Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Rýchlo, rýchlejšie, nadzvukovo

VEDA NA DOSAH

Spoločnosť Aerion má už objednávku na 20 bizjetov AS2

Je to už viac než dvanásť rokov, čo britsko-francúzske dopravné lietadlo Concorde vykonalo svoj posledný komerčný let, ktorým sa skončila prvá – a nie celkom úspešná – éra nadzvukovej leteckej dopravy.

Po niekoľko desaťročí trvajúcej prestávke sa začali objavovať návrhy civilných nadzvukových lietadiel druhej generácie.

Prvú generáciu nadzvukových (supersonických) civilných dopravných lietadiel tvorili len dva typy – Concorde a ruský, či v tých časoch ešte sovietsky Tupolev Tu-144. Celkovo sa vyrobilo len dvadsať lietadiel Concorde a šestnásť Tu-144.

Pri začiatku vývoja spomenutých dvoch supersonikov na prelome 50. a 60. rokov minulého storočia sa zdalo, že všetko pôjde hladko a že nadzvuková letecká doprava sa čoskoro stane bežným spôsobom prepravy cestujúcich na veľké vzdialenosti. Úmysel vyvinúť nadzvukové lietadlá ohlásili aj ďalšie firmy: britská firma Bristol prišla s projektom Type 223, francúzska Sud Aviation plánovala vyvinúť Super-Caravelle a plány na stavbu takýchto lietadiel ohlásili aj americké firmy Convair, Boeing, Lockheed i Douglas. Realita však bola iná. Prvá éra nadzvukovej dopravy sa skončila vyradením Tu-144 z prevádzky (v roku 1978) a zastavením letov Concorde (posledný komerčný let sa uskutočnil v októbri 2003).

Možno si položiť otázku, prečo nedošlo k ďalšiemu rozvoju nadzvukovej dopravy a prečo ani temer pol storočia po prvom vzlete lietadiel Concorde a Tu-144 nie je v súčasnosti v prevádzke ani jedno nadzvukové civilné dopravné lietadlo.

Evolúcia a revolúcia

Príčina tohto stavu tkvie v tom, že vývoj leteckej techniky sa deje podobným spôsobom ako vývoj v iných oblastiach techniky. Ide o kombináciu evolúcie, teda postupného zdokonaľovania jednotlivých konštrukčných dielov, a revolúcie, spočívajúcej v skokovej zmene technickej úrovne niektorých prvkov a v použití úplne nových konštrukčných riešení.

Malá americká firma Boom prekvapila plánom postaviť do konca roka 2017 prototyp nadzvukového lietadla pre 40 cestujúcich

V oblasti civilných dopravných lietadiel možno za takúto skokovú zmenu považovať zvýšenie rýchlosti z podzvukovej na nadzvukovú. Pri spomenutej zmene rýchlosti (prekročenie rýchlosti M1, teda rýchlosti zvuku v konkrétnom prostredí) dochádza k radikálnej zmene správania sa letiaceho telesa. Mení sa spôsob, akým je generovaný vztlak, dochádza k vysokému aerodynamickému ohrevu niektorých povrchových častí lietadla, ktoré navyše pri lete nadzvukovou rýchlosťou spôsobuje tzv. sonický tresk. Vývoj supersonických lietadiel si preto vyžaduje použitie nových materiálov a výkonnejších pohonných jednotiek, čo vedie k podstatnému zvýšeniu ceny lietadla i zvýšeniu prevádzkových nákladov a tie nakoniec zaplatia cestujúci v zvýšenej cene leteniek.

Plány sú, ale…

Po niekoľko desaťročí trvajúcej prestávke sa predsa len začali objavovať návrhy civilných nadzvukových lietadiel druhej generácie. V mnohých prípadoch však ide o pomerne vágne informácie, a tak je ťažké posúdiť, ktoré projekty sa realizujú a ktoré nie. Najneprehľadnejšia je situácia v projektoch veľkých dopravných nadzvukových lietadiel, hoci by podstatne skrátili čas letu na ultradlhých linkách.

S-512 skráti let z New Yorku do Londýna na tri hodiny

 

Autor: Rado Mlýnek

Foto: YouTube, JAXA, AiGr, LMCorp., NASA, Boom, Spike Aerospace, Aerion

Uverejnila: ZVČ

 

Viac informácií o nových projektoch v nadzvukovej leteckej doprave, ako aj o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 6/2016), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky