Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stáž v Európskej vesmírnej agentúre

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto: veda a výskum; Pixabay.com

Európska Vesmírna Agentúra (ESA) opäť ako každý rok otvorila možnosť prihlásiť sa do programu Young Graduate Trainees (YGT), ktorý absolventom a študentom posledných ročníkov magisterského/inžinierskeho štúdia ponúka 1-ročné stáže v niektorej z pobočiek ESA (ESTEC – Holandsko, ESAC – Španielsko, ESOC – Nemecko…). Tento prestížny program je výbornou príležitosťou na naštartovanie kariéry vo vesmírnom priemysle a výskume. Vzhľadom na zapojenie Slovenska, ako štátu spolupracujúceho s ESA, sú tieto pozície prístupné aj pre talentovaných slovenských študentov. Informácie o tomto programe nájdete na webovej stránke ESA.

V polovici novembra sa otvorilo nové kolo príležitostí pre súčasných a skorých absolventov s veľkou škálou zameraní. Úspešní záujemcovia dostanú možnosť pracovať na zaujímavých projektoch v prostredí špičkovej medzinárodnej vesmírnej organizácie. Cieľovou skupinou sú hlavne študenti leteckého, mechanického, materiálového a elektrotechnického inžinierstva, informatiky a fyziky. Tento program však ponúka pozície vhodné aj pre absolventov rôznych neinžinierskych odborov.

Deadline na prihlášky je už 16. decembra 2018 a zoznam všetkých pozícií.

Pri tejto príležitosti prinášame rozhovor s Matejom Poliačekom, absolventom stáže ESA YGT v roku 2017 – 2018.

P. WACHTER: Ako si sa dozvedel o tomto programe?

M. POLIAČEK: O programe som sa dozvedel počas inžinierskeho štúdia, keď som začal riešiť, kam ďalej po škole. Vedel som, že sa chcem venovať vesmíru, tak som začal hľadať možnosti. Samozrejme, k agentúram som sa dostal ako k prvým, keďže sa venujú veľkému množstvu projektov a aktivít. Po tom, ako som preskúmal podmienky a ponuky jednotlivých agentúr, som našiel program YGT v ESA.

P. W.: Čo ťa na tomto programe zaujalo, prečo si sa doň rozhodol prihlásiť?

M. POLIAČEK: Bola to kombinácia viacerých faktorov. V prvom rade sa mi veľmi pozdávala ponuka práce v ESA – a teda mať príležitosť získať prehľad o veľkom množstve aktivít vo vesmírnom sektore, prípadne nahliadnuť do zákulisia niektorých projektov. Potom to bola najmä prestíž programu a jeho dôležitosť pre môj kariérny rast. V neposlednom rade som tiež bral do úvahy pragmatické záležitosti – napr. fakt, že program je presne nastavený pre čerstvých absolventov druhého stupňa VŠ a že môžem začať takmer priamo po ukončení štúdia.

P. W.: Ako prebiehal výberový proces, aké podmienky si musel splniť?

M. POLIAČEK: Pre YGT program treba mať ukončené inžinierske alebo magisterské štúdium, alebo byť v jeho poslednom ročníku. Samozrejme, treba mať vedomosti a ideálne aj praktické skúsenosti pre pozíciu, ktorú si kandidát v rámci agentúry vybral a na ktorú sa chce hlásiť.

Štandardne proces prebieha najprv prvotným výberom zo všetkých kandidátov na základe životopisu a motivačného listu. V druhej fáze potom vybratý kandidáti absolvujú videopohovor, väčšinou automatizovaný. Počas tohto pohovoru sa pýtajú na to, ako kandidát rozumie projektu, na ktorý sa hlási, a čím môže k projektu prispieť. V záverečnej fáze je zopár vybratých uchádzačov pozvaných do ESA, kde absolvujú osobný pohovor. Okrem vlastných skúseností a znalostí tu treba vedieť aj niečo o aktivitách ESA. Tiež sa uchádzačov často pýtajú na plány po stáži a ako chcú využiť skúsenosti nadobudnuté v ESA.

Ja som mal trochu šťastie, keďže videopohovor sa v mojom prípade nekonal – predpokladám, že dôvodom bol menší počet kandidátov.

P. W.: Ako dlho trvala stáž?

M. POLIAČEK: Stáž trvala presne 1 rok. V závislosti od požiadaviek projektu sa dá predĺžiť, maximálne o ďalších 12 mesiacov.

Nie je to však štandardná stáž ako v iných firmách, kde stážistom firmy ponúknu trvalú zmluvu po stáži. ESA zväčša hľadá ľudí s 5- až 10-ročnými skúsenosťami, preto štandardný proces je po YGT ísť pracovať do vesmírneho priemyslu, napr. do niektorej z vesmírnych firiem ako sú Airbus, OHB, Thales Alenia Space, alebo množstvo iných – v Európe je ich na výber dosť. Niektorí stážisti po ESA pokračujú doktorandským štúdiom.

P. W.: A čo ubytovanie, podmienky pre voľnočasové aktivity?

M. POLIAČEK: Ubytovanie sme si ako stážisti riešili sami. Stáž je platená a plat je na úrovni pozície na plný úväzok, takže náklady na život sa bez problémov dajú pokryť. ESTEC, kde som stáž absolvoval ja, je najväčšou z inštitúcií ESA, a preto aj jednou z najvybavenejších. K dispozícii sme mali telocvičňu, množstvo spoločenských klubov, v práci je skvelá atmosféra a kolektív, najmä medzi YGTs. V rámci Holandska sa ESTEC nachádza takmer priamo medzi Amsterdamom a Haagom, čiže príležitostí naplniť voľný čas je mnoho.

P. W.: Ako vyzeral Tvoj typický pracovný deň?

M. POLIAČEK: V práci máme Flexitime, takže začiatok je celkom voľný, v práci treba byť počas hlavných hodín od 9.00 – 11.00 hod. a poobede od 14.00 – 16.00 hod. Inak si hodiny možno zariadiť podľa seba, pokiaľ je ich teda na konci štvrťroku dosť, t. j. proporčne k 40 hodinám za týždeň.

Čo sa náplne týka, ja som striedal viacero úloh naraz. A atmosféra je v ESA relatívne uvoľnená, takže som si prácu mohol rozvrhnúť sám, pokiaľ nás práve netlačil deadline. Pre mňa to bolo zväčša programovanie a vyhodnocovanie programov pre pozemné systémy, alebo modelovanie dát pre nástroje systémového inžinierstva. Obedy sme si vždy dohadovali s ostatnými YGTs, takže kolektív sme mali skvelý. Príležitostne som navštevoval aj rôzne školenia, niektorí kolegovia tiež chodili cez obedovú prestávku na jazykové alebo hudobné kurzy. Okrem toho majú stážisti zvyk organizovať každý týždeň stretnutie, kde počas hodiny jeden stážista prezentuje svoju prácu, projekt, alebo zaujímavú tému z vesmírneho prostredia.

Ilustračné foto: laboratórium

P. W.: Čomu sa teraz venuješ?

M. POLIAČEK: Momentálne ešte dorábam množstvo vedľajších projektov, ktorým som sa začal venovať počas roka. Medzi ne napríklad patrí android appka popularizujúca navigačný systém Galileo pomocou hry, alebo analýza dát z dvojtýždňovej simulovanej misie na Mesiac, tú som absolvoval v lete. Od januára sa však plánujem vrátiť do práce, tentokrát však už na trvalý pracovný pomer.

P. W.: Mala stáž pre Tvoje súčasné pôsobenie význam?

M. POLIAČEK: Samozrejme. Vďaka skúsenostiam, či už technickým, alebo netechnickým, mám otvorených mnoho dverí, mám lepší prehľad, kde všade sa dá pracovať, a o tom, ktoré firmy sú vhodné pre kariéru, ktorú hľadám ja.

P. W.: Komu by si tento program odporučil a prečo?

M. POLIAČEK: Hocikomu, kto končí, alebo nedávno ukončil univerzitu a hľadá kariéru vo vesmírnom sektore. Program YGT je prestížny a v mnohých firmách, ktoré sa venujú kozmickému inžinierstvu, alebo sú inak napojené na vesmírny sektor, sú absolventi tohto programu často vyhľadávaní.

Chcel by som tiež zdôrazniť, že práca vo vesmírnom sektore nie je len raketové inžinierstvo, alebo práca astronauta. Je to komplexné odvetvie, ktoré okrem leteckých, kozmických inžinierov a strojárov potrebuje tiež programátorov, matematikov, dátových inžinierov a materiálových vedcov. Vo vedeckom výskume ESA sa uplatnia fyzici, biológovia, geológovia a aj absolventi neurovedeckých predmetov. Po organizačnej stránke ESA potrebuje aj právnikov, zamestnancov koordinujúcich ľudské zdroje, projektových manažérov a IT pracovníkov. Mnoho z týchto tímov má otvorené YGT pozície, čiže uplatnenie si nájde široké spektrum absolventov.

 

Rozhovor poskytol: Matej Poliaček – Absolvent ESA YGT 2017 – 2018

 

V prípade záujmu o stáž môžete taktiež kontaktovať niektorého zo súčasných slovenských YGTs. Posnažia sa čo najrýchlejšie zodpovedať vaše otázky:

Denisa Dosenovičová – YGT, Electrical Power Generators / Solar Power Generators
denisa.dosenovicova@esa.int

Peter Horváth – YGT, Life Support & Physical Sciences Instrumentation
peter.horvath@esa.int

Peter Vaník – YGT, Technology Management/Technology Programmes Office
peter.vanik@esa.int

Pre absolventov doktorandského štúdia ESA tiež priebežne ponúka pozície v rámci dvojročného Research Fellow programu zameraného na prácu na konkrétnom vedecko-technickom projekte. S otázkami o tomto programe môžete kontaktovať súčasných študentov:

Adrián Bača – Research Fellow, Materials & Processes
adrian.baca@esa.int

Michal Mrnka – Research Fellow, Antennae & Sub-mm Waves
michal.mrnka@esa.int

 

Zhováral sa: Peter Wachter, CVTI SR

Redigovala a uverejnila: VČ

Ilustračné foto: Pixabay.com /Pexels; jarmoluk/

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky