Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Ochrana horného povodia Tople pred povodňami

VEDA NA DOSAH

Skutočný stav –fotografia v 134,00 rkm

Návrh poldra na toku Topľa nad obcou Livovská Huta v okrese Bardejov je cieľom diplomovej práce Ochrana horného povodia Tople pred povodňami od Bc. Martina Grohoľa (Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta, Ústav environmentálneho inžinierstva); školiteľ: Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.; konzultant: Ing. Alena Šoltísová, PhD.

Práca sa zaradila medzi najlepšie študentské práce Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, študijný program: Stavby s environmentálnym určením.

„Základný princíp tohto vodohospodárskeho riešenia je transformácia povodňovej vlny a zníženie kulminačného prietoku na požadovanú neškodnú hodnotu,“ vysvetlil autor. Hlavnou úlohou bolo navrhnúť polder tak, aby transformoval povodňovú vlnu na požadovaný neškodný odtok a pri priechode povodňovej vlny bezpečnostný priepad zaistil prevedenie maximálneho kulminačného prietoku z vrcholu povodňovej vlny.

Umiestnenie navrhovaného poldrana 134,00 rkm

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://www.svf.tuke.sk/?page_id=4623

autor práce: Bc. Martin Grohoľ; Školiteľ: Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD.; Konzultant: Ing. Alena Šoltísová, PhD.

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky