju školu získať skvelé ceny.

Ilustračné foto: model mesta. Zdroj: iStockphoto.com

Súťaž s názvom BeREADY AWARDS pozostáva z 5-týždenného programu plného workshopov, odborných konzultácií a práce v tímoch na riešeniach zaujímavých zadaní. Bude prebiehať od 15. novembra do 18. decembra 2020 na špeciálnej digitálnej platforme. Okrem iného budú mať teda študenti aj výbornú príležitosť sa v rámci svojho zapojenia naučiť spolupracovať na projektoch v digitálnom priestore, resp. sa v tom zlepšiť, čo je v súčasnosti jednoznačnou konkurenčnou výhodou pri hľadaní zamestnania.

Viac sa o súťaži dozviete na www.beready.sk.

Súťaží sa o cenu, ale aj o skúsenosti do budúcnosti

SAIDE z každého kraja na Slovensku vyberie 3 stredné odborné školy s technickým zameraním, a tak prepojí 24 rôznych škôl. Každá škola nominuje svoj vlastný tím, ktorý tvoria štyria maturanti. Na výbere študentov, ktorí budú v programe reprezentovať dané stredné školy, sa bude podieľať samotné vedenie škôl. Výherný tím súťaže získa finančnú odmenu 1500 eur, z čoho časť poputuje aj škole samotnej.

Študenti majú za úlohu vytvoriť model energeticky nezávislého mestečka v podmienkach Slovenska – bez priamych emisií s využitím inteligentných technológií. Na zadaní môžu pracovať počas osobného voľna alebo po dohode s vedením škôl aj počas vyučovania. Pri riešení zadania by mali tímom pomôcť zručnosti a vedomosti, ktoré nadobudnú počas množstva pripravovaných workshopov či prednášok. Know-how od svetovo úspešných firiem však s veľkou pravdepodobnosťou nevyužijú len pri súťaži, ale najmä v budúcnosti, v pracovnom živote.

Fotografia z minuloročnej konferencie BeREADY. Zdroj: BeREADY AwardsFotografia z minuloročnej konferencie BeREADY. Zdroj: BeREADY Awards

Workshopy zamerané na prax

Súťaž je určená pre študentov, ktorí študujú elektrotechniku, počítačové systémy alebo programovanie strojov. Počas druhého týždňa programu študenti absolvujú workshop New Generation of Founders, čo je projekt vytvorený v programe Grow with Google. Jeho cieľom je podporovať rozvoj inovatívneho ekosystému na Slovensku prostredníctvom výučby praktických zručností a Design Thinkingu. Design Thinking je jednou z metód, ktorú používajú aj samotní zamestnanci Google na vývoj inovatívnych produktov a nápadov.

Pre študentov sú pripravené aj ďalšie odborné workshopy, napríklad workshop o IT s Deutsche Telekom IT Solutions alebo workshop o energetickej efektívnosti s odborníkmi zo Slovenských elektrární, ktorí študentom pomôžu zamyslieť sa nad udržateľnosťou.

Do finále postupuje 8 tímov

Po týždni workshopov budú mať študenti ďalší týždeň na to, aby vytvorili riešenie zadania. Následne porota vyberie 8 najlepších tímov, pričom najsilnejším kritériom je aplikovateľnosť riešenia v praxi. Postupujúce tímy pred finále absolvujú workshop zameraný na online prezentačné zručnosti od Maxman Consultants.

18. decembra 2020 sa bude konať finálne online vyhodnotenia súťaže, kde partneri súťaže spolu s podporovateľom súťaže, spoločnosťou LYNX, budú opäť figurovať ako porota. Vybrané tímy im budú prezentovať svoje nápady a riešenia. Porota na základe prezentácií vyberie finálneho víťaza súťaže.

Čo je SAIDE: Slovenská asociácia pre rozvoj inovácií vo vzdelávaní je multisektorová platforma, kde sa najbystrejšie mysle z rôznych profesijných odvetví spájajú, aby inovovali spôsoby distribúcie vedomostí medzi generáciami. SAIDE sa zameriava na vývoj dlhodobo efektívnych riešení problémov vo vzdelávaní mládeže spojených s prebiehajúcimi zmenami v pracovnom prostredí. SAIDE Komunita je sieť partnerov od študentov až po vedúcich pracovníkov z celej republiky. Tí šíria svoje nápady a spolupracujú na tvorbe kreatívnych riešení zameraných na výzvy, ktorým čelí dnešné vzdelávanie.

(TL)
Zdroj: Tlačová správa SAIDE

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky