Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí architekti v súťaži ukázali svoj talent: Tvorili na tému nájomného bývania

VEDA NA DOSAH

Titul CEMEX Young Architect Award

Súťaž Young Architect Award (YAA) 2019, určená pre mladých a začínajúcich architektov, pozná svojich víťazov. Titul CEMEX Young Architect Award 2019 získali MgA. Anna Svobodová a Ing. arch. MgA. Ondřej Blaha s projektom Nájemní dům Karlín.

Porota sa v prípade ich práce zhodla, že autori najlepšie reagovali na tému súťaže, formulovanú prostredníctvom troch základných hodnotiacich kritérií. Témou 11. ročníka súťaže bolo nájomné bývanie, pre ktoré sa organizátori rozhodli z dôvodu, že práve bývanie nesporne rezonuje v súčasnej spoločnosti. Sú presvedčení, že v dobe, keď sme schopní postaviť rodinný dom za jedno leto, a ten potom ovládať mobilom z druhej strany zemegule, sa zároveň tzv. dostupné bývanie pre významnú časť spoločnosti čím ďalej tým viac stáva nedostupným.

„Téma nájomného bývania sa ukázala ako veľmi aktuálna a zďaleka nie vyčerpaná. Dalo by sa povedať, že práve naopak, že stojíme na jeho začiatku. Vieme, že predovšetkým v našej spoločnej československej histórii je na čo nadväzovať. Súťažiacim sa podarilo prepojiť originálne súčasné prístupy s pokorou a s inšpiráciou v architektúre 20. storočia,“ zhodnotila aktuálny ročník predsedníčka poroty a rektorka Architectural Institute in Prague Regina Loukotová.

Zvíťazil návrh karlínskeho nájomného domu

Víťazný návrh karlínskeho nájomného domu je vtesnaný do úzkeho, šikmého pásu, medzi ulicu Pernerovou a tamojšou železnicou. Obe dopravné línie sa tesne za pozemkom krížia. Autori preukázali pri svojej tvorbe hlboké pochopenie podstaty nájomného bývania.

„Členenie priestorov na spoločné a súkromné a variabilita ich väzieb predstavuje inovatívny, ale aj špecifický model metropolitného nájomného domu a bohatosť priestorového plánu je výsledkom vedomej snahy a výskumu na poli tejto typológie. Zásah na takto komplikovanej parcele s funkciou nájomného bývania prináša pozitívne dopady pre susedskú mestskú štvrť. Sociálne, urbanistické či napr. akustické,“ uviedli porotcovia.

Cenu architekta Josefa Hlávku získala Bc. Barbora Červeňová s návrhom Mestského nájomného domu Karlín. Návrh podľa odbornej poroty rozvíja veľkorysý rozvrh pražského Karlína v niekoľkých rovinách.

„Primerane namiešaný mix hotelového, nájomného a vlastníckeho bývania kotví návrh v reálnych podmienkach súčasného mesta. Mestský blok je disciplinovane zacelený a v druhom pláne doplnený vežou s hotelovými bytmi, a to správne miernou akupunktúrou. Verejne prístupný vnútorný blok – dvor obohacuje prísnu ortogonálnu mriežku karlínskych ulíc s rafinovane uplatneným echom neďalekého viaduktu a vytvára skutočné obytné miesto s charakterom. Projekt je pevný, postavený na osvedčených princípoch stavby mesta a zároveň súčasný alebo skôr nadčasový. Svieži prísľub v ustrašenej dobe,“ konštatovali odborníci v porote.

Cena rektora ČVUT za školskú prácu

Ing. arch. Filip Hermann so svojou prácou Český Krumlov – sídlisko! získal Cenu rektora ČVUT za školskú prácu. Víťazný projekt sa podľa poroty dotýka témy nízkonákladového nájomného bývania v meste, ktoré sa stalo obeťou masového turizmu a ktorého autenticita sa vytráca klopaním podpätkov večernej promenády. Členovia poroty sa zhodli, že projekt spoločného bývania seniorov a mladých rodín vracia mesto jeho obyvateľom a ponúka zaujímavú alternatívu dostupného bývania napriek generáciami.

Cena Rektora ČVUT za školní práci

Udelená bola aj Cena rektora TUL za školskú prácu, získala ju Sausan Haj Abdová s jej Mestským nájomným domom Karlín. Dostavba karlínskeho bloku podľa porotcov nadväzuje na aktuálnu urbanistickú štruktúru.

„Pavlačový dom pracuje so základným modulom konštrukcie a dispozície bytu a ich multiplikácií, čo umožňuje množstvo verzií veľkosti nájomných bytov a i ich prípadnú variabilitu v čase. Forma domu je následne zložená skladaním, zrkadlením a otáčaním tohto modulu, čo vedie k celkovej veľkorysosti návrhu, ktorá je v prípade Karlína primeraná a odôvodnená.“

Sídlisková Mestská trieda

V neposlednom rade si Cenu hlavného partnera YIT odniesol Ing. arch. MgA. Martin Petřík – jeho návrh nesie názov Mestská trieda. Návrh veľmi zaujal porotu svojou objavnosťou a rafinovanosťou, zároveň sklamal nedostatočnou prezentáciou, predovšetkým hlavnej témy súťaže – nájomného bývania.

„Každopádne voľba pozície pre takúto funkciu a typológiu na rozhraní mestskej triedy a priľahlého komorného sídliska sa javí ako jedna z najlepších v súťaži! Nerozdrobuje modernistický princíp okolitej zástavby, ale rozvíja ho s vedomím potreby citlivého dolaďovania a pletie sieť rozličných vzťahov sveta okolo seba.“

Cena hlavního partnera YIT

Cieľom súťaže YAA je zapojiť študentov architektúry a mladých architektov do 33 rokov do tvorby kvalitného prostredia pre život, zmapovať ich tvorbu a upozorniť na talenty. Takisto prispieť k výchove mladých architektov, viesť ich k premýšľaniu o profesii architekta v širších súvislostiach a priblížiť architektúru širokej verejnosti, podporiť verejnú diskusii o architektúre, o verejnom priestore, ktorý nás obklopuje. 

 

Informácie poskytli: Mgr. Iveta Wagnerová, ABF, a. s. a tiež Ing. Dana Sklenaříková

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ďalší zdroj informácií a fotografií: http://yaa.cz/

Uverejnila: VČ

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky