Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Pre študentov je tu medzinárodná súťaž The Trail by VINCI Construction

VEDA NA DOSAH

súťaž The Trail by VINCI Construction

Predstavte si svet stavebníctva zajtrajška!, tak znie podtitul medzinárodnej kreatívnej súťaže The Trail by VINCI Construction, ktorá je šancou pre každého študenta zaujímajúceho sa o inovácie v stavebníctve. Jej užšie zameranie je zahrnuté v nasledujúcich okruhoch: stavenisko budúcnosti, udržateľné stavby a mestá na povrchu aj pod ním.

„Dajte váš inovatívny pohľad na to, ako má stavebníctvo integrovať nové technológie, rozvíjať sa a prispôsobovať sa tak, aby zodpovedalo očakávaniam našej spoločnosti a zlepšovalo životný priestor,“ vyzývajú organizátori. Vybrané súťažné tímy navštívia výnimočnú stavbu VINCI Construction v Ázii, Európe alebo Latinskej Amerike. Zapoja sa tiež do športového podujatia v nádhernej prírode Savojských Álp a získajú prednostný prístup k ponukám stáží a zamestnaní.

Zámerom organizátora súťaže je pritiahnuť najlepšie talenty s cieľom zamestnať ich, no tiež zbierať nápady a rozvíjať iniciatívy, ktoré zodpovedajú problematike podniku a v neposlednom rade vytvoriť a udržiavať výnimočný vzťah s vybranými školami a univerzitami vo svete.

VINCI Construction sa zamýšľa nad tým, ako sa majú podniky z oblasti stavebníctva rozvíjať a prispôsobovať sa, aby zodpovedali očakávaniam dnešnej doby. Záujemcovia o zapojenie sa do súťaže majú vytvoriť štvorčlenné tímy (ideálne rôznorodé) a pripraviť svoje predstavy na jednu z uvedených tém. Termín na zaslanie dokumentácie s tromi slidmi a pitch videom je do 18. 3. 2018. Výsledky sa finalisti dozvedia počas podujatia 17. až 18. 5. 2018.

súťaž The Trail by VINCI Construction

Prvou cenou je návšteva výnimočného projektu VINCI Construction v Ázii, Európe alebo Latinskej Amerike (cena zahŕňa spiatočnú letenku a 2 noci v hoteli vrátane ďalších výdavkov). Súťažiaci na druhom a treťom mieste sa môžu tešiť na inovatívne predmety v hodnote 300,00 až 500,00 eur.

Cennou pre každého z finalistov je však nesporne najmä príležitosť uchádzať sa o stáž či priamo zamestnanie vo firme VINCI Construction.

„Dnešný svet čelí mnohým výzvam vrátane významného rastu globálnej mestskej populácie a zvyšujúcich sa požiadaviek na dopravu v kontexte nových klimatických a environmentálnych problémov. Samotné budovy a infraštruktúra tvoria 40 % spotreby energie a celosvetových emisií skleníkových plynov. Stavebný sektor musí podniknúť kroky na prekonanie týchto výziev a nové technológie sú nepochybne jedným z aspektov, ako na to – digitalizovaný projekt a konštrukcia projektov pomocou digitálnych modelov (BIM – Building Information Modelling), zavedenie robotov do realizácie stavieb a 3D tlač stavebných materiálov sú len niekoľkými príkladmi týchto inovatívnych technológií,“ uvádzajú organizátori.

Súťažiacim odporúčajú, že bez ohľadu na doménu, ktorú si vyberú, každý má možnosť navrhnúť vlastné riešenia. „Majte na pamäti, že VINCI Construction čaká na jednoduché nápady, praktické, podrobné, uskutočniteľné a realizovateľné v krátkom čase. Finálové tímy budú vyzvané, aby sa zúčastnili veľkej športovej výzvy!“

 

Viac informácií o súťaži

alebo VINCI Construction

 

Informačný a foto zdroj: The Trail by VINCI Construction

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky