Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Predstavujeme víťazov súťaže Young Architect Award

VEDA NA DOSAH

počas slávnostného vyhlasovania súťaže

Víťazi súťaže Young Architect Award (YAA) sú známi. Ceremoniál s vyhlásením výsledkov bol oficiálnym vyvrcholením projektu a prebehol 11. septembra 2018 v jedinečnom priestore CAMP v Prahe. Tento rok išlo o 10. ročník architektonickej súťažnej prehliadky; zameriava sa na architektonické dielo, iniciujúce spoločenský život a rozvoj mesta.

Víťazi a popis ich projektov:

Titul CEMEX Young Architect Award 2018

+ mediálnym partnerom ceny je Architect+

+ vecná cena: CAD program Artlantis Studio

+ mobiliár v obci Prachovice realizovaný podľa vlastného návrhu spoločnosti CEMEX

SEČOVCE (PLATFORMY)

MgA. Dušan Štefanič

Projekt iniciuje víziu pozitívnych zmien v zdevastovanom meste, a to ako návrhom verejných priestranstiev, tak i návrhom komunitného centra so štartovacími bytmi. Ideový projekt premeniť svoje rodné mesto prostredníctvom architektúry prináša obci víziu pre dlhodobé zmeny, ktoré umožní prepojiť rôznorodosť obyvateľov a integrovať ich do spoločného života. Odporúčame projekt predstaviť mestu a pokúsiť sa vďaka týmto víziám postupnými krokmi dopracovať k aktivizácii verejného života.

Cena architekta Josefa Hlávky

ŠTUDENTSKÝ DOM SLOVAN

Ing. arch. Martin Petřík; škola: ČVUT, Fakulta architektúry

Odvážne a nevšedne zvolené miesto, náplň i architektonická forma. Dom ako iniciátor reálnych zmien v turisticky i dopravne zdevastovanej centrálnej časti mesta. Zahusťovanie a oživovanie centra Prahy vďaka zrekonštruovaniu parkovacieho domu a náplň študentského domu je príkladná a inšpirujúca, a to vrátane kultivácie priľahlých plôch. Projekt nadväzuje na odvážne premostenie burzy Karlem Pragrem a aktivuje súčasnými prostriedkami danú časť mesta a tak napĺňa zadanie súťaže. Veža internátu vzbudzuje na tomto mieste otázky a mala by predpokladať hlbšie zamyslenie nad možnosťami výškových budov v samom centre metropoly. Súčasná nenoblesná architektúra by mestu pomohla spamätať sa z letargie a dodala by mu potrebnú energiu. Práca s objektom existujúcich garáží (využívanie stavieb viac než ich búraní) je zmysluplná. Príkladná otvorenosť domu k okoliu pôsobí ako iniciátor verejného života. Navrhnutá rampa sa stáva verejným priestorom, ktorý oživuje zdevastované miesto.

Cena rektora ČVUT za školní práci

+ mediálnym partnerom ceny je Archiweb

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – LÁZEŇSKÉ NÁMĚSTÍ

Jiří Neuvirt; škola: ČVUT v Prahe, Fakulta architektúry

Jemná a citlivá práca s kontextom kúpeľnej architektúry. Samozrejmé doplnenie objemov stavieb, kolonád i stromoradia súčasným riešením, ktoré prirodzene dotvára vybranú časť mesta. Oživuje a kultivuje verejné priestory a nabáda k spoločenskému životu uprostred existujúcich i doplnených stavieb, v kolonádach, medzi domami a medzi stromami, vonku.

Cena rektora TUL za školskú práca

+ mediálnym partnerom ceny je EARCH

SÚŤAŽ V DOBROČOVICÍCH

MgA. Alžběta Brůhová

Príkladná práca ukazuje novú rolu architekta v súčasnom svete ako aktívneho hýbateľa zmien v mestách a obciach, a to nielen ako tvorcov reálnej architektúry. Zorganizovanie súťaží v malej obci na základe predošlej štúdie oblasti budí nádej na budúce premeny verejných priestranstiev premyslenými a dlhodobými víziami. Obdiv nad projektom vzbudzuje hľadanie najvhodnejšieho riešenia nielen zrealizovaním vyzvanej súťaže a zostavením vhodnej poroty, práce s verejnosťou a so zástupcami, ale i obdiv nad vzdaním sa pokušenia zrealizovať vlastný návrh, vrátane grafiky a princípu kalendára, ako aj osnovy ukazujúce premyslenosť akcie i sprístupnenie vízie vedenia mesta a verejnosti.

Cena časopisu Moderní obec

CESTY MESTA – TÁBOR

Ing. arch. Karolína Koubová; škola: ČVUT v Prahe, Fakulta architektúry

Starostlivo spracovaný a premyslený projekt, ktorý nielen mestu Tábor ukazuje premyslenú kultiváciu verejných priestorov, podporuje pešiu dopravu a cyklistiku.

V rámci ročníka 2018 bolo celkovo prihlásených 49 prác.

Young Architect AwardSúťaž predstavila dva zaujímavé projekty, zhodnotila Marcela Steinbachová, predsedníčka poroty. „Víťazný návrh kultivuje zdevastované mesto a snaží sa iniciovať proces pozitívnych zmien a integráciu rôznorodých obyvateľov obce. Druhý iniciuje odvážnym riešením samotné centrum mesta Praha, a to návrhom študentského domu nad Václavským námestím. Prináša sem späť život a vyšťavenému mestu skrze zmenu parkovacieho domu prináša čerstvý nádych i zamyslenie nad súčasnou architektúrou a možnosťou využívať domy vzhľadom k diskutovanému búraniu v samotnom centre, ako je napr. už zbúraný dom na Václavskom námestí či predpokladaná demolácia obdivovaného transgasu. Prináša tak možnosť ako pracovať s existujúcim súdobým riešením.“

Ďalšia ocenená dvojica podľa nej ukazuje príkladnú premenu menších obcí prostredníctvom dlhodobej vízie a organizovania architektonických súťaží i návrat spoločenského života do priestoru kúpeľov dostavbami kolonád či stavieb.

Do súťaže sa mohli prihlasovať ako študenti, tak aj mladí architekti do 33 rokov – absolventi oborov architektúra, urbanizmus, krajinárska a záhradná architektúra. Súťažné práce mohli byť do súťažnej prehliadky prihlásené len samotnými autormi alebo kolektívmi, ktorí tiež preberajú prípadné ocenenia diela.

Pri téme jubilejného ročníka sa autori mohli vracať k zásadnej otázke, ako môže architektúra prispieť k lepšiemu životu. „Aktuálny ročník súťaže má ambíciu ukázať, akým spôsobom sa s touto úlohou vyrovnáva najmladšia generácia architektov,“ pripomínajú organizátori. Účastníci si na spracovanie svojich návrhov mohli vybrať i z niekoľkých objektov a lokalít, ktoré navrhli partnerské mestá – Praha, Brno, Liberec a Ostrava či spracovať vlastnú lokalitu, ktorú považujú za prínosnú a splňujúcu kritériá súťaže.

Ako súťažná kategória bola zvolená ideová štúdia, ktorá mohla vzniknúť či už v rámci školských prác pod odborným dohľadom vedúceho ateliéru, tak i mimo školy. Hodnotil sa výber témy práce, kvalita architektonického/urbanistického riešenia, prínos pre spoločenský život a rozvoj miesta a tiež originalita návrhu.

 

Foto a info zdroj:

https://yaa.cz/aktuality/menu/Výsledky

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky