Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Architektonická súťaž o redizajn Gymnázia Hubeného v Rači

VEDA NA DOSAH

Foto: školský časopis Gymnázium Hubeného

Architektonická súťaž určená primárne pre študentov umeleckých a stavebných smerov univerzít zo Slovenska má riešiť ideový návrh vizuálneho stvárnenia hmoty a redizajn interiéru Gymnázia Hubeného 23 v Bratislave.

Gymnázium Hubeného na ul. č. 23 v Rači bolo zriadené pred viac ako 40 rokmi. V roku 1976 bola otvorená prvá trieda so špecializáciou na basketbal. Postupne sa začali profilovať nielen výborní hráči, ale aj úspešní tréneri a rozhodcovia. Úspešnosť prijatia žiakov tohto gymnázia na vysoké školy je každý rok vyše 90 percent. Vybavenie školy je taktiež predpokladom úspešného vzdelávania, preto táto úspešná škola s vyše 40. ročnou históriou si zaslúži obnovenie svojich priestorov.

Súťaž si vytýčila za cieľ, prostredníctvom kreatívneho workshopu pre študentov a ich usmerňovania architektmi z praxe získať nielen nový, svieži vizuál školy, ale aj vytvorenie nových priestorov, ktoré budú spĺňať požadované funkcie. Hlavnými úlohami bude navrhnúť grafický dizajn fasády, prebudovať súčasnú telocvičňu na multifunkčnú halu s viacrozmerným využitím a vytvorením zaujímavého architektonického prepojenia medzi budovou školy a novou multifunkčnou halou. Cieľom je vytvoriť nielen moderný priestor pre študentov športového gymnázia, ale aj miesto pre mimoškolské aktivity a stretávanie sa študentov v rámci voľného času. Vyhlásenie súťaže bolo 23. 3. 2015, ukončenie je plánované 5. 6. 2015.

Požiadavky na rozsah návrhu, architektonické a dizajnové riešenie:

Podmienky architektonickej súťaže

Grafické podklady

Zdroj: STU, Gymnázium Hubeného

Foto: školský časopis Gymnázium Hubeného, Hubenka Times

Spracovala: Mária Izakovičová

Uverejnila: ZČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky