Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Merače intenzity dopravy

VEDA NA DOSAH

Merače intenzity dopravy

Výskumníci zo Žilinskej univerzity v Žiline (na vybraných miestach v Žiline – na hlavných ťahoch) merali intenzitu dopravy so zacielením na automatickú klasifikáciu vozidiel prepravujúcich nebezpečný náklad. Údaje zbierali v časovom rozmedzí od 22. júna do 4. júla 2015. Na detekciu týchto vozidiel boli využité špeciálne kamerové systémy.

„Systém na detekciu a klasifikáciu dynamicky sa meniacich objektov na statickom pozadí vyvíjame u nás na Katedre technickej kybernetiky. Funguje na základe analýzy obrazu v reálnom čase pri využití obmedzených výpočtových prostriedkov. Obmedzených z toho dôvodu, aby sme pri minimálnej spotrebe zariadenia dosiahli výkon vyhovujúci požiadavkám systému. Cieľom je, aby zariadenie dokázalo fungovať čo najdlhšie len za využitia 5V/12V batérie,“ upresňuje Ing. Michal Hodoň, PhD. z Fakulty riadenia a informatiky ŽU.

Meracie zariadenie je možné využiť aj v poľnohospodárstve, v armáde či v zdravotníctve. „Namerané dáta budú slúžiť k stanoveniu rizík tunela Považský Chlmec. Analýza rizík je súčasťou bezpečnostnej dokumentácie každého tunela už vo fáze projektovania. Vzhľadom na meniace sa podmienky, najmä zloženie dopravného prúdu, podlieha pravidelnej aktualizácii v zmysle platnej legislatívy. Podstatným prvkom analýzy je posúdenie rizík z hľadiska prepravy nebezpečných vecí využitím špeciálneho modelu DG-QRA – Dangerous Goods Quantitative Risk Assessment Model. Výsledkom analýzy je povolenie prepravy vozidiel ADR cez tunel alebo nutnosť použiť alternatívnu trasu, na ktorej tieto vozidlá predstavujú menšie riziko. Taktiež je možné navrhnúť a posúdiť dodatočné bezpečnostné opatrenia umožňujúce takýmto vozidlám prejazd tunelom, avšak tie bývajú často finančne náročné,“ doplnil Ing. Peter Danišovič, PhD. zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.   

Zdroj: Tlačová správa Žilinskej univerzity v Žiline

Foto: Žilinská univerzita v Žiline

Spracovala: Bibiana Kubašková

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky