Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Stredoškolská súťaž Rodinný dom VELUX

Marta Bartošovičová

Súťaž Rodinný dom VELUX pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo

Súťaž Rodinný dom VELUX je určená študentom stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo. Organizuje ju firma VELUX SLOVENSKO spol. s r. o. pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania. Termín registrácie záujemcov o účasť v súťaži je do 2. marca 2018.

Predmetom súťaže, ktorá v tomto roku vstupuje do jubilejného 10. ročníka, je vypracovanie štúdie rodinného domu, kde denné svetlo a prísun čerstvého vzduchu prichádza do objektu cez strechu, prostredníctvom výrobkov VELUX. Štúdia súčasne spĺňa požiadavku na energeticky hospodárne riešenie budovy pri zabezpečení optimálneho vnútorného prostredia pre zdravé a komfortné bývanie.

Rovnomerné rozloženie a správnu hladinu denného osvetlenia miestností preukážu študenti spracovaním výpočtu v programe VELUX Daylight Visualizer. (Program sa dá zdarma stiahnuť na webovej stránke spoločnosti VELUX.)

Banner jubilejného 10. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX

Registrácia: do 2. marca 2018 vyplnením registračného formuláru na internetových stránkach spoločnosti www.velux.sk.

Súťaž je usporiadaná v dvoch kolách: školskom a celoslovenskom. 

Školské kolá sa uskutočnia do polovice mája 2018. Na jednotlivých školách budú vyhodnotené a ocenené tri najlepšie projekty. Ocenené projekty v rámci kategórie Rodinný dom postúpia do celoslovenského kola

Uzávierka prihlášok do celoslovenského kola je do 18. mája 2018.

V jubilejnom ročníku sú vypísané dve špeciálne ceny:  

Jubilejná cena pre školu – Stredná škola s najväčším počtom odovzdaných projektov v školskom kole získa sponzorský dar v hodnote 300,- €

Jubilejná cena za interiér – možnosť vyhrať cenu za najlepšie spracovaný interiér v podkroví

Dátum zasadania súťažnej poroty k hodnoteniu súťažných návrhov sa stanoví operatívne – konať sa bude približne týždeň pred slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže sa predbežne stanovuje na 19. júna 2018. Miesto konania bude spresnené v priebehu súťaže.

Účelom súťaže je podporiť prácu na projekte rodinného domu a umožniť prostredníctvom neho detailnejšie oboznámenie sa s problematikou návrhu priestorov pod strechou vrátane presvetľovania a prevetrávania.

Účastníci stredoškolskej súťaže Rodinný dom VELUX v roku 2017

Účastníci finále stredoškolskej súťaže Rodinný dom VELUX v roku 2017

Víťazi 9. ročníka súťaže:

1. Denis Zeman (SPŠ stavebná D. S. Jurkoviča v Trnave)  
2. Juraj Štetiar (SPŠ stavebná v Žiline)  
3. Ester Vaňová a Adam Tomík (SPŠ stavebná a geodetická v Bratislave)

Ďalší ocenení: Dávid Halló a Levente Redecký (SPŠ stavebná v Hurbanove), Dávid Mašlej (SPŠ stavebná a geodetická v Košiciach), Jasmin Al-Husseinová (SPŠ stavebná a geodetická v Košiciach), Zlatica Briestenská (SPŠ stavebná v Žiline)

Cena zamestnancov VELUX: Zlatica Briestenská (SPŠ stavebná v Žiline)

Sponzorský dar pre školu: Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická v Bratislave

Súťažné podmienky 10. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX možno získať na internetovej stránke vyhlasovateľa: www.velux.sk; na sekretariáte súťaže: VELUX SLOVENSKO spol. s r. o., Galvaniho 7/A, 821 04 Bratislava, e-mail: sps_sk@velux.com alebo od zástupcu spoločnosti VELUX.

Viac informácií o súťaži možno nájsť na webovej stránke spoločnosti VELUX a na Facebook stránke Rodinný dom VELUX.

 

Spracovala: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto: https://www.facebook.com/rodinnydomVELUX

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky