Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Reflexie architektúry pokračujú aj tento rok

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /architektúra/

Aj tento rok pokračuje projekt „Reflexie architektúry“, ktorý sa zameriava na súčasnú architektúru. Usiluje sa zasadiť aktuálnu architektonickú diskusiu do širších spoločenských, historických a geografických súvislostí. Projekt približuje aktuálne trendy v architektúre prostredníctvom vybraných osobností, tentoraz z českého prostredia. Vybraní architekti predstavia svoj autorský prístup, objasnia východiská svojej tvorby, zdôvodnia formálne preferencie, uvedú vzory a inšpirácie svojej tvorby.

Projekt 2017 nadväzuje na prvý ročník série prednášok, realizovanej od septembra do decembra 2016 na pôde Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, s podporou z verejných zdrojov – Fondom na podporu umenia, v rámci ktorej sa predstavili vybraní slovenskí architekti. Cieľom aktuálneho cyklu, ktorý prebehne od septembra do decembra 2017, opäť s podporou FPU, je pokračovať v diskutovaní o súčasnej slovenskej architektúre a zároveň obohatiť túto diskusiu o medzinárodný rozmer.

Okrem diskusií, bude projekt ďalej rozvíjať aj formát krátkych kritických textov, ktorými publikum reaguje na prezentovaného autora a jeho dielo. Prezentácie architektov budú zaznamenané a archivované. Postupne tak vznikne materiál, ktorý bude záznamom dobovej architektonickej diskusie a súčasne verejne prístupným študijným materiálom. Aktivity v rámci projektu sú primárne zamerané na poslucháčov študijných programov v oblasti architektúry a architektov, ale sú voľne prístupné aj verejnosti. V roku 2017 sa postupne predstavia architekti: Jan Šépka, Ján Stempel, Martin Rajniš, Studio H3T Architekti, Ondřej Chybík a Michal Krištof, Jitka Ressová, Zdeněk Fránek, Petr Pelčák, Mirko Baum, Roman Koucký, Michal Kuzemenský a Zdeněk Zavřel.

Koncepciu projektu má na starosti Henrieta Moravčíková v spolupráci s Ninou Bartošovou a Michalom Janákom.

Aktuálne informácie je možné sledovať na sociálnej sieti Fakulty architektúry STU v Bratislave

program

V minulom roku bol projekt „Reflexie architektúry“ realizovaný v rámci predmetu Súčasné trendy v architektúre.  Predmet priblížil aktuálne trendy v architektúre prostredníctvom vybraných osobností. Vybraní architekti predstavili svoj autorský prístup, objasnili východiská svojej tvorby, zdôvodnili formálne preferencie, uviedli vzory a inšpirácie svojej tvorby.  

 

Fakulta architektúry STU v Bratislave spoločne s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Londýne aktuálne pre širokú verejnosť pripravili aj výstavu počas festivalu architektúry a dizajnu Open House London 2017. Výstava prezentuje najlepšie architektonické diplomové práce z akademického roka 2016/17 a dizajnérsky projekt Folowers for Slovakia kolekciou Pass on it. Rozmanitosť architektonických úloh zastupuje 12 absolventov Fakulty architektúry STU v Bratislave, ktoré boli vyberané komisiou.

Flowers for Slovakia je mimoriadnym projektom pre mimoriadne talenty. Jedinečné výstavné zbierky vyvinuté v rámci tejto platformy sú inšpirované ľudovými remeslami a tradíciami a propagujú kultúrne dedičstvo Slovenska v zahraničí prostredníctvom jazyka súčasného dizajnu. Kolekcia prezentovaná na Open House London 2017 načrtáva historickú časovú líniu Slovenska prostredníctvom predmetov, ktoré rozprávajú príbehy o minulých a aj dnešných významných osobnostiach Slovenska.

 

Odborný garant: Henrieta Moravčíková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky