Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Výstava Paulo Mendes da Rocha: od 1958 až po dnešok na Fakulte architektúry STU v Bratislave

VEDA NA DOSAH

ukážka z diel Paula Mendesa da Rochu

Mestá predstavujú možno najväčší úspech ľudí na planéte. Rodia sa základnou túžbou inštalácie života na istom teritóriu, čo je umožnené premenou prírody, ktorá je chápaná nie ako panoráma, ale ako súhrn fenoménov: vodných tokov, pohybov zeme, usporiadania kameňov, výrobou energie, ktoré v prípade, že sú dobre usporiadané umožňujú naše dobré či zlé prežitie v tomto stále viac urbánnom svete. 

Mnoho takýchto aspektov bolo možné pozorovať počas výstavy Paulo Mendes da Rocha: od 1958 až po dnešok, organizovanej na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v spolupráci s Veľvyslanectvom Brazílie na Slovensku. Výstava bola prístupná verejnosti od 8. – 30. septembra 2017.

Výstavu vytvorili študenti, ktorí chceli poukázať na prácu architekta, ktorý chápe architektúru ako nasledujúcu základnú myšlienku: Myšlienku transformácie prírodných vecí v obytných a zdieľaných miestach: mestách. Preto išlo o výstavu, ktorej cieľom je zamyslenie sa a nie len prezentácia izolovaných objektov v priestore.

Ako uvádza Catherine Otondo, pre Paula Mendesa da Rocha je architektúra formou spoznania ako vynájsť nekonečné množstvo možností prístrešia pre ľudský život vo všetkých jeho komplexných a citlivých rozmeroch. Každý projekt: dom, múzeum, námestie je príležitosťou pre využitie týchto poznatkov, ktoré spájajú technické a estetické hodnoty.

„Ak o budove rozmýšľame len samostatne, podľa Paula Mendesa nikdy nedosiahneme svoju architektonickú voľnosť, naopak svedčí to o nesprávnom pochopení širších horizontov úlohy architektúry. Pretože týmto spôsobom, budova poukazuje len na samú seba a nie na okolitý svet. Budovy sú pre Paula Mendesa inštrumentmi mesta, rovnako ako napríklad o tehlách katedrály musíme rozmýšľať ako o celku; takto je architektúra vždy vynálezom niečoho živého, dynamického, niečoho v pohybe,“ píše Catherine Otondo.

ukážka z diel Paula Mendesa da Rochu

Diela vystavené na tejto výstave sa nedajú prečítať rýchlo a s bezprostrednosťou niekoho, kto sa len na veci pozerá, táto výstava predstavuje určitý spôsob myslenia, pokračuje Catherine Otondo. „Diela sa odhaľujú postupne. Je potrebné ich odhaliť, nakoľko sú zámienkou pre transformáciu, ktorá ich presahuje. Intriga spočíva v zistení, aký by bol dom, napríklad v prejave, ktorý ho obsahuje. Múzeum Pinacoteca je odrazom toho, ako jedna budova môže vyjadriť miesta, ktoré nie sú prepojené – vlakovú stanicu, park a ulicu. Spôsob, akým architekt rieši rozmiestnenie miestností múzea pripomína mestské cesty, ktoré presahujú steny výstavných hál.“

Projekty Paula Mendesa da Rocha  boli na výstave na Fakulte architektúry v Bratislave prezentované v ich chronologickom poradí, takže si bolo možné prejsť celú profesionálnu kariéru architekta od začiatku jeho kariéry v neskorých 50. rokoch až po dnešok.

V popredí sú podľa Catherine Otondo vynikajúce diela, ktoré mali nielen priestor pre transformáciu prostredia, do ktorého boli vložené, ale tiež upútali pozornosť širokej verejnosti. V ďalšej rovine v tom istom panely bola časová čiara vytvorená výkresmi architekta, ktorá ilustruje rozmanitosť a amplitúdu jeho priestorového myslenia.

„V dnešnom svete, kde architektúra flirtuje s pyrotechnikou a zábavou, predstavuje práca Paula Mendesa da Rocha výrazný spôsob videnia a realizácie projektov; toho, kto nehľadá istý estetický štýl alebo jazyk, ale naopak vedomý spôsob ako obsadiť planétu, ktorá je taká malá a krehká. V jeho architektonickej tvorbe existuje veľký a veľkorysý rozmer, v ktorom je možné si predstaviť mesto pre všetkých. Tu je architektúra blízka racionálnemu základu ako umeniu a technike, pretože sa zaoberá výstavbou prístrešku života, so starostlivosťou o rovnováhou prostredia, v inteligentnom obsadení územia,“ uvádza Catherine Otondo.

Veľmi vhodné nápady pre naše časy, nie utopické, viac nádejné, od toho, kto v architektúre vidí možnosť vytvárať slobodné a krásne miesta, spravodlivé a plné poézie… Týmito slovami uzatvorila predstavenie výstavy Catherine Otondo.

 

Informácie prevzaté z textu Catherine Otondo São Paulo

Spracovala: Slávka Cigáňová Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Fakulta architektúry STU v Bratislave

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky