Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí architekti, máte šancu uspieť v 10. ročníku súťaže Young Architect Award

VEDA NA DOSAH

Young Architect Award 2018

V posledných desaťročiach výrazne chýbajú stavby alebo verejné priestory, ktoré svojou náplňou iniciujú verejný život v meste. Kultúra a spoločenský život pritom môžu byť významným hýbateľom a iniciátorom nielen medziľudských vzťahov, ale môžu generovať i to, čo nás obklopuje.

„Pre architektov môže byť práca so stavbou, ktorá má dopad na rozvoj spoločenského života a tým i miesta, veľkou výzvou,“ zamýšľajú sa organizátori súťaže Young Architect Award (YAA), ktorá sa tento rok zameriava na architektonické dielo, iniciujúce spoločenský život a rozvoj mesta. Ide o 10. ročník architektonickej súťažnej prehliadky.

Svoje práce môžu prihlasovať ako študenti, tak aj mladí architekti do 33 rokov – absolventi oborov architektúra, urbanizmus, krajinárska a záhradná architektúra. Súťažné práce môžu byť do súťažnej prehliadky prihlásené len samotnými autormi alebo kolektívmi, ktorí tiež preberajú prípadné ocenenia diela. Uzávierka prihlášok je 29. júna 2018.

Pri téme jubilejného ročníka sa autori môžu vracať k zásadnej otázke, ako môže architektúra prispieť k lepšiemu životu. „Aktuálny ročník súťaže má ambíciu ukázať, akým spôsobom sa s touto úlohou vyrovnáva najmladšia generácia architektov,“ pripomínajú organizátori. Účastníci si na spracovanie svojich návrhov môžu vybrať i z niekoľkých objektov a lokalít, ktoré navrhli partnerské mesta – Praha, Brno, Liberec a Ostrava či spracovať vlastnú lokalitu, ktorú považujú za prínosnú a splňujúcu kritériá súťaže.

Ako súťažná kategória je zvolená ideová štúdia, ktorá môže vzniknúť či už v rámci školských prác pod odborným dohľadom vedúceho ateliéru, tak i mimo školy. Hodnotí sa výber témy práce, kvalita architektonického/urbanistického riešenia, prínos pre spoločenský život a rozvoj miesta a tiež originalita návrhu.

Putovná výstava YAA 2017

Odbornú porotu tvoria:

⦁    MgA. Marcela Steinbachová, KRUH, predsedníčka poroty
⦁    doc. Ing. arch. Jan Šépka, ŠÉPKA ARCHITEKTI
⦁    Ing. arch. Jitka Ressová, PhD., ellement architects
⦁    Ing. arch. Jan Hájek, Atelier M1 architekti
⦁    prof. Ing. arch. Josef Pechar DrSc., Nadácia Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových

Ceremoniál s vyhlásením výsledkov je oficiálnym vyvrcholením projektu a prebehne 11. septembra 2018 v jedinečnom priestore CAMP v Prahe. Od septembra 2018 až do apríla 2019 bude zorganizovaná aj putovná výstava. Novinkou tohto ročníku bude prepojenie s vyhlásením výsledkov prestížnych cien Architekt roka a Architekt obci.

Jubilejného slávnostného večera sa okrem súťažiacich a odbornej poroty zúčastnia zástupcovia garantov, vysokých škôl, partnerov a médií. Výhercovia si rozdelia ceny vo výške 75 000,00 Kč a dostanú možnosť spolupracovať s generálnym partnerom súťaže, spoločnosťou CEMEX Czech Republic. „Návšteva švajčiarskeho CEMEX centra pre vývoj bola inšpiratívna a čo do informácií veľmi obohacujúca. Výskum sa odvíja v úzkej spolupráci s požiadavkami architektov, čo otvára nové možnosti pri navrhovaní. CEMEX fantázii medze nekladie, hlavne vďaka entuziazmu švajčiarskeho tímu,“ konštatovala Tereza Burešová, víťazka ceny CEMEX Young Architect Award 2017, ktorá v rámci ocenenia navštívila Technologické centrum CEMEX-u v Bielu vo Švajčiarsku.

Myšlienku súťaže Young Architect Award za všetkých zhrnul Petr Stolín, predseda poroty pre rok 2017: „Súťaž YAA je jednou z prvých šancí, kedy si mladí architekti a študenti môžu preveriť svoje schopnosti a zmerať si sily v medzinárodnom meradle. Je zrejmé, že časť novo nastupujúcej architektonickej generácie svoje poslanie myslí vážne. Zostáva len poďakovať tým, ktorí sa na priebehu celej súťaže podieľajú, všetkým zúčastneným mladým architektom a popriať im dostatok šancí, kde svoj talent môžu uplatniť a rozvinúť.“

 

Viac informácií  o súťaži

 

Zdroj informácií a foto: YAA

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová)

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky