Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Študenti, zapojte sa do súťaže „Revitalizácia výpravnej budovy a verejného priestranstva v železničnej stanici Svit“

VEDA NA DOSAH

historická ukážka stanice Svit

Železničná stanica vo Svite jednoznačne patrí medzi architektonické skvosty éry Tomáša Baťu. Predmetný objekt bol naprojektovaný rukou jeho architektov. Študenti technických vied majú teraz možnosť zapojiť sa do súťaže PSKD – 2018 „Revitalizácia výpravnej budovy a verejného priestranstva v železničnej stanici Svit“.

Jej cieľom je revitalizácia exteriéru a interiéru výpravnej budovy, ktorá bola postavená s prispením Tomáša Baťu v 30-tych rokoch minulého storočia za rozmachu mesta Svit. Cieľom je aj vzorovo-typologicky a veľmi účelne vyriešiť predstaničný priestor pre peších, cyklistov a automobily pri ich krátkom pobyte pred cestou vlakom, resp. prestupe na mestskú verejnú autobusovú dopravu. Prihlásiť sa môžu kolektívy študentov, zložené zo študentov 1. až 3.stupňa štúdia na technických univerzitách (STU Bratislava, ŽU Žilina, TU Košice a pod.).

Súťaž vyhlásila spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy a prihlásiť sa je možné do 30. 11. 2017. Vstupný workshop sa uskutoční 11. 12. 2017. Ďalšie dôležité míľniky súťaže patria už do budúceho roka. Odovzdanie súťažných návrhov je naplánované na 05. 03. 2018, vyhodnotenie porotou má prebehnúť tri dni na to. Samotné vyhlásenie výsledkov sa uskutoční 13. 03. 2018.  

Železničná stanica Svit (okres Poprad) leží na dvojkoľajnej elektrifikovanej trati Košice – Žilina. Je stanicou zmiešanou podľa povahy práce a medziľahlou po prevádzkovej stránke. Má jedno spoločné koľajisko normálneho rozchodu pre osobnú a nákladnú dopravu. Ide o nesamostatnú železničnú stanicu, pridelenú k železničnej stanici Poprad – Tatry. Má dve nástupištia a štyri nástupištné hrany.

Pre pohyb a prístup cestujúcich od vlakov a k vlakom slúži podchod, ktorý ústi do vestibulu prijímacej budovy a predstaničného priestoru smerom k mestu, schodišťami je prístup na nástupištia 1 a 2. Všetky nástupištia sú dlhé 300 metrov. Úrovňové prechody pre zamestnancov stanice a vozíky sú umiestnené na začiatku a konci nástupíšť, ako aj v úrovni dopravnej kancelárie.

História stanice siaha do čias Baťovej architektúry. Podľa pôvodného územného plánu mesta Svit z rokov 1938 – 1948 mala byť táto stanica v centrálnej zóne mesta, blízko námestia a plánovanej radnice. Celá stavba bola na svoju dobu koncipovaná konštrukčne – nadčasovo a moderne, pričom projektanti uvažovali, že mesto Svit bude mať okolo 45 000 – 55 000 obyvateľov.

Železničná stanica Svit

Po roku 1948 došlo k zmene stratégie rozvoja mesta znárodnením súkromného majetku Baťových firiem, rozostavaná stanica bola postupne dostavovaná približne 30 rokov. Aj po jej ukončení vznikol problém prístupu k tomuto objektu, čo bolo neskôr vyriešené vybudovaním podchodu.

Nakoľko je v súčasnej dobe stanica umiestnená na hlavnom ťahu trasy Žilina – Košice a podľa interných predpisov ŽSR nie je možné uvažovať o predaji objektu , primátor Mesta Svit navrhol ŽSR pokúsiť sa o vzájomné riešenie. Takýmto riešením pre obe strany je spoločné využívanie priestoru tohto architektonického skvostu na kultúrne a spoločenské podujatia konané na území mesta Svit.

Tomuto zámeru by predchádzalo vybudovanie podjazdu pre cestu 3. triedy Batizovce – Gerlachov, poniže lokality umiestnenia objektu terajšej stanice smerom na Poprad.

Svit je jedno z najmladších slovenských miest, ktoré vzniklo v roku 1934, keď firma „Baťa“ zo Zlína zakúpila pozemky od obce Veľká na postavenie podniku na výrobu viskózových vlákien. Názov mesta je odvodený od pomenovania podniku – Slovenská Viskózová Továreň. Štatút mesta získal Svit dňa 30. mája 1962. Hlavný podiel na rozvoji mesta mali a v súčasnosti majú firmy Chemosvit, a. s., Tatrasvit, a. s. a Výskumný ústav chemických vlákien, a. s.

Príroda v okolí Svitu patrí k najkrajším kútom Slovenska. Tvorí ju predhorie Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry. Preto sa do popredia dostáva rozvoj cestovného ruchu, ktorý má značnú podporu mesta. Len tri kilometre vzdialená Lopušná dolina sa stáva ideálnym centrom pre letné, ale hlavne zimné športové aktivity. Návštevníci mesta Svit môžu navštíviť aj neďaleko vzdialené národné parky – Pieninský národný park s úchvatnou jazdou na pltiach po vodách rieky Dunajec a Národný park Slovenský raj.

Do Svitu sa návštevníci môžu dostať cestovnými komunikáciami, železnicou ako i letecky, len pár kilometrov vzdialeným letiskom Poprad – Tatry. Mesto Svit má v súčasnosti niečo málo viac ako 7 400 obyvateľov. Rozlohou svojho katastrálneho územia ( 4,5 km2) je mesto Svit najmenším mestom na Slovensku.

Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže „Revitalizácia výpravnej budovy a verejného priestranstva v železničnej stanici Svit“ by mali pripraviť podklady pre prezentáciu a prehliadku na Medzinárodnej konferencii 14. Fórum koľajovej dopravy. Na vstupnom workshope budú podrobnejšie vysvetlené ciele, zadanie a podmienky súťaže, vrátane diskusie a obhliadky samotných objektov železničnej stanice Svit. Porotu budú tvoriť zástupcovia Stavebných fakúlt a Fakulty architektúry Technických univerzít z Bratislavy, Žiliny a Košíc, zástupcovia stavovských komôr SKA a SKSI – zástupcovia ŽSR, ZSSK, mesta Svit a zástupca organizátora.

Všetci účastníci budú mať voľný vstup na Medzinárodnú konferenciu 14. Fórum koľajovej dopravy 13. – 14. marca 2018 v Hoteli DoubleTree by Hilton v Bratislave. Medzi najlepšie tri kolektívy bude rozdelená finančná odmena 4 000,00 € .

 

Informácie poskytol: Ing. Slavomír Podmanický, predseda; spoločnosť PSKD – Prevádzka a stavby koľajovej dopravy

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Foto: železničná stanica Svit

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky