Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Kreatívna fabrika v Košiciach

VEDA NA DOSAH

Levitujúci vláčik

Centrum Steel park na východe Slovenska chce prilákať už deti od siedmich rokov a ponúka viac než 50 väčšinou interaktívnych exponátov, demonštrujúcich predovšetkým príbeh ocele.

Upozornenie Nedotýkať sa! nájdeme pri exponátoch v mnohých múzeách či galériách. Pri vzácnych umeleckých dielach je toto upozornenie oprávnené. Moderné vzdelávacie centrá po celom svete však uprednostňujú interaktívne a dotykové spoznávanie zákonitostí vedy a techniky, aby si návštevníci mohli exponáty vlastnoručne poprezerať a poodhaľovať tak tajomstvá ich konštrukcie i činnosti. Takýchto expozícií je u nás ešte vždy málo. Chýbajú aj také, ktoré umožňujú návštevníkom priamo sa podieľať na rôznych experimentoch či meraniach, a tak pritiahnuť mladých k štúdiu prírodných vied a techniky. Multimediálne a interaktívne centrum Steel park – kreatívna fabrika v Košiciach je v tomto smere výnimkou.

Hutnícky gigant a akademické pracoviská

Použitie anglického slova steel (oceľ) v názve odzrkadľuje skutočnosť, že garantom interaktívnej expozície je hutnícky gigant U.S. Steel Košice. Pod jeho patronátom sa na realizácii projektu unikátneho centra Steel park s príhodným a vtipným dodatkom kreatívna fabrika podieľala Technická univerzita a Univerzita P. J. Šafárika a dva ústavy SAV (Ústav experimentálnej fyziky a Neurobiologický ústav). Steel park nájdete v jednej z budov bývalého kasárenského areálu, ktorú v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013, prestavali na multifunkčný areál Kasárne/Kulturpark.

Pre deti od siedmich rokov

Centrum Steel park pozýva deti od siedmich rokov, aby sa oboznámili s viac než 50 exponátmi, demonštrujúcimiPlechové autíčko je hotové predovšetkým príbeh ocele. Návštevníci môžu ťažiť suroviny v interaktívnom pieskovisku, pracovať s geologickým vrtákom, separovať kovový odpad pomocou elektromagnetického žeriavu, stúpať šikmou lávkou v magnetických topánkach či vytiahnuť sa vlastnou silou na vysokozdvižnej plošine. Simulácia konvertora približuje premenu surového železa na oceľ. Niektoré náročnejšie fyzikálne experimenty predvádzajú dobre pripravení lektori.

Mimoriadnemu záujmu mládeže i dospelých sa teší najmä predvádzanie tzv. košického supravodivého levitujúceho vláčika. Ide o experiment, ktorý veľmi názorným a efektným spôsobom dokumentuje Meissnerov jav, prejavujúci sa vypudzovaním magnetického poľa z objemu supravodiča. Vo vláčiku je supravodič, ktorý po zaliatí kvapalným dusíkom s teplotou -196 °C prejde do supravodivého stavu. Keď sa vláčik položí na oválnu dráhu, tvorenú sústavou silných permanentných magnetov, supravodič začne vytláčať magnetické pole a vláčik sa vznesie – levituje bez dotyku nad dráhou. Najmä menšie deti fascinuje aj experiment s názvom dynamická levitácia, pri ktorom visí magnetická guľôčka v priestore. Podstatou tohto experimentu je elektromagnet nad guľôčkou, pričom na základe údajov citlivého snímača sa magnet zapína (priťahovanie guľôčky) a vypína (pád guľôčky). Tieto jemné pohyby s frekvenciou 70 Hz ľudské oko nevníma.

Spája ich elektrina

Ďalšie štyri biologicky orientované exponáty spája s oceľou, ťažkou technikou a fyzikou elektrina. Rovnaká Čierny princ o chvíľu explodujeelektrina, aká poháňa obrovské stroje, prúdi vo forme slabých elektrických impulzov aj v našom tele a riadi všetky naše činnosti. Exponáty z biomedicíny umožňujú meranie elektrického poľa srdca, elektrického poľa svalov i mozgu a meranie pulzu ako regulátora prísunu energie. Pre mládež je atraktívna aj možnosť zahrať si robotický futbal, skúsiť pomocou manipulátora poskladať Rubikovu kocku, vidieť explóziu čierneho princa (penový zákusok) vo vákuu či oboznámiť sa s technologickým procesom výroby plechových autíčok. Steel park – kreatívna fabrika ponúka to, čo má v názve – príbeh ocele a kreativity. 

Autor: Rado Mlýnek

Foto: Rado Mlýnek

Viac sa dočítate v časopise Quark (číslo 5/2015).

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky