Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Modelovania povrchovej drsnosti obalového plášťa budov

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: budova; Pixabay.com

Projekt Ing. Samuela Cruza (Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave) sa týka aerodynamiky budov; to znamená, že skúma vplyv vetra na samotnú konštrukciu (napríklad, aké sú v tesnej blízkosti konštrukcie rýchlosti, kde sa vytvorí podtlak, aké sú tlaky na konštrukciu) a turbulencie v okolí budovy.

„Samotné výsledky budú pozostávať z počítačovej simulácie a reálneho merania zmenšeného modelu budovy vo veternom tuneli. Hlavným cieľom práce bude nájsť vzťah medzi realitou a simuláciou, čo sa týka fasád (viac vrstvových) výškových budov. Ten vzťah sa týka hlavne drsnosti a ako a kedy ju modelovať v počítačových simuláciách. Momentálne zbierame všetky možné články, ktoré sa zaoberajú podobnou problematikou a pripravujeme sa na merania a simulovanie. Očakávame, že vzťah nájdeme a vytvoríme pár zaujímavých simulácií (možno inými metódami), ktoré budú prospešné v ďalšom štúdiu tejto problematiky,“ uvádza Ing. Samuel Cruz.

Momentálne na práci pracuje len on a jeho školiteľ, ale časom určite využijú pomoc a poznatky ľudí z katedry. Tvorca projektu približuje: „Prínos bude mať práca hlavne v experimentálnych meraniach, simuláciách a ak sa podarí nájsť vzťah, ktorý hľadáme, tak to bude veľkým prínosom pre ľudí v odvetví, pretože im to pomôže pri samotných simuláciách. Pre laickú verejnosť by práca mohla mať význam napr. pri výškových budovách, kde je veľký problém práve podtlak. Takouto simuláciou vieme povedať, kde podtlak vznikne a teda vieme zabrániť tomu, aby vo výškových budovách (3 veže, panoráma city) napr. ´pískali okná´, atď. Tiež je pri výškových budovách veľký problém na úrovni chodcov, ale to rieši môj kolega, s ktorým určite budeme spolupracovať.“

Projekt Modelovania povrchovej drsnosti obalového plášťa budov v CFD simuláciách a veternom tuneli patrí medzi projekty, ktorým bol udelený grant Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

*********************************************

Rektor STU Robert Redhammer udeľoval granty mladým vedcom už po 9. raz. Každý z podporených mladých vedcov získal príspevok vo výške tisíc eur. Odovzdávanie grantov sa uskutočnilo v Aule D. Ilkoviča začiatkom mája 2018. Granty si prevzali mladí vedci zo všetkých fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, najsilnejšie zastúpenie má Stavebná fakulta (SvF) či Fakulta chemickej a potravinárskej technológie (FCHPT).

Rektor STU Robert Redhammer vysvetlil, že univerzitný grantový program pre mladých je „školou“ písania úspešných projektov a vyzýva riešiteľov, aby sa postupne uchádzali o národné a medzinárodné granty a nadväzovali kontakty s výskumnými kolektívmi v zahraničí. Na tento grantový program nadväzuje na STU ďalší pre skúsenejších vedcov – Grantový program na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov. STU finančne odmeňuje aj najlepšie vedecké publikácie a aj tímy, ktoré sa zapájajú do medzinárodných konzorcií a uchádzajú sa o medzinárodné granty.

 

Odborný garant textu: Ing. Samuel Cruz, Stavebná fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky