Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Trendy v oblasti inteligentných dopravných systémov

VEDA NA DOSAH

Workshop Európske trendy v oblasti inteligentných dopravných systémov – napĺňanie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska

Na pôde Žilinskej univerzity v Žiline (ŽU) sa 23. júna 2015 konal workshop s názvom Európske trendy v oblasti inteligentných dopravných systémov – napĺňanie stratégie inteligentnej špecializácie Slovenska. Podujatie sa konalo pod záštitou Univerzitného vedeckého parku ŽU v Žiline (UVP ŽU).

„Workshop o trendoch v oblasti inteligentných dopravných systémov sa týka aktuálnych tém v oblasti dopravy. Žilinská univerzita je v tomto odvetví dlhodobo uznávaná, preto sme sa rozhodli na dopravu zamerať aj v Univerzitnom vedeckom parku. Cieľom je dosiahnuť zlepšenie podmienok v doprave a tým zlepšiť kvalitu života, zefektívniť prepravu, motivovať ľudí cestovať a v neposlednom rade znižovať ekologickú záťaž. Top téma, ktorá dnes zaznie, je téma Smart Cities, čiže moderného konceptu budovania miest“ povedal riaditeľ UVP ŽU v Žiline Michal Zábovský. Ak sa chcete o workshope dozvedieť viac informácií, prečítajte si oficiálnu Tlačovú správu UVP ŽU v Žiline.

Zdroj: Tlačová správa UVP ŽU v Žiline

Foto: UVP ŽU v Žiline

Spracovala: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky