Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nová podoba starej Cvernovky

VEDA NA DOSAH

Cvernovka / súťažný náhľad

Jedno z najlepších urbanistických riešení umiestnené do fungujúcej mestskej štruktúry, no zároveň sa podarilo vyzdvihnúť pamiatkovo chránený objekt Pradiarne prostredníctvom nového verejného priestoru – námestia. To sú hlavné dôvody, ktoré doviedli architektonický ateliér Compass z Bratislavy do víťazného ťaženia v súťaži na riešenie areálu bývalej bratislavskej cvernovej továrne.

Vyhlasovateľom tejto architektonicko-urbanistickej súťaže bola spoločnosť YIT Slovakia, ktorá je zároveň majiteľom areálu. Víťazný projekt podľa odbornej poroty, ktorá rozhodla jednohlasne, priniesol jasné riešenie areálu v zmysle zadania, ale súčasne ide o koncept, ktorý umožňuje ďalší rozvoj lokality.

Aj tu zrejme platí pravidlo, že aj komplikované situácie majú jednoduché riešenia. Šikovní architekti navrhli tri bloky a jedno námestie, pričom vnútri blokov umiestnili poloverejné alebo skôr súkromnejšie priestory pre tamojších obyvateľov, kde môžu mať ihrisko a priestor určený len pre nich. Samotné námestie väčších rozmerov má slúžiť verejnosti.V súčasnosti sa vedú rokovania smerujúce k dopracovaniu štúdie a spracovaniu dokumentácie pre územné rozhodnutie. Rok 2017 má byť kľúčovým pre prípravu projektovej dokumentácie.

Architekti, ktorí uspeli, predpokladajú v rámci areálu bývalej bratislavskej cvernovej továrne výškovo primeranú mestskú zástavbu, s pozvoľným zvyšovaním smerom od Košickej ulice. Navrhovaná bloková zástavba má ponúknuť vyššiu kvalitu života pre rezidentov, keďže v hustej zástavbe mesta poskytne vyšší komfort bývania a súkromia. Navrhované riešenie zástavby je otvorené k všetkým okolitým štruktúram, novovzniknuté námestie zvýrazňuje dominantu Pradiarne.

Cvernovka / súťažný náhľad / služby

Na území kedysi industriálneho areálu, by mala vzniknúť vitálna nová štvrť, ktorá bude prepájať historický odkaz lokality s novou modernou architektúrou a zároveň s funkčným zakomponovaním národnej kultúrnej pamiatky – objektu bývalej Pradiarne, ktorej rekonštrukcia a konverzia sa v súčasnosti pripravuje.

Ako uvádza vyhlasovateľ súťaže, spoločnosť YIT Slovakia, v hre bolo množstvo rôznorodých a zároveň kvalitných pohľadov na budúcnosť územia bývalej bratislavskej Cvernovky. Rozhodla preto, že súťažné návrhy si bude môcť prezrieť aj verejnosť, a to v priestoroch Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Urbanistické štúdie od desiatich renomovaných českých a slovenských ateliérov sú vystavené vo foyer univerzity od 21. februára do 10. marca 2017.

Táto užšia urbanisticko-architektonická súťaž na ideové a funkčné riešenie areálu bývalej Bratislavskej cvernovej továrne je vôbec prvou súťažou vyhlásenou developerskou spoločnosťou, ktorej súťažné podmienky overila Slovenská komora architektov. Oslovených bolo 12 renomovaných architektonických ateliérov zo Slovenska a Českej republiky, na základe ich predchádzajúcich skúseností s projektmi podobného významu a rozsahu. Súťaž priniesla spolu 10 kvalitných návrhov, ktoré ich autori mali možnosť 8. a 9. novembra prezentovať pred porotou.

Cvernovka / súťažný náhľad / námestieOdborná porota bola zložená zo zástupcov mesta, mestskej časti, ale aj odborníkov a akademikov z oblasti urbanizmu a architektúry. Dôkladne preštudovala jednotlivé návrhy a prešla viacerými kolami hodnotenia, pričom postupovala podľa konkrétnych kritérií. Potom mal každý zo súťažných tímov možnosť svoj návrh prezentovať, najúspešnejšou sa stal projekt v podaní ateliéru Compass. V súvislosti s výstavou súťažných návrhov sa vo štvrtok 23. februára uskutočnila aj prednáška, na ktorej zástupcovia YIT predstavili zámer a koncept celej súťaže a tím z ateliéru Compass priblížil, ako víťazný návrh vznikal. Prednáška sa konala vo veľkej aule Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a bola otvorená verejnosti.

 

Informácie poskytla: Mgr. art. Paulína Ebringerová z Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 

Spracovala: Slávka Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: http://www.compassatelier.com/projekt/cvernovka

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky