Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít

VEDA NA DOSAH

ukážka stabilizácie hojdania bremena žeriava

Návrhom riadiacich algoritmov vhodných pre stabilizáciu hojdania bremena žeriava sa zaoberá práca Ing. Patrika Grosingera, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave.

Na túto tému sa podľa neho zameriava aj mnoho popredných publikácií od známych vedcov. „Hoci je žeriav zariadenie stáročia známe, má množstvo pre riadenie nevýhodných vlastností a je teda klasickými riadiacimi metódami neriaditeľné. Praktickým cieľom je navrhnúť zariadenie integrovateľné do ovládania žeriava, ktoré úplne odstráni hojdanie bremena aj pri obsluhe najnešikovnejším žeriavnikom. Mnohé známe prístupy riadenia sú príliš náročné na výpočet, ktorý musí vykonávať mikropočítač v reálnom čase. Vo svojej práci sa snažím o návrh riadiacich metód, ktoré sú podstatne jednoduchšie a majú zrovnateľné výsledky ako zložité metódy,“ hovorí Ing. Patrik Grosinger.

Pokračuje, že ako mnohí iní používa na praktické overenie navrhnutých riadiacich algoritmov zmenšeninu žeriava. „Zatiaľ čo v prvotriednych publikáciách popisované riadiace algoritmy bežia na platformách s obstarávacou cenou v tisícoch eur, dosiahol som stabilizáciu hojdania pomocou vlastného elektronického zariadenia, kde obstarávacia cena súčiastok bola do dvadsať eur. Mojim cieľom je obohatiť doterajší stav techniky malým nenákladným zariadením pripojiteľným k reálnemu žeriavu, ktoré odstráni akúkoľvek možnosť rozhojdania bremena.“

Projekt Riadenie žeriava s uvažovaním zmeny parametrov a nelinearít patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant STU.

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu a foto poskytol: Ing. Patrik Grosinger, Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky